elisa_42 - Goed Bericht

Report
2Koningen 2
2Koningen 2
Vandaar ging hij (=Elisa) naar Betel. En
toen hij de weg opklom, kwamen er kleine
knapen uit de stad, die de spot met hem
dreven en hem toeriepen: Kom op,
kaalkop! Kom op, kaalkop!
24 Toen wendde hij zich om, zag hen en
vervloekte hen in de naam des HEREN.
Toen kwamen er twee berinnen uit het
woud en verscheurden tweeenveertig van
die kinderen.
25 En hij ging vandaar naar de berg
Karmel, en vandaar keerde hij terug naar
Samaria.
23
2Koningen 2
Vandaar ging hij (=Elisa) naar Betel. En
toen hij de weg opklom, kwamen er kleine
knapen uit de stad, die de spot met hem
dreven en hem toeriepen: Kom op,
kaalkop! Kom op, kaalkop!
24 Toen wendde hij zich om, zag hen en
vervloekte hen in de naam des HEREN.
Toen kwamen er twee berinnen uit het
woud en verscheurden tweeenveertig van
die kinderen.
25 En hij ging vandaar naar de berg
Karmel, en vandaar keerde hij terug naar
Samaria.
23
 Strongnummer: 1234
 Hebr. baqa
 letterlijke (primaire) betekenis:
SPLIJTEN
 komt 51x voor in het OT
 2x wordt het vertaald met 'verscheuren'
(2Kon.2:24 en Hosea 13:8)
 en verder met ...
Genesis 7:11: openbreken
... op die dag braken alle kolken der
grote waterdiepten open...
Genesis 7:11: openbreken
...op die dag braken alle kolken der
grote waterdiepten open...
Genesis 22:3: kloven
... hij kloofde hout voor het brandoffer
Genesis 7:11: openbreken
...op die dag braken alle kolken der
grote waterdiepten open...
Genesis 22:3: kloven
hij kloofde hout voor het brandoffer
Exodus 14:21: splijten
... en de wateren werden gespleten...
Genesis 7:11: openbreken
...op die dag braken alle kolken der
grote waterdiepten open...
Genesis 22:3: kloven
hij kloofde hout voor het brandoffer
Exodus 14:21: splijten
... en de wateren werden gespleten...
Jesaja 58:8: doorbreken
Dan zal uw licht doorbreken ...
Genesis 7:11: openbreken
...op die dag braken alle kolken der
grote waterdiepten open...
Genesis 22:3: kloven
hij kloofde hout voor het brandoffer
Exodus 14:21: splijten
... en de wateren werden gespleten...
Jesaja 58:8: doorbreken
Dan zal uw licht doorbreken ...
Jesaja 35:6 ontspringen
...in de woestijn zullen wateren
ontspringen (St.Vert.: uitbarsten)
2Koningen 2
... Toen kwamen er twee berinnen uit het
woud en VERSCHEURDEN tweeenveertig
van die kinderen.
24
2Koningen 2
... Toen kwamen er twee berinnen uit het
woud en DREVEN tweeenveertig van de
kinderen UITEEN.
24
1. een weg gebaand door de Jordaan
1. een weg gebaand door de Jordaan
2. Elia vaart op ten hemel
1. een weg gebaand door de Jordaan
2. Elia vaart op ten hemel
3. geest van Elia rust op Elisa
Elisa > Christus na zijn
opstanding & hemelvaart
1.
2.
3.
4.
een weg gebaand door de Jordaan
Elia vaart op ten hemel
geest van Elia rust op Elisa
Elia wordt nog drie dagen gezocht
"na drie dagen" Mark.8:31; Mat.27:63
= "op de derde dag" > Mat.16:21; 17:23
1.
2.
3.
4.
5.
een weg gebaand door de Jordaan
Elia vaart op ten hemel
geest van Elia rust op Elisa
Elia wordt nog drie dagen gezocht
Elisa maakt 'water des doods' in Jericho
gezond d.m.v. zout in nieuwe schaal
"het oude verbond"
(=een bediening des doods)
wordt
"het nieuwe verbond"
2Koningen 2
23
Vandaar ging hij naar Betel.
Betel = huis Gods
2Koningen 2
... En toen hij de weg opklom, kwamen
er kleine knapen uit de stad, die de spot
met hem dreven en hem toeriepen: Kom
op, kaalkop! Kom op, kaalkop!
23
lett. ga op!
2Koningen 2
Toen wendde hij zich om, zag hen en
vervloekte hen in de naam des HEREN.
24
2Koningen 2
... Toen kwamen er twee berinnen uit
het woud en verscheurden tweeenveertig
van die kinderen.
24
de spottende kinderen van Betel
=> het ongelovige Jeruzalem
... de grote stad, die geestelijk
genaamd wordt Sodom en Egypte,
alwaar ook hun Here gekruisigd werd.
Openbaring 11:8
2Koningen 2
... Toen kwamen er twee berinnen uit
het woud en verscheurden tweeenveertig
van die kinderen.
24
... zij zullen de heilige stad vertreden,
tweeenveertig maanden lang.
Openbaring 11:2
het wilde Beest uit de aarde
het wilde Beest uit de zee
> "poten als van een berin" (13:2)
2Koningen 2
En hij ging vandaar naar de berg
Karmel...
25
waar Elia bewees: de HERE is God!
... na 42 maanden droogte!
2Koningen 2
En hij ging vandaar naar de berg
Karmel...
25
bekend om haar weelderige kruin...
Uw hoofd op u is als de
Karmel, uw haardos is
als purper...
Hooglied 7:5
2Koningen 2
... en vandaar keerde hij terug naar
Samaria.
25
= hoofdstad van Israël (10 stammen)
de man Gods die
weg baant door
doods-Jordaan
terugkeer op de
berg van glorie
en naar Israëls
hoofdstad
ten hemel
gevaren
ongelovig
Jeruzalem wordt
vertreden door
twee 'Beesten'
voor 42 maanden
een paar dagen
(= millennia) zoek
ziekmakende bron
("oude verbond")
zal worden
geheeld

similar documents