NEO workshop 6 februar 2014

Report
HVORDAN KAN ERHVERVSLIVET
TAGE ET SOCIALT ANSVAR?
Workshop III
Vartov, København
6. Februar 2014
I projekt NEO kopples aktører fra forskellige/olika sektorer
sammen for i fællesskab at finde metoder og modeller der
skal mindske ungdomsarbejdsløsheden i Øresundsregionen.
Samarbejdet tager udgangspunkt i fælles/gemnesamma
grænseoverskridende udfordringer/utmaningar knyttet til
marginalisering og social uro.
Projektet handler om at opbygge og udvikle en
samarbejdsplatform, at kortlægge behov og viden samt at
udvikle en Øresundsmetode som kan bidrage til at unge
arbejdsløse lettere kommer ind på arbejdsmarkedet.
NEO er et projekt baseret på grænseoverskridende
samarbejde mellem NGO, Erhvervsliv og det Offentlige og
partnerskabets projektgruppe er repræsentanter fra:
Region Skåne, Furuboda og Askovfonden.
Viktiga datum NEO i 2014
Under 2014 håller projektet NEO fyra workshops på temat sektoröverskridande samarbete mot
ungdomsarbetslöshet.
Fokus ligger på Öresundsregionen och vilka gemensamma utmaningar våra länder står inför. Vad kan vi lära av
varandras erfarenheter och vilka verktyg och metoder kan vi lyfta fram?
Workshop IV den 6. Maj 2014
Hvad siger akademiet?
Malmö Högskola og Roskilde Universitet vil præsentere en kortlægning af, hvad forskningen peger på i forhold til integrationen af
udsatte unge i arbejde og uddannelse baseret på samarbejdet mellem Ngo’s, Erhvervsliv og det Offentlige.
På konferencen vil også præsenteres NEOs indsamlede viden. Hvad er de generelle barrierer og udfordringer i samarbejdet? Hvad
er fællesnævnerne for et vellykket samarbejdet? På baggrund af interview med virksomheder, kommuner og ngo’s vil resultaterne
fremlægges og den viden der er fremkommet.
Workshop V den 11. September 2014
So far - So good - Next step?
En netværkskonference med deltagerne i fokus. Vi är inte bättre än våra gemensamma kraftsamlingar och här ges möjlighet för
nätverkande och samarbete.
Vi presenterar vad vi hittills uppnått för resultat när vi fördjupat oss i forskning på området, framgångsexempel i
Öresundsregionen samt resultat från tidigare workshops.
Avslutande konferens 11. November 2014
NEO Öresundsmodel
Dette er NEOs afsluttende konference, som vil præsentere en Øresundsbeskæftigelses-model. Resultaterne og gennemførelsen af
processen vil fremvises, herunder anbefalinger omkring udfordringer og barriere i forhold til indsatser der arbejder med
integrationen af udsatte unge i arbejde og uddannelse, baseret på samarbejdet mellem Ngo’s, Erhvervsliv og det Offentlige
Program
09.30: Indledning
10.00: Oplæg V. Marie-Louise Niklasson (Ikea)
10.30: Refleksion i grupper
10.50: Pause
11.05: Oplæg v. Rose-Marie Gudmundsson
(Mediamarkt og Arbetsförmedlingen)
11.30: Refleksion i grupper
12.00: Frokost
12.45: Open Space introduktion
13.15: Open Space (1)
13.45: Open Space (2)
14.15: Opsamling i plenum
14.45: Afslutning v. Annika Svensson
Præsentation i grupperne:
• Hvor kommer du fra?
• Din beskæftigelse
• Hvad bringer dig hertil i dag? Dit personlige
engagement i dagens tema?
• Forhåbninger til dagen
• Desuden: vælg en ordstyrer/ bordformand.
Refleksion ved bordene:
•
•
•
•
Spørgsmål
Hvad har i hørt
Vigtige og positive pointer og muligheder
Ting som virker udfordrende og svært
Refleksion ved bordene (2):
• Hvad har I hørt?
• Resonans: Hvilke strenge slår det an i dig?
Associationer, ideer.
• Hvordan klinger dette med dit arbejde, dine
mål, holdninger og eventuelle projekter?
• Hvordan inspireres du.. til hvad?
Open Space Technology
Harrison Owen
Open Space – sådan:
• Hvad er du allermest optaget af?
• Skriv dit emne, spørgsmål eller optagethed på et
stykke A4 papir
• Præsenter og sæt det på tavlen
• Gå der hen, hvor du føler dig mest engageret. Lyt
og bidrag
• Refleksiv attitude: Nysgerrighed frem for debat
Fire principper:
•
•
•
•
De, som kommer er de rette personer
Det, som hænder er det eneste mulige
Når noget starter er det på rette tid
Når det slutter er det slut
Én regel:
• Du har to fødder!
Open Space
Formulering af temaer og spørgsmål. Eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeg mangler..
Jeg undrer mig, har overvejet, er nysgerrig..
Hvad gør man ved..?
Jeg føler..
Erfaringer med at..?
Det er uklart..
Jeg har en ide om…
Hvordan kommer vi videre med..?
Hvad har vi fået ud af..?
Hvad kan vi få ud af..?
Hvordan undgår vi..?
Hvilke andre erfaringer findes der om..?

similar documents