Kontrakt - LP

Report
Favrskov – tovholder 2
27. Februar 2014
Lena Lund Pedersen
Udviklingskonsulent
[email protected]
21256076
Dagens program

Præsentation af program og hinanden

Arbejde i grupper - Tovholdererfaringer/-udfordringer

Vi hører historier fra grupperne

Pause

Rammesætning af det gode møde:
Kontrakt, time out, afslutning.
Game-masterfærdigheder - træning i triogrupper

11.30 - 12.15 Frokost

Oplæg om kommunikationsteoretiske og gruppedynamiske pointer

Kaffepause

Oplæg om spørgsmålstyper
Træning triogrupper

Drøftelse af dagens læring
Tovholderens 3 - 4 største udfordringer:
Gruppeopgave.
1. Hvert gruppemedlem bruger 5 minutter på, at beskrive egne
2-3 største udfordringer
2. Gruppen fortæller historier om udfordringer til hinanden
3. Gruppen skitserer på et flip- over papir
de 3 – 4 største udfordringer i rollen som tovholder
3
Hav godt kendskab
til modellen i teori
og i praksis
Vær en god
mødefacilitator
Det vi taler om er det vi bliver i stand
til at se.
(Wittgenstein)
Overordnet om mødeledelse
Bedre møder gennem facilitering af Ib Ravn (Learning Lab Denmark)
”Der er en lettelse for de andre, at facilitator
passer processen, så de kan koncentrere sig om
indholdet.”
”Facilitator lytter ikke for at afgøre om hun er
enig. Hun koncentrerer sig om at vurdere
relevans, kvalitet og længde af hvert eneste
indlæg: fremmer det mødets formål, er det
relevant, eller kører samtalen af sporet?”
Kommunikationsniveauer for mødeledere
Kontrakt
aftale emne, mål
og arbejdsform.
Procesniveau
Handlingsniveau
Time out
samtale om samtalen,
genforhandling af
kontrakt
Afslutning
Opsumer udbyttet
af samtalen
Samtale og spørgsmål
Gamemaster: mestrer proces- og handlingsniveau og omsætter det i handling
6
Den gode tovholder
må have gamemasterfærdigheder
– dvs. evnerne til på den ene side at deltage i mødet på
linje med de andre deltagere, og på den anden side
styre og koordinere mødet imod fælles definerede
mål.
mødelederens fornemste opgave er at styre
processen uden at dominere indholdet.
At ”køre” en LP – hvor lang tid kan det tage?
• Første møde handler om at finde og formulere
udfordringen og sætte målet for LP-arbejdet.
• Andet møde handler om videndeling og analyse
af den indhentede information og identifikation af
de aktuelle opretholdende faktorer
• Tredje møde handler om evaluering af
gennemførelsen af de aftalte strategier og tiltag.
Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076
8
Praktisk mødeledelse
Minikontrakter
Time-out
Om at få alle gjort aktive
Om at få deltagerne tilbage på sporet
Mini kontrakter
• Rammesætning af:
- hvad skal vi snakke om den næste tid
- hvordan skal vi tale om det?
- hvor lang tid skal vi tale om det
Minikontrakt
”Ok – Vi har nu besluttet, at vi skal undersøge, hvorfor Kasper
slår . Nu skal vi være nysgerrige på, hvad som kan være med til
at opretholde, at han slår. Jeg vil foreslå, at jeg i de næste ti
minutter interviewer kontaktpædagog/klasselæreren om
dette, og bagefter vil jeg gerne høre resten, hvilke
opretholdende faktorer I får øje på – er det okay?
Timeout (på sagsniveau)
Jeg bliver lige opmærksom på, at …
… vi som gruppe kommer med mange forslag til løsninger, men
måske glemmer at høre dig som kontaktpædagog/klasselærer, hvad
Du brænder for, der skal ske?
… at vi er i gang med at give utrolig mange eksempler på Kaspers
uhensigtsmæssige adfærd. Vi skal vist tilbage til at tale om, hvad
som opretholder adfærden.
”Hov – taler vi egentlig om det der er vigtigst for dig lige nu?
Time-out på tovholderniveau
”Jeg er gået lidt kold i at stille spørgsmål – hvad kunne det
næste gode spørgsmål være til Torben?”
”Jeg har lige brug for at checke – kommer jeg til at lyde for
anklagende i mine spørgsmål til dig?”
Om at få alle gjort aktive
Runder
Supervision med reflekterende team
Omvendt brainstorm: ”Hvordan kan vi sikre, at
drengene i førskolegruppen er ”vilde” og støjende?
Om at få deltagerne tilbage på sporet
Brug LP blomsten synligt
Lav minikontakter
Parkeringsplads
Anerkendende sprogbrug eller afvis
Øvelse 1
Gå i grupper á 3 personer. Vælg interviewer, fokusperson og observatør
Emne: en udfordring i forbindelse med professionaliseringen af tovholderrollen og din rolle i at
sikre det arbejde.
Gennemfør et interview på 25 minutter ialt
-
Brug de første fem minutter på at lave en kontrakt.
Brug time-out.
Husk afslutning.
Evaluer dernæst processen i 5 minutter. Hør først observatøren
-
Hvad fungerede særligt godt i samtalen?
Kontrakt, timeout, afslutning: Hvad gjorde intervieweren for at etablere det og hvilken betydning
havde det for samtalen?
16
Kommunikationsteoretiske pointer
-som er nyttige når man vil samarbejde
Sproget som
medskaber af kultur
Sproget som
medskaber af
det gode
samarbejde
17
Sproget er som en lygte:
Det vi taler om er det vi bliver i stand til
at se.
(Wittgenstein)
18
Spørgsmålet
Spørgsmålet er et af tovholderens vigtigste redskaber!
Med spørgsmål kan man interviewe, undersøge,
udforske, påvirke, glæde, manipulere, styre,
politisere, provokere, opdrage ect.
Spørgsmålet indeholder stor magt - det styrer andres opmærksomhed og definerer rummet for
svar!
Der er mange kategorier af spørgsmål:
åbne, omformulerende, ledende, målrettede, lukkede, refleksive, cirkulære etc.
19
Karl Tomm om spørgsmål
Fordele ved spørgsmål?
 Når vi stiller spørgsmål øger vi sandsynligheden for at samtalen bliver
centreret om fokuspersonen og den pædagogiske udfordring
 Når vi stiller spørgsmål hjælper vi fokuspersonen til at engagere sig i
samtalen
 Fokuspersonen stimuleres til selv at gennemtænke problemerne
fra Family Process 27:1-15, 1988
20
Spørgsmål og magt
”Enhver formulering af et spørgsmål definerer et
domæne af ”legitime” svar”
Karl Tomm
”Would you like to be able to control peoples’ minds?
Then ask them questions!”
Peter Lang
21
Spørgsmålstyper
Inspireret af Karl Tomm
simple antagelser
-én virkelighed
Detektiven
Kaptajnen
Data
Fokusere
Undersøgende Position
Undersøgende position
Fortidsorienterede
simple spg.
Fremtidsorienterede simple
spg.
- Afklarende
- Definerende
- Undersøgende hensigt
- Ledende
- Konfronterende
- Instruerende
fortid
(Orientere)
fremtid
Fortidsorienterede
komplekse spg.
Fremtidsorienterede
komplekse spg.
- ? om adfærd
- ? om forskellige perspektiver på
tingene
- Udforskende hensigt
- Hypotesespørgsmål
- Mulighedsspg.
- Scenariespørgsmål
- Mirakelspørgsmål
Antropologen
Fremtidsforskeren
Relationer
Udforskende position
(Påvirke)
Muligheder
komplekse antagelser
-mange virkeligheder
Lena Lund Pedersen, [email protected]
21256076
22
Udforskende position
1) Eksempler på ”detektivspørgsmål”
- fortidsorienterede simple spørgsmål
Hvordan vil du beskrive din udfordring/hvad du er optaget af (kort) ?
Hvem er involveret?
Hvor længe har det stået på?
Hvilken betydning har det for dig? Og andre?
Beskriv den seneste situation, hvor du har oplevet denne udfordring.
Hvad gjorde du i situationen?
Hvornår opstår denne udfordring typisk?
Hvornår er den der ikke?
Hvad er de bedste erfaringer, du har med at håndtere udfordringen?
Hvem plejer du at tale med om disse udfordringer?
NB! Det anbefales at udvælge nogle af spørgsmålene og alene stille de spm., som passer bedst til den aktuelle udfordring.
Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076
23
2) Eksempler på ”antropologspørgsmål”
- fortidsorienterede komplekse spørgsmål
Hvad ville andre (i din organisation) fortælle om din udfordring?
Hvad ville de fortælle om din måde at håndtere udfordringen?
Hvad vil være den største forskel på det andre fortæller, og det som du selv oplever?
I hvilke sammenhænge har du oplevet, at det har været vanskeligst at håndtere
udfordringen?
I hvilke sammenhænge har du oplevet, at det har faldet dig nemmere?
Hvad ville jeg ikke kunne undgå at værdsætte ved din måde at håndtere denne
udfordring?
Hvad er den mest positive effekt, som du oplever, når det lykkes for dig at håndtere
denne udfordring? For dig? For andre ?
Hvis jeg spurgte din kollega, hvad ville hun sige om situationen?
Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076
24
3) Eksempler på ”fremtidsforskerspørgsmål”
- fremtidsorienterede komplekse spørgsmål
Hvis der skete et mirakel i nat, og dit problem havde løst sig mens du sov, hvad ville være
ændret? Hvem ville ellers bemærke ændringen? Hvad ville du gøre anderledes? Hvilken
effekt ville det have på de andre?
Lad os forestille os, at du er i stand til at håndtere denne type af udfordringer på en
måde, som du finder helt ideel: hvad kendetegner så situationen
Beskriv idealsituationen så konkret som muligt. Hvad gør du i situationen - hvad gør
andre?
Hvordan tror du andre ville beskrive idealsituationen?
Hvad vil være det mest vigtige for dig at lykkes med?
Hvilken positiv forskel ville det gøre for dig (og andre) at du kunne håndtere udfordringen
på denne måde?
Hvordan vil du fejre succesen, når du har nået idealsituationen?
Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076
25
4) Eksempler på ”kaptajnspørgsmål”
- fremtidsorienterede simple spørgsmål
Hvilke af de muligheder, som du har skitseret tror du mest på?
Hvornår skal du have gjort noget ved denne udfordring?
Hvad vil være det mindste skridt, som du kan tage, som vil have den største effekt?
Hvad vil være dit første skridt? Hvilken positiv udvikling vil vi allerede kunne se om 1
måned, når du har taget dette skridt?
Hvem skal hjælpe dig til at holde dig fast på første skridt og efterfølgende skridt?
Hvem bliver i øvrigt involveret?
Hvilke mål vil du opstille for de næste 3 måneder?
Hvad har du opnået, næste gang vi taler sammen?
Et meget ledende spm: ”Hvordan vil det være, hvis du i højere grad får andre med på
banen, når du skal håndtere denne type udfordringer?”
Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076
26
6 grunddiscipliner i samtaler
Meta-
kommunikation
Empatisk feedback
Åbne spørgsmål
Lytten
Nærvær
Kontrakt
[email protected]
27
Meta - kommunikation
De tre værktøjer, guide, vægte og præge, kan bruges til at styrke
kommunikationen..
Guide vejleder og hjælper modtagere til at forstå, hvad du kommuniker om.
Et eksempel er: ’I folderen er beskrevet nogle retningslinjer i forhold til
fravær.’ Eller blot: ’Er du med? Forstår du hvad jeg mener?’
Vægte sikrer, at dine modtagere ved, hvad du synes, er vigtigst eller mest
interessant. En vægtning er en understregning og betoning af en pointe. Et
eksempel er: ’Det jeg siger nu er vigtigt’. Men det kan også være en
præcisering: ’Når jeg siger vinter, mener jeg december og januar.’
Præge sørger for, at den samlede kommunikation kommer til at handle om
det, du ønsker. Et eksempel på anvendelse af grebet er: ’Det du siger nu om
de unge, får mig til at tænke på alt det gode vi har iværksat for vore
ungekultur her på stedet.
[email protected]
28
At lytte
Evnen til at lytte er den vigtigste kommunikative disciplin
Begrundelser herfor er:
Øget selvfølelse
Gensidig relations dannelse
Nærvær
Udgangspunkt i ‘den der lyttes til’
Trygheden øges
Læring styrkes
Mindre risiko for misforståelser og konflikter
[email protected]
29
Lyttetrappen
Eget referencesystem i fokus – egne værdier som
udgangspunkt for lytning (spørgende i fokus)
Falsk lytten
Selektiv
lytten
Ignorering
Opmærksom
lytten
Empatisk
lytten
Den andens perspektiv i fokus
Ikke lyttende
Kilde: Borgmann og Ørbech, 2010
[email protected]
30
Empatisk og aktiv lytning
Lytteren har et bestemt ansvar. Han er ikke passiv.
Han prøver aktivt at opfange facts og følelsen i dét
han hører (Rogers,1987)
Lytning bygger på:
-
Respekt for den anden
Ligeværdighed
En tro på ‘den andens’ evne til selv-direktion
At opbygge en dyb og positiv relation
[email protected]
31
Empatisk og aktiv lytning
”Aktiv
og empatisk lytning handler om at træde ind i den
Ved at:
anden og se tingene fra hans synspunkt.”
1) Lytte efter budskab og mening
2) Reagere på følelser
3) Være opmærksomhed på nonverbal
kommunikation
4) Vise respekt for personen
5) Spørge ind til personen med henblik på at opfange
hans perspektiv, ikke dit eget.
Rogers, C. (1987): Active listening, D.C. Heath & Company.
[email protected]
32
At stille spørgsmål og lytte empatisk
• At stille spørgsmål
Færdigheder
•
•
•
•
•
Afklaring af mål med samtalen (kontrakten/dagsorden)
At afdække – lineære ? (detektiv)
At udforske – cirkulære ? (antropolog)
At finde nye muligheder – refleksive ? (fremtidsforsker)
At aftale og målsætte – strategiske ? (kaptajn)
• At lytte
• Gentage, afklare, opløse og konkludere
[email protected]
33
Øvelse
Gå i samme grupper á 3 personer. Vælg interviewer, fokusperson og observatør
Emne: en udfordring i forbindelse med professionaliseringen af tovholderrollen og din rolle i at
sikre det arbejde.
Gennemfør et interview på 25 minutter ialt
-
Brug de første fem minutter på at lave en kontrakt.
Observatøren reflekterer over hvilke spørgsmålstyper og konkrete spørgsmål der særlig skabte
udvikling i samtalen
Husk afslutning.
Evaluer dernæst processen i 5 minutter. Hør først observatøren
-
Hvad fungerede særligt godt i samtalen?
Kontrakt, timeout, afslutning: Hvad gjorde intervieweren for at etablere det og hvilken betydning
havde det for samtalen?
Hvilke spørgsmål skabte forandring energi i samtalen?
Lena Lund Pedersen, [email protected] 21256076
34
Systemisk domæneteori
(Maturana)
Praksisdomæner kan bruges til at beskrive mønstre, som
indgår i gruppers kommunikation.
Vurderingens domæne:
Æstetikkens rum
- Holdninger/ønsker i fokus
Refleksionens domæne:
Dialogisk rum
- Refleksioner i fokus
Handlingens domæne:
Arbejdets rum
- Mål / handling i fokus
Værdiorienteret
Forståelsesorienteret
Løsningsorienteret
Hermansen, Løw og Petersen, 2010
[email protected]
35
Vurderingens domæne
Kulturelle og politiske forhold
Etiske holdninger
Rigtigt/forkert
Godt/ondt
Værdier
Univers
Private emner
Jeg synes / jeg mener…
[email protected]
”Jeg synes Karla er
så grov i sit sprog”
36
Refleksionens domæne
Mangfoldighed
Udveksling af tanker og
forståelser
Refleksionens domæne
Diskussioner
Refleksioner
Multivers
Kritisk analytisk
Hvordan kan vi forstå…
[email protected]
”Hvilken intention
har Karla mon?”
37
Handlingens domæne
Regel- og traditionsstyret
Rigtig/forkert
Diskussion/kompromis
Normer
Mål
Krav
Aftaler
Handlinger
[email protected]
”Hvilke tiltag kan vi
sætte i gang for at
støtte Karla så hun
får nogle positive
relationer ?”
38
Kobling til kommunikationen i jeres LPgruppe
Hvilke domæner er
dominerende i samtalerne på
jeres LP-møder?
Hvordan kan opmærksomhed
på domænerne bruges på jeres
møder?
[email protected]
39

similar documents