michael södermalm

Report
Lära för Livet
Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling
www.laraforlivet.se
Du kan mer än du tror! –
det sitter i huvudet
www.laraforlivet.se
Vad är skillnaden som GÖR skillnaden?
www.laraforlivet.se
Michael Södermalm
Michael är certifierad mental tränare och har
en masterexamen i prestationspsykologi.
Mental tränare för några av våra största och
mest framgångsrika idrottsstjärnor och
företagsledare.
Författare till Det sitter i huvudet: om viljans
kraft att förändra ditt liv.
.
www.laraforlivet.se
Vad är skillnaden som GÖR skillnaden
• mellan individer och företag som lyckas bättre än andra?
• mellan de som växer med förändringar och de som stannar av?
• mellan de som ser fler möjligheter än problem?
• mellan de som vinner oftare än förlorar?
• mellan de som är mer positiva än negativa?
• mellan de som är mer proaktiva än inaktiva?
• mellan de som styr händelserna mer än blir händelsestyrda?
www.laraforlivet.se
Livskurvan
Toppen / Flyt / Pleasure
Botten / Oflyt / Pain
”Put yourself in a pleasurable state of mind as often as possible.
Because pain will come anyway.”
www.laraforlivet.se
Gain pleasure / Avoid pain
Människor gör det de gör av två skäl:
1. För att erhålla tillfredsställelse
2. För att undvika smärta
www.laraforlivet.se
Att bryta invanda mönster
DÅ
NU
SEDAN
Det du tänker om dig själv och framtiden här och nu styrs mycket
av dina minnen och bilder ur ditt förflutna.
Du måste skapa nya minnen av ”sedan” redan nu.
Framgång är förmågan att hantera och bemästra motgångar.
Allt du tränar på X antal gånger, går så småningom automatiskt.
www.laraforlivet.se
Skilj på egenvärde & prestationsvärde
Det finns alltid en orsak bakom varje beteende. Ditt
beteende är uppdelat i två delar:
1.
Är = din självkänsla, ditt egenvärde
2.
Gör = ditt självförtroende, prestationsvärde
Ge aldrig negativ feedback på en människas ”är”.
www.laraforlivet.se
Michaels fem verktyg:
www.laraforlivet.se
1. Se det du vill se!
Styr dina tankar mot den destination du vill.
Visualisera mer av det du vill ska hända.
Var kongruent! Se till att dina tankar,
kroppsspråk och det du säger stämmer överens.
www.laraforlivet.se
”Att vara sann i sitt tal
och bestämma sig för vad
man vill, egentligen!”
Dalai Lama
www.laraforlivet.se
2. Skapa ett vinnande språkbruk!
Kommunicera alltid i positiva
termer till och om dig själv.
LST-känsla = Lugn, säker, trygg
www.laraforlivet.se
3. Skapa tändande målbilder
Sätt upp inspirerande och tändande framtids/målbilder. Tändande i första hand, realistiska i
andra hand.
Målbilder ska skapa ökad lust och energi i nuet.
www.laraforlivet.se
4. Lär dig avslappning
Lär dig någon form av
avslappning/avspänning.
www.laraforlivet.se
5. Välj rätt umgänge!
Du blir som du umgås!
Skapa ditt eget dreamteam.
www.laraforlivet.se
SMAK!
Utveckla dina SMAK-faktorer som
också är skillnaden som GÖR
skillnaden!
• Självbild
• Målbild
• Attityd
• Känsla
www.laraforlivet.se
Självbildstest
Uppskatta din egen självbild genom att sätta en siffra, 1-5, för att se vad du får för resultat. 5 = I alla situationer, 4 = I vissa situationer, 3 = Ibland, 2 = Sällan, 1 = Aldrig
1.
Jag har en positiv självbild
2.
Jag tror på mig själv
3.
Jag älskar mig själv för den jag är oavsett vad jag gör
4.
Jag ger mig själv erkänsla när jag gör bra saker
5.
Jag laddar mig själv med positiva ord
6.
Jag intalar mig att jag kan och att jag kommer klara av det
7.
Jag brukar utmana mig själv
8.
Jag känner mig alltid lugn, säker och trygg
9.
Jag ser alltid möjligheterna
10.
Jag är bra på att ta emot feedback
Vilket resultat fick du?
50–45 poäng = Mycket bra självbild, 45–40 poäng = Bra självbild, 40–30 poäng = Medelgod självbild, 30 –20 poäng = Låg självbild, 20–10 poäng = Väldigt låg självbild
www.laraforlivet.se
För arbetsgruppen:
Motivation, vilja och drivkraft
Fundera över och diskutera fem enkla steg och kom fram till hur ni
lättare kan skapa en mer långsiktig motivation i gruppen.
1.
Vad är syftet med motivationen? Vad vill vi förändra och
förbättra?
2.
Vad är målet? Vilka är våra önskade, tändande målbilder?
3.
Hur kopplar vi insatsen till resultatet?
4.
Belöning – vilka är lämpliga och bra belöningsformer?
5.
Kontinuitet – följ upp syfte, målsättning och tillvägagångssätt.
www.laraforlivet.se
FLUFF!
I arbetsgruppen, använd det coachande förhållningssättet FLUFF:
• Frågor
• Lyssnar aktivt
• Utvecklar / uppgift
• Feedback
• Firar
www.laraforlivet.se
Det sitter i huvudet!
Frågor att diskutera i gruppen
1.
Hur ser SMAK-faktorerna ut i vår grupp? Självbild, målbild, attityd, känsla?
2.
På vilket sätt väljer vi att vara lagspelare?
3.
Är våra respektive roller tydliga?
4.
Vilka handlingar hos var och en av oss skulle göra skillnad hos oss?
5.
Vilket språkbruk har vi på arbetsplatsen?
6.
Hur kan vi träna på förhållningssättet FLUFF?
7.
På vilket sätt kan ledarskapet på vår arbetsplats stödja oss i vår utveckling?
www.laraforlivet.se
Er gemensamma Masterplan
Vad önskar vi ha uppnått inom ett år från dagens datum? Sätt upp minst en tändande, tydlig och tidsbestämd målbild inom varje område.
Skriv även ner delmål och gör en handlingsplan.
MÅLBILD 1
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
DELMÅL:
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
HANDLINGSPLAN / ÅTGÄRDER
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
www.laraforlivet.se
MÅLBILD 2
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
DELMÅL:
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
HANDLINGSPLAN / ÅTGÄRDER
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
MÅLBILD 3
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
DELMÅL:
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
HANDLINGSPLAN / ÅTGÄRDER
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
www.laraforlivet.se
MITT / VÅRT DREAMTEAM:
1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Detta kan jag / vi starta med redan idag:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Detta kan jag / vi göra mer av / ta bort / lägga till i mitt / vårt arbete:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
www.laraforlivet.se
Du är bättre än du tror!
Gå från offer till skapare!
Agera mer än bara reagera!
Se nya möjligheter ur nya vinklingar!
www.laraforlivet.se
Fortsätt utvecklingen!
Vill du fortsätta din och företagets utveckling?
– Gå MEA-kursen med Michael Södermalm:
Motivation – Effektivitet – Arbetsglädje
– Boka Michael Södermalm till ditt företag
Ring oss på 08-796 60 30
Michael Södermalm
www.laraforlivet.se
Lära för Livet
talarförmedling
Boka föreläsare och utbildare hos oss!
Effektiv service | Kvalitetsgaranti | Mångårig expertis
Manuel Knight
Amelia Adamo
Ola Skinnarmo
Mia Skäringer
www.laraforlivet.se
www.laraforlivet.se
Kontakta oss på 08-796 60 30
www.laraforlivet.se

similar documents