Onderwijs Transparant PoVo procedure

Report
Onderwijs Transparant
POVO-procedure 2014-2015
Regio MHR
Door: Bernard Toet
1
De belangrijkste wijzigingen dit jaar
•
•
•
•
•
•
Eén OKR voor nagenoeg heel Zuid Holland
Aanpassingen Startformulier
Aanpassingen Plaatsingswijzer
DLE berekening en opheffing RVC
Wijzigingen Centrale Eindtoets m.b.t. OT
Ontwikkelingen rondom OSO
Eén OKR voor nagenoeg heel Zuid Holland
• Met 6 regio’s hard gewerkt aan één OKR voor nagenoeg heel
Zuid Holland;
• Passend Onderwijs en veranderde wetgeving in het kader van
privacy meegenomen in de overwegingen;
• Vergemakkelijkt regioverkeer;
• Overzichtelijk in Onderwijs Transparant (OT) d.m.v.
tabbladen.
3
Aanpassingen Startformulier
• Het startformulier voor jullie regio is aangepast, het betreft
hier kleine wijzigingen in de vragen en de toevoeging van VSO
zodat het formulier breder ingezet kan worden, ook voor
Passend Onderwijs;
• Het startformulier heet vanaf dit jaar:
Start procedure aanvraag leerwegondersteunend- en
praktijkonderwijs of extra ondersteuning / VSO
4
Aanpassingen Plaatsingswijzer
• De plaatsingswijzer zal per 7 november aangepast worden
met de nieuwe normeringen.
• Werking blijft verder gelijk aan vorig jaar.
5
DLE berekening en opheffing RVC
• RVC gebruikt oude DLE normering LOVS toetsen
• Mogelijk verschil in DLE score LVS en RVC normering
• OT biedt uitkomst met beide weergaven in LWOO/Pro traject
6
Wijzigingen Centrale Eindtoets m.b.t. OT
• Centrale eindtoets later in het jaar;
• Verplicht voor alle leerlingen PO;
• Basisschooladvies is leidend en die deadline ligt voor de
centrale eindtoets;
• OT werkt aan mogelijkheid toevoegen toetsgegevens na
definitief maken OKR vanaf februari 2015;
• In november wordt er meer duidelijk en zal het
samenwerkingsverband geïnformeerd worden.
7
Ontwikkelingen rondom OSO
• Overstap Service Onderwijs (OSO) komt in de plaats voor
DOD;
• 5 regio’s proberen dit jaar al uit en kunnen gebruik maken van
zowel DOD als OSO;
• Overige regio’s stappen vanaf schooljaar 2015-2016 over;
• Daarna kan DOD niet meer gebruikt worden
• Scholen moeten gekwalificeerd worden om OSO te gebruiken;
8
Demonstratie
9
Vragen
10

similar documents