I-4 G.Vukomanovic Zablude u kardiologiji

Report
Najčešće zablude u
dečjoj kardiologiji
Dr Goran Vukomanović
Univerzitetska dečja klinika
Kardiološka služba
Ljubi istinu, ali praštaj
zabludu.
Volter
Najčešće zablude
Bolovi grudima
Vrtoglavice, nesvestice, krize svesti
Aritmije: ekstrasistole, palpitacije,
bradikardija
Virusne infekcije
Arterijska hipertenzija
Prekordijalne tegobe
Svako dete koje zaboli u grudima MORA
kod kardiologa
Bol u predelu srca je najgori – što pre kod
doktora
Ako ga zaboli u naporu, što pre na test
opterećenjem, a pre toga da se uradi hitan
ultrazvuk srca
Uzroci bola u grudima
Koštano – mišićni:
kostohondritis, neuromialgija
“DNV” i “bolovi rasta”
Plućni: pneumonije (izliv), astma,
pneumotoraks, hiperventilacija...
Gastrointestinalni: GER, ulkus...
Kardijalni
Bezazlene prekordijalne tegobe
odlično opšte stanje
bolovi u levom ili desnom hemithorax-u
kratkotrajni, probadajući
posle prestanka bola dete se vraća svim
aktivnostima
dobro toleriše aktivnost – ne javljaju se u naporu
Nema potrebe za dodatnom dijagnostikom!
Hitno u tercijarnu zdravstvenu ustanovu
Retrosternalni bol
Loše opšte stanje
Febrilnost (sa tahipneom i/ili dispneom)
Manje od 1% dece!
Bezazlene prekordijalne tegobe u
naporu
Probadi u levom ili desnom hemithorax-u
Javljaju se skoro isključivo u naporu
velikog inteziteta
Prestaju brzo posle prekida aktivnosti
Javljaju se periodično – prođe par nedelja
(ili meseci) izbeđu bolnih epizoda
Fizikalni nalaz uredan
Prekordijalni bolovi u naporu
Uputiti dečjem kardiologu
Jak retrosternalni bol praćen:


Presinkopalnim smetnjama
Palpitacijama koje ne prestaju posle prekida
aktivnosti
Recidivirajući retrosternali bolovi koji
uzrokuju prekid aktivnosti
Vrtoglavice, nesvestice, krize
svesti
Detetu se sve okreće, a kad zatvori oči
pripadne mu muka – mora da je nešto sa
srcem, hitno kod kardiologa
Iako ne pada, smrači mu se pred očima
čim ustane iz kreveta – ne valja, da proveri
to kardiolog
Svaku krizu svesti treba uputiti kardiologu
Sinkope i presinkope u naporu
Odmah kod kardiologa!
Strukturne bolesti srca: HCM, ARVC,
koronarne anomalije…
Aritmije u naporu: VT (SVT)
Membranske kardiomiopatije
(kanalopatije): LQTS, Brugada Sy, SQTS
Vazovaglna sinkopa – tipične
okolnosti
naglo ustajanje iz kreveta
jutarnje “WC neminovnosti”
dugotrajno stajanje
zagušljiv ambijent
bolne senzacije (vađenje krvi, invazivne
dijagnostičke procedure)
Prava vazovagalna sinkopa
kratak i brz pad, a kriza svesti traje veoma
kratko
brz i potpun oporavak
bolesti i stanja koja obično idu uz sinkopu:
febrilnost, dehidracija, pretopljeno dete,
arterijska hipotenzija
Vazovagalna sinkopa
da
objasniti bezazlenu
prirodu problema
dati detaljan savet
zakazati kontrolu
ne
sumnja na epi
neurologu
sumnja na bolest KVS
kardiologu
"histerija"
psihologu
Vazovagalna sinkopa
Recidivantne krize
Dete poštuje savete lekara
Roditelji svedoci ponavljanih kriza
Krize u školi sa čestim pozivima hitnoj
pomoći
Uputite prvo dečjem kardiologu!
Ekstrasistole, palpitacije
Preskoci srca su opasni, mora to da se
ispita
Svaki osećaj brzog srčanog rada treba da
proveri kardiolog
SVES zahtevaju ispitivanje
Zablude!
Znak su bolesti pretkomorskog tkiva
Uvode dete u supraventrikularnu
tahikardiju
Nema sporta sa SVES
Istina:
izolovane SVES su benigna aritmija i ne
zahteva evaluaciju, kao ni praćenje
VES - zablude
Uvek su znak organskog oboljenja srca
Veliki broj VES uvek traži terapiju
Bigeminija je uvek loš znak
Coupleti su veoma opasni
R na T fenomen nosi rizik od ventrikularne
tahikardije, pa i fibrilacije
Parasistolija je uvod u ventrikularnu tahikardiju
Dete koje ima VES ne sme da se bavi sportom
Bezazlene VES
Dete bez tegoba
Nema znakova strukturnog oštećenja srca
Na Holteru nema VT
Gube se u naporu
Nema potrebe za restrikcijom aktivnosti
Palpitacije
Svaki osećaj brzog srčanog rada treba da
proveri kardiolog
Simptomi i znaci malog udaarnog
volumena
Poremećaj svesti
Tahipnea
Bleda - znojem orošena koža
Hladne akre
Slabi (filiformni) pulsevi
Niska (ili nemerljiva) tenzija
Recidivantne palpitacije u naporu
19 godina,
profesionalni
fudbaler
7 Holtera, 9 testova
opterećenja
SVT otkrivena na
supramakimalnom
testu opterećenja
Bezazlene palpitacije
“Stres” sinusna tahikardija
Tahikardije posle inhalacije beta
agonistima
Sinusna tahikardija u febrilnosti
Sinusna tahikardija kod hipotoničara
Palpitacije u naporu koje postepeno
prestaju posle prekida aktivnosti
Neurovegetativne tegobe
Neurovegetativne smetnje
Često su prćenje palpitacijama:
Nedostatak vazduha
Podrhtavanje ruku i nogu
Trnjenje u levoj ruci
Osećaj knedle u grlu
“Šetajući” prekordijalni bol
Bradikardija
Zablude:
Svaka bradikardija je opasna
Obavezno je uraditi hitan Holter
Istina:
Simptomatske bradikardije treba brzo
obraditi: ako su oraćene presinkopama ili
sinkopama
Normalne “donje” vrednosti
uzrast
broj otkucaja/min
Do druge godine
70
2 do 6 godina
60
7 do 11 godina
50
Adolescenti
40
Utrenirani sportisti
30
Coxackie
Nema opasnijeg virusa za srce deteta
Brzo stiže u miokard i razara ga direktnim
dejstvom na miocite
Infekcija traje mesecima i godinama
Lako se postavlja dijagnoza miokarditisa:
visok titar na Coxackie je znak da srce pati
Činjenice
Coxackie porodica
29 Tipova Coxackie virusa A i B
Miokarditis izazivaju B1-B5
IgM se zadržava do tri meseca
IgG se može zadržati celog života!
Činjenice
IgM antitela su mnogo važnija za aktuelnu
procenu deteta od IgG
Pozitivan titar NE ZNAČI da dete ima
miokarditis!
Dijagnostička obrada deteta sa visokim
IgM podrazumeva i pregled dečjeg
kardiologa, ali je to retko potrebno
ODMAH!
Uputite dete kardiologu
Značajne tegobe: (pre)sinkope, veoma loša
tolerancija napora, palpitacije, snažan
retrosternalni bol...
Loše opšte stanje (znaci srčane insuficijencije)
Tihi srčani tonovi
Kardiomegalija na RTG
Promene repolarizacije, poremećaji ritma
Uradite EKG!
Promene repolarizcije
Akutni miokarditis
Akutni miokarditis
7 dana kasnije
Akutni miokarditis
Infektivna mononukleoza
Zablude:
EBV baš “voli srce” – treba detetu uraditi
ultrazvučni pregled, za svaki slučaj
Dete posle infektivne mononukleoze ne
sme da se bavi sportom najmanje šest
meseci od ozdravljenja
Infektivna mononukleoza
činjenice
Većina dece preleži IM bez komplikacija
EBV izuztno retko izaziva miokarditis
Perzistentna splenomegalija jeste razlog
za brigu kod sportista
Posle povlačenja kliničkih znakova i
normalizacije biohemisjkih parametara
dovoljna je pauza od 2-4 nedelje pre
nastavka sportskih aktivnosti
Hiperertenzija – zablude
Ma to je bolest odraslih
Svako dete sa povišenim arterijskim
pritiskom prvo treba da vidi kardiolog
Treba što duže odlagati započinjanje
terapije – neće valjda piti lekove ceo život
Dete sa arterijskom hipertenzijom ne sme
da se bavi sportom
Kad se ljudi slažu sa mnom,
uvek imam osećaj da sam
negde pogrešio.
Ernest Hemingvej

similar documents