NTDS.DIT offline hashdump, avagy a meztelen

Report
NTDS.DIT offline hashdump,
avagy a meztelen igazság a domaines
jelszótárolásról
Bemutatkozás
Barta Csaba
Deloitte Zrt.
Manager
CHFI
[email protected]
[email protected]
NTDS.DIT?
• Active Directory elsődleges adattároló
állománya
• Helye: %WINDOWS%\NTDS\ntds.dit
• Mit tartalmaz
– Az összes AD-ben tárolt objektumot
• Felhasználók
• Csoportok
• Jogosultságok
Hogyan juthatunk hozzá?
• Volume Shadow Copy
• Online forensic pillanatkép
• DC kikapcsolas + masolas
NTDS.DIT felépítés
• Táblák
– datatable (AD objektumok és attribútumaik)
– linktable (hivatkozások pl.: memberof)
– sdtable (security descriptors /Server 2003
óta/)
NTDS.DIT felépítés 2
• A schema-ban leírt összes tulajdonság
megtalálható minden objektum-rekordban
(csak nincs kitöltve)
emiatt akár több ezer mezőből is állhat
egy rekord
Attr 1
Attr 2
Attr 3
Obj 1
1
2
null
Obj 2
null
2
3
Hol tárolódnak a jelszavak?
• A jelszó hash-eket a datatable tárolja
• Érdekesebb user attribútumok
•
•
•
•
•
•
•
•
ATTm3 – SAMAccountName
ATTm13 – Description
ATTk589970 – SID
ATTk589879 – Titkosított LM hash
ATTk589914 – Titkosított NT hash
ATTk589918 – Titkosított NT PWD history
ATTk589984 – Titkosított LM PWD history
ATTk590689 – Titkosított PEK
Hash titkosítás
• A jelszó hash-ek titkosítva tárolódnak
• Standard algoritmusok (RC4, MD5, DES)
• A titkosító kulcs (PEK) tartományonként
különbözik,
– megtalálható az NTDS.DIT állományban
(szintén titkosítva a bootkey segítségével)
Dekriptálás menete
Bootkey
kinyerése
a
registryből
PEK
dekriptálás
Jelszó
hash
dekriptálás
PEK-el
Jelszó
hash
dekriptálás
DES-el
PEK dekriptálás
md5=MD5.new()
md5.update(bootkey)
for i in range(1000):
md5.update(enc_pek[0:16])
rc4_key=md5.digest();
rc4 = ARC4.new(rc4_key)
pek=rc4.encrypt(enc_pek[16:])
return pek[36:]
Jelszó hash dekriptálás
md5 = MD5.new()
md5.update(pek)
md5.update(enc_hash[0:16])
rc4_key = md5.digest();
rc4 = ARC4.new(rc4_key)
denc_hash = rc4.encrypt(enc_hash[16:])
(des_k1,des_k2) = sid_to_key(rid)
d1 = DES.new(des_k1, DES.MODE_ECB)
d2 = DES.new(des_k2, DES.MODE_ECB)
hash = d1.decrypt(denc_hash[:8]) + d2.decrypt(denc_hash[8:])
return hash
Jelszó history
• Miért fontos a vizsgálata
– Jelszóválasztási minta keresése
– LM hashek
• Hol tárolódik
– Az ATTk589984 és ATTk589918
attribútumokban tárolódik
• Egymás után másolva (titkosítva)
• Külön-külön kell dekriptálni őket
Jelszó history dekriptálás
Bootkey
kinyerése a
registryből
PEK
dekriptálás
History
dekriptálás
PEK-el
Jelszó hashek dekriptálás
DES-el
egyenként
Köszönöm a figyelmet!

similar documents