Stoppen van een asynchrone motor

Report

Types:
 Hydraulisch
 Pneumatisch
 Elektromagnetisch
Fase omkering
-Oude methode
-d.m.v. omdraaien 2 fasen.
-> beperkte tijd!


Aansluitschema van een DC-rem

m.b.v. een frequentieregelaar
Manieren om te stoppen:
◦ fast stop
◦ normale stop
Stopmethoden
◦
Normaal uitlopen door spanning weg te nemen
◦
Spanning reduceren
◦
DC remmen
- DC-injectie
Voorzieningen
◦Remweerstand
◦Nadeel:
energieverlies en warmteontwikkeling
◦Gelijkrichterbrug
of wisselrichterbrug

similar documents