Pisana komunikacija u uredskom poslovanju

Report
PISANA KOMUNIKACIJA U
UREDSKOM POSLOVANJU
Dajana Stanić
Sanja Šokac
UVOD
„Pisana poslovna komunikacija je
komunikacija u kojoj su sredstvo
prenošenja poruke napisane riječi.”
(Srića, 2003.)
• Memorandum
• Poslovna pisma
• Telefaks
• E-mail
• Web
• Chat
IZRADA PISANIH POSLOVNIH
KOMUNIKACIJA
•
•
•
•
Planiranje
Pisanje
Uređivanje
Slanje
FUNKCIJE PISANE POSLOVNE
KOMUNIKACIJE
• Omogućuje uspostavljanje i
održavanje poslovnih veza
• Predstavlja trgovačko društvo
• Služi kao dokument za knjiženje
• Dokazno je sredstvo u sporu
• Sredstvo je ekonomske
promidžbe
• Sredstvo je analize
OSNOVNA PRAVILA PISANOG
POSLOVNOG KOMUNICIRANJA
•
•
•
•
Ekspeditivnost
Čuvanje poslovne i službene tajne
Točnost i preciznost izražavanja
Administrativno-tehnička obrada
PREDNOSTI PISANE POSLOVNE
KOMUNIKACIJE
• Efikasna i jeftina
• Pogodnost za primatelja
poruke
• Povoljnost za pošiljatelja
poruke
NEDOSTACI PISANE POSLOVNE
KOMUNIKACIJE
• Sporost razmjene informacija
• Izostanak efekata neverbalne
komunikacije
• Opasnost od nesporazuma
• Izostanak izvanjezičnih efekata
• Nepovoljnost za pošiljatelja poruke
• Nepovoljnost za primatelja poruke
MEMORANDUM
• Memorandumi su kratke interne
poruke.
• Neformalnog su karaktera, kraći
su od jedne stranice i odnose se na
jednu temu.
• Trebaju biti pisani pozitivnim
tonom, s određenom svrhom,
jasnim jezikom, sažeti, suvisli i
zanimljivi.
Memorandum sadrži:
• Imena primatelja ( ''za'' ili engl. ''to'')
• Imena pošiljatelja ( ''od'' ili engl ''from'')
• Prostor za unos datuma ( engl ''date'')
• Predmet poruke ( engl ''subject'')
• Prostor za pisanje poruke
POSLOVNA PISMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poslovni pozivi (apointments)
rutinski zahtjevi, upiti i narudžbe
rutinski odgovori
potvrde
prateći dopisi (cover letters)
naknadni dopisi (follow-up letters)
zahvalnice
čestitke
promotivna pisma
KAKO TREBA IZGLEDATI
POSLOVNO PISMO?
DIJELOVI POSLOVNOG PISMA
Glavni
• Zaglavlje
• Mjesto i datum
• Adresa primatelja
• Pozivni znakovi
• Predmet ili sažetak
• Sadržaj
• Pozdrav
• Potpis
Sporedni
• Oslovljavanje
• Prilozi
• Način otpreme
• Raspored kopija
• Dodatak ili
postkriptum
TELEFAKS
• Telefaks je eksterna poslovna
komunikacija u kojoj se
kombiniraju papirnata i
elektronička komunikacija.
E-MAIL
BONTON POSLOVNOG E-MAILA
• Kratko i jasno
• Brzo odgovarajte
• Koristite “out of office” kada je
potrebno
• Prije slanja još jednom pročitajte
• Ne šaljite ljuti e-mail
• Izbjegavajte emotikone
• Ne pišite povjerljive podatke
• Navedite predmet poruke
E-MAIL ILI POSLOVNO PISMO?
Prednosti e-maila:
• efikasnost
• lakše uspostavljanje osobnih odnosa
• mogućnost slanja multimedijalnih sadržaja i
linkova
• pogodan za kratke poruke i dogovore
• veća privatnost
Prednosti poslovnog pisma:
•
•
•
•
materijalno je
estetski urednije
formalnost
lakše se čuva
WEB
Web komunikacija odvija
se na dva načina:
• Izrada i održavanje
prezentacijskih Web stranica
• Izrada i održavanje komercijalnih
Web stranica
CHAT
• izravna komunikacija (on line)
• brz i ekonomski povoljan
• u Hrvatskoj slaba korištenost chata u
poslovnim uredima
ZAKLJUČAK
• Pisana poslovna komunikacija je
najzastupljeniji oblik komunikacije
u poslovanju. Ona je ogledalo
poduzeća te treba voditi računa o
njezinom sadržaju i izgledu.
• Tvrtke bi trebale težiti
modernizaciji te prijelazu s
tradicionalnih oblika komunikacije
na elektronske.
• Vrlo je bitno poštivati zahtjev
protočnosti, tj. voditi računa o
pristigloj pošti i odgovarati u
pristojnom vremenu.
LITERATURA
 Srića, V., Kliment, A., Knežević, B., Uredsko poslovanje,
Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb,
2003.
 http://www.besplatniseminarskiradovi.com/INTERNETWEB/E-mailKomunikacije%20.htm, 12.01.2014.
 http://hr.etalentsystems.com/pismena-komunikacija-uposlovnom-svijetu/ , 12.01.2014.
 http://www.komunikologija.komuniciranje.rs/id.php?id=74 ,
12.01.2014.
 http://www.centar-poslovanja.com/download-dopisa/pisanakomunikacija, 12.01.2014.
 http://www.besplatniseminarskiradovi.com/Komunikologija/
Neverbalna-poslovna-komunikacija.htm , 12.01.2014.
 http://varazdinske-vijesti.hr/cjelozivotno-ucenje/kako-srocitiposlovno-pismo.html ,12.01.2014.
 http://www.moj-posao.net/Vijest/66305/Bonton-poslovnog-emaila/5/ , 12.01.2014.

similar documents