presentatie gemeentethema vrucht van de Geest

Report
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Bijbelstudies over Galaten 5
Ds. Jos Douma
Samen naar God toe groeien, Hem
de eer geven, met Hem leven.
Versterking van de onderlinge band
in gemeente / wijkgroepen
Versterking van persoonlijk geloof;
groeien in je relatie met God
Toerusting voor het getuigend
christen zijn
-Inzetten
van gaven en talenten in
de gemeente
- Elke week of 1 x per 2 weken:
één hoofdstuk centraal
zondag thema-preek.
- Deze zondag: thema ook voor de kids
-Persoonlijke bijbelstudie:
elke dag een hoofdstuk uit de schets.
- Wekelijks of 1 x per 2 weken;
bijbelstudie-groepen / wijkgroepen
- Speciale jeugd-bijeenkomsten.
- Extra aandacht d.m.v. nieuwsbrief
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Doordat thema lang van te voren bekend
is;
-Veel gemeenteleden kunnen hun
talenten inzetten tijdens het project
-Kindermoment in de dienst / kinderles
in kindernevendienst.
-Doelgroepen-dienst (jeugddienst) >
Filmpjes te downloaden.
-Liturgie kan ruim van te voren worden
voorbereid (muziek / drama /zanggroep)
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Voorbeeld Planning jaarthema;
Gemeentethema
Hoofdstuk 1
Preek
Bijbelstudie
Verenigingen
thuis
18-09-2011 18-09 t/m 24-09 25-09 t/m 01-10
Hoofdstuk 2
02-10-2011 02-10 t/m 08-10 09-10 t/m 15-10
Hoofdstuk 3
16-10-2011 16-10 t/m 22-10 23-10 t/m 29-10
Hoofdstuk 4
30-10-2011 30-10 t/m 05-11 06-11 t/m 12-11
Hoofdstuk 5
13-11-2011 13-11 t/m 19-11 20-11 t/m 26-11
Hoofdstuk 6
27-11-2011 27-11 t/m 03-12 04-12 t/m 10-12
Groepen
Voordeel
Nadeel
Bestaande
bijbelstudiegroepen
+ inschrijven voor
nieuwe groep
-Met kent elkaar.
-Minder werk.
-Nieuwe groepen
voor gemeenteleden
die 1 jaar
bijbelstudie willen
proberen
-In voorjaar starten
met aanmelden
Alle bijbelstudiegroepen stop zetten
en alle gemeenteleden indelen in
nieuwe groepen.
-Je leert andere
-Kost meer
gemeenteleden beter voorbereidingstijd
kennen.
-Jong en oud kunnen
van elkaar leren.
Bestaaande
wijkgroepen
-Diepgang in
onderlinge relaties
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745
Week
Activiteit
Door
1 (01-03)
3 schetsen voor jaarthema’s op zicht
vragen bij Boektiek de Vries
Commissie
(bijv. CGO)
2 (08-03)
Vaststellen gemeentethema
Commissie
3 (15-03)
Voorstel aan kerkenraad presenteren; Commissie
-Uitleg gemeentethema
-Uitvoering + hoe aanschaf van
schetsen
6 (05-04)
Terug koppeling van kerkenraad
kerkenraad
9 (26-04)
Uitleg gemeentethema in kerkblad +
uitnodiging voor gemeenteavond
Commissie
12(17-05) Avond voor groepsleiders
bijbelstudiegroepen ect.;
-Uitleg doel gemeentethema
-Uitvoering
-Uitwerking per leeftijdsgroep
-Wat wordt verwacht groepsleiders
Commisie
15 (juni)
Gemeente
Inschrijven voor bestellen schets
24(09-08) Startavond voor gemeenteproject
Gemeente
25(18-08) Start project; 1e themapreek
Gemeente
- Kaartspel ontmoeten; 70 begrip /
gevoelskaarten > elkaar in een
groep beter leren kennen.
-Kaartspel “Droom in uitvoering”:
Wat is je droom en hoe kun jij je
droom vervullen?
-Na het gemeenteproject een
gezamenlijke activiteit b.v.;
-evangelisatie activiteit
-Jeugdactiviteit in 3e wereld land
-

Wat doet God en wat kan ik doen als het gaat om
karaktervorming?

Welke obstakels zijn er in mijn eigen leven en in
de samenleving die het rijpen van de vrucht van
de Geest belemmeren?
 Thema
voor 9 weken
 9 preken van Jos Douma beschikbaar
+ 9 powerpointpresentaties
 Persoonlijke stille tijd + gebed
 Bij elk hoofdstuk gesprekspunten die in
wijkgroepen / gespreksgroepen besproken
kunnen worden
 Handreikingen voor gesprekken
Christelijke Boektiek de Vries te Drachten 0512 514745

1 hoofdstuk per onderwerp/per week

Wat zegt de Bijbel

Praktische handreikingen

Gespreksvragen
 Prekenserie
van Jos Douma over Vrucht van
de Geest (9 preken)
 Kleurplaten voor kinderen
 Gesprekshandreikingen
Verdiepingsboek; Je bent een mooi mens

similar documents