Spørgeskemaundersøgelse om gudstjenester

Report
Gudstjenestefornyelse
1. Salmer
2. Kirkemusik
3. Højmessen
4. Andre gudstjenester
5. Andre forhold
Gudstjenestefornyelse
Bruger I de nye salmer i salmebogen?
Bruger I salmer udenfor salmebogen?
Ja
67
60%
Aldrig
Nej
45
40%
Sjældent
0
0%
Ved ikke
SALMER
1
1%
6
5%
I nogen grad
45
40%
Hyppigt
60
54%
Ved ikke
0
0%
Gudstjenestefornyelse
Er der behov for en
udgivelse/hjemmeside, hvor nye salmer
og melodier er tilgængelige?
Ja
Nej
Ved ikke
45
40
27
SALMER
Bruger I andre instrumenter end orgel som
akkompagnement til salmerne?
40%
36%
24%
Ja
87
78%
Nej
24
21%
1
1%
Ved ikke
Gudstjenestefornyelse
Top 20 over nye salmers brug
1.
2.
3.
4.
725 Det dufter lysegrønt
787 Du som har tændt
70 Du kom til vor runde jord
369 Du som gi´r os liv og gør os
glade
5. 13 Måne og sol
6. 331 Uberørt af byens travlhed
7. 448 Fyldt af glæde
8. 706 I blev skabt
9. 260 Du satte dig selv
10. 68 Se hvilket menneske
SALMER
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
786 Nu går solen sin vej
29 Spænd over os
69 Du fødtes på jord
478 Vi kommer til din kirke
367 Vi rækker vore hænder frem
87 Det første lys
276 Dommer over levende og
døde
18. 370 Menneske din egen magt
19. 476 Kornet som dør
20. 249 Hvad er det at møde
Gudstjenestefornyelse
Hvis der er kirkekor – er det da?
Er der andre kor tilknyttet
sognet/gudstjenesten?
Professionelt
(betalt)
31
39%
Amatører
(frivillige)
46
58%
Ved ikke
3
4%
KIRKEMUSIK
Voksenkor
Ungdomskor
Børnekor
Andre kor
36
16
37
19
33%
15%
34%
18%
Gudstjenestefornyelse
Hvordan?
Er der i forhold til det autoriserede
højmesse-ritual, ændringer i jeres liturgi?
Ja
Nej
Ved ikke
34
52
2
39%
59%
2%
HØJMESSEN
• Velkomst med omtale af
søndagens navn og tema
• Hilsnen før den aronitiske
velsignelse udelades
• Dåbstale før dåben
• Præsten er vendt mod
menigheden det meste af tiden
• læser epistelen fra Den nye Aftale
• Regibemærkninger
• Børnekirke-sang når børnene
"synges ud til børnekirke”
• Enkelte gange vidnesbyrd under
prædikenen
Gudstjenestefornyelse
Hvor?
Er frivillige inddraget i højmessen?
Ja
Nej
Ved ikke
30
58
0
34%
66%
0%
HØJMESSEN
• Styrker fællesskabet i
menigheden
• Ved børnekirke under
prædikenen
• Tjenestegrupper
• Læsere
• Kirkeværter
• Børnekirke ledere
• Forbedere
• Lovsangskor
• Drama
Gudstjenestefornyelse
Har du/I en ændret/justeret nadverliturgi?
Har du/I ændret dåbsritualet i
højmessen/gudstjenesten?
Ja
Nej
Ved ikke
51
35
2
58%
40%
2%
HØJMESSEN
Ja
Nej
Ved ikke
29
56
3
33%
64%
3%
Gudstjenestefornyelse
Benytter du dig af ”nye” prædikeformer?
Hvilke?
Nej
Dialogprædiken
Musikprædiken
Billedprædiken
Other
49
13
4
28
18
Benytter du dig af prædikengrupper,
læsegrupper, diskussionsgrupper i forhold til
prædikenarbejdet?
44%
12%
4%
25%
16%
HØJMESSEN
Nej
Ja med kollegaer
Other
58
25
12
61%
26%
13%
Gudstjenestefornyelse
Bruger du andre kollekter end
kollekterne i alterbogen?
Bedes ind- og udgangsbønnen af?
Kordegn/kirkesanger
Frivillig
Other
83
11
6
83%
11%
6%
HØJMESSEN
Ja
Nej
Ved ikke
67
21
0
76%
24%
0%
Gudstjenestefornyelse
Kommentarer:
Har I nogen form for indføring/introduktion til
gudstjenesten?
Ja
Nej
Ved ikke
42
44
2
48%
50%
2%
HØJMESSEN
• Liturgioversigt og intro ved
alternative gudstjenester
• Trykt liturgioversigt i
salmebogen
• Vi har drøftet dette i
menighedsrådet og finder det
unødvendigt, ja måske
ligefrem "sløvende" for
opmærksomheden
• Forklaringsgudstjeneste
• Velkomst og introduktion før
bedeslagene
Gudstjenestefornyelse
Har I ”børnekirke”/aktivitet under prædiken
eller andre ”tiltag” for børn under
gudstjenesten?
Hvordan?
•
•
•
•
•
Ja
Nej
Ved ikke
39
48
1
44%
55%
1%
HØJMESSEN
•
•
bøger og clip-board med
stregtegning af dagens tekst og
farvekridt
dårlig idé, hvis man gerne vil vende
børnene til at gå i kirke
Rygsække til låns
Børnene tages ud under salmen før
prædikenen og kommer tilbage i
begyndelsen af nadveren
"børnenes fem minutter" inden 3.
salme
"Minikirke" v. frivillige
Børnekirke under prædiken nærmest en nødvendighed
Gudstjenestefornyelse
Markerer I kirkeårets liturgiske farver i
kirkerummet?
Ja
Nej
Ved ikke
40
44
4
45%
50%
5%
HØJMESSEN
Hvordan?
• alterbordets
blomsterpyntning
• Skiltene med
salmenumrene bærer de
liturgiske farver
• Kirkesangerens skjorte
• Ungdomskorets trøjer
• Antependium
• På nummertavlen
Gudstjenestefornyelse
Bruger du messeklæder?
Ja
Nej
Ønsker du at bruge messeklæder (hvis ikke
du gør det i forvejen)?
43
45
49%
51%
HØJMESSEN
Ja
Nej
Ved ikke
12
36
9
21%
63%
16%
Gudstjenestefornyelse
Har I andre gudstjenester end højmessen?
Ja
Nej
Ved ikke
80
6
0
Har I dåbsgudstjenester?
93%
7%
0%
Ja
Nej
Ved ikke
ANDRE GUDSTJENESTER
34
53
0
39%
61%
0%
Gudstjenestefornyelse
Hvilke?
Har I hverdagsgudstjenester?
•
Ja
Nej
Ved ikke
51
35
1
59%
40%
1%
Børnegudstjenester, kyndelmisse,
skumringsgudstjenester,
pizzagudstjeneste,
lovsangsgudstjenester,
ældregudstjenester, byfesten,
juleafslutninger, høstgudstjeneste,
nytårsgudstjeneste,
jagtgudstjeneste, gudstjenester for
dagplejere, børnehaver og
skolebørn,
minikonfirmandindvielse,
pensionistgudstjenester,
lillejuleaftensgudstjenester, Gud og
Pizza, reformationsgudsteneste,
hverdagsaftensgudstjeneste med
musik, stilhed, stationer, forbøn.
ANDRE GUDSTJENESTER
Gudstjenestefornyelse
Vil du søge information og inspiration, hvis der
oprettes en web-baseret vidensbank
”gudstjenesteliv” under www.ribestift.dk?
Hvorfor?
•
•
•
•
•
•
•
•
Ja
Nej
Ved ikke
54
11
23
61%
13%
26%
•
•
At få inspiration. Jeg er altid på jagt
efter andre muligheder
Inspiration til lægfolkets medvirken
i gudstjenestelivet
Forslag til alternativ forkyndelse
Idé-base
inspiration til liturgi
nye salmer
videns- og erfaringsdeling
ideer til familie-, ungdomsgudstjenester
billedmateriale til billedprædikener
debat vedr. gudstjenestefornyelse
ANDRE FORHOLD

similar documents