sistem de achiziţie şi prelucrarea semnalelor provenite de la

Report
Universitatea Politehnica Bucureşti
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Sistem de achziţie şi prelucarea semnalelor provenite
de la senzorii aeronavei
Conducători Ştiinţifici:
S.L. Drd. Ing. Iulian Niţă
Absolvent:
Paraschiv Radu Alexandru
Cuprins

Introducere
Contribuţiile absolventului
Noţiuni generale
Echipamentul folosit pentru realizarea
practica a modulului şi modul de
interconectare
Exemplu de date înregistrate

Interfaţa de interpretare a datelor

Concluzii




Introducere
Un înregistrator de bordeste un sistem menti să preia
informaţii de la diverşi senzori ai aeronavei şi să le centralizeze
într-o memorie nevolatilă, cu scopul anchetelor în cazul unui
accident.
În această lucrare s-a propus realizarea unui astfel de
înregistrator şi a unei interfeţe de interpretare a datelor în
domeniul aeronautic.
Contribuţia absolventului
Contribţiile absolventului:
 Alegerea
optimală şi interconectarea elementelor
sistemului
 Programarea medului de achiziţie/stocare
 Crearea unei interfeţe grafice de prelucrare a datelor
Biblioteci folosite:




Wire.h;
SdFat.h;
SdFatUtil.h;
ctype.h;
Noţiuni de bază
- DFDR = Digital Flight Data Recorder
- QAR = Quick Access Recorders
- FDAU = Flight Data Acquisition Unit
Echipamentul folosit pentru
realizarea practică a modulului
Arduino UNO Rev. 3
Shield MicroSD
Senzor presiune/altitudine
+ temperatură
Senzor temperatură brick
Echipamentul folosit pentru
realizarea practică a modulului
Joystick analogic
Push button
Potenţiometru
Switch
Schema bloc de conectare a sistemului
cu aparatul de zbor
Mod de conectare al
componentelor
Modulul fizic
Exemplu de date înregistrate
Datele văzute pe portul COM
Datele înscrise în fişierul DATA.txt
Diagrama programului realizat în platforma
Arduino 1.0.3 folosit pentru achiziţie şi stocare
Interfaţa de interpretare a datelor
Interfaţa a fost creată folosind programul
Matlab R2011a şi a fost gândită astfel încât să
faciliteze accesul rapid la orice informaţie dorită.
Fiabilitatea acesteia este dată de opţiunile:
 Rescalarea ferestrei
 Zoom IN / Zoom OUT
 Pan
 Data Cursor
 Rotate 3D
Interpretarea altitudinii
Interpretarea temeperaturii exterioare
Interpretarea temperaturii gazelor de
evacuare
Interpretarea evoluţiei manetei de gaze
Interpretare stare tren aterizare
Interpretare stare pilot automat
Concluzii
S-a reuşit să se demonstreze că este posibilă
implementarea unui înregistrator de bord
eficient, ce prezintă mai multe avantaje:
 Raport calitate/preţ foarte bun;
 Interfaţă prietenoasă şi uşor de utilizat;
 Sistem versatil;
 Greutate şi dimensiune redusă;
 Flexibilitate în programare, sistem modular;
 Capabilitate de dezvoltare ulterioară;
Contribuţiile personale au constat în:
 Analizarea opţiunilor în privinţa alegerea echipamentului;
 Proiectare sistemului;
 Executare fizică a proiectului;
 Testare ;
 Realizarea interfeţei de interpretare;

similar documents