PowerPoint-præsentation

Report
Sårbarhed hos børn og unge
Undervisere: Jon Vilshammer & Wilma Walther-Hansen
Hvad er sårbarhed ?
Psykiske
sygdomme
Mistrivsel
Trivsel
• Depression, angst, spiseforstyrrelser, psykose
• Selvskade, misbrug, ensomhed, selvmordstanker
• Perfektionisme, for pligtopfyldende ,lavt
selvværd, stress,
• Positive og negative tanker
• Glæde, vrede, ked af det, usikkerhed, tvivl,
utilfredshed
Psykiatrifonden
Hvad er psykisk sygdom?
• En psykisk sygdom er en tilstand, der medfører
forandringer i en persons tænkning, følelser
eller adfærd (evt. alle tre) og som medfører
personlig lidelse og/eller nedsat funktion.
Psykiatrifonden
Rask
Syg
Psykiatrifonden
Risikoadfærd
• Den indadvendte og kropsorienterede risikoadfærd, såsom
selvskade, overdreven optagethed af vægt og udseende samt
selvmordsadfærd.
• Den udadrettede risikoadfærd, såsom brug af alkohol og
rusmidler, risikofyldt seksuel aktivitet, adfærd knyttet til
impulsproblemer.
Psykiatrifonden
Angst
•
•
•
•
•
•
Ca. 300.000 mennesker i Danmark
Forskellige former
Hjertebanken
Lufthunger
Svedeture
Tanker om at dø
Psykiatrifonden
Depression
•
•
•
•
•
•
Ca. 250.000 mennesker i Danmark
Forskellige former
Tristhed og nedtrykthed
Søvnbesvær
Ændret appetit
Tanker om at det aldrig bliver bedre, at man
ikke dur til noget, at de andre ikke gider én
• Ændring i adfærd – indadvendthed og social
isolation
Psykose
• Ca. 50.000 mennesker i Danmark
• Kan være en sygdom i sig selv,
f.eks. En hashpsykose eller en del af en anden
sygdom, f.eks. skizofreni
• Hallucinationer
• Vrangforestillinger
• Tankeforstyrrelser og andre kognitive
forstyrrelser
Psykiatrifonden
ADHD
•
•
•
•
•
•
3-5 % børn og unge, flest drenge
Opmærksomhedsforstyrrelse
Koncentrationsbesvær
Hyperaktiv
”kort lunte”
Op til halvdelen har ADHD ind i voksenlivet
Psykiatrifonden
At være pårørende
• Hver 2. familie får psykisk sygdom ind på livet
• Giver ofte følelser som skyld, magtesløshed og
utilstrækkelighed
• Er et livsvilkår for ca. 80.000 børn i Danmark
lige nu
• Er løbende op- og nedture med mange
bekymringer, vrede, tristhed
• Er som en rejse, som man ikke selv har valgt
Psykiatrifonden
Pause
Sårbarhed
Biologiske
forhold
Psykisk
sygdom
Psykologiske
forhold
Psykiatrifonden
Sociale
forhold
Stressmodel
Uvenner
med ven
Projektopgave
Alvorligere symptomer
•Angst
•Depression
kaos
fravær
sårbarhedslinje
Stressorer
Fremtid?
venner
sport
Advarselstegn:
•Fysiske
Psykiske
•Adfærdsmæssige
familie
fritidsjob
afleveringer
Tid
Psykisk sundhed
Psykiatrifonden
Forebyggelse
•
•
•
•
•
Hvad gør dig glad?
Opmærksomhed på egen sårbarhed
Selvværd
Hvordan passer du på dig selv?
Hvor kan du få hjælp?
Psykiatrifonden
Selvværd
• er
den måde man tænker om
sig selv på.
• skabes i høj grad ud fra
relationer til vigtige personer i
vores liv.
• kan man lære hele livet.
• er ikke det samme som
selvtillid
Psykiatrifonden
Hvad påvirker jeres humør
positivt?
Psykiatrifonden
Hvordan passer du på dig selv?
• Har du antennerne ude?
• Har du antennerne rettet mod dig selv?
• Hvordan kan du skrue op og ned for
antennerne?
Psykiatrifonden
Tak for i dag

similar documents