Lees meer... - Steunpunt Jeugdhulp

Report
Thuisbegeleidingsdienst ‘t Kompas Dendermonde
Antigoni Tsimbiropoulos en Tom Raick




Marleen Diekmann (°1947 – ϯ2007)
Werken in rampgebied
Hulpmiddel om taalprobleem te omzeilen
Contextuele kader = achtergrond




Intergenerationele
Schade en schatten
4 dimensies
D.m.v. duplo's  dimensies zichtbaar

In de gezinnen:
◦ Individueel
◦ Koppel
◦ Gezinsgesprekken




Teamvergadering
Intervisie
Werkbegeleiding – procesbegeleiding
Supervisie




Volwassene
Innerlijke kind
Schade
Schat

Popjes
◦
◦
◦
◦





4 relaties in 1
Communicatie
Afstand / nabijheid
Innerlijke kind
Blokjes
Schade én Schatkist
Gevoelspoppen (emoties)
Regeltje
Touwtje




Elastiek
Toverstaf
Glas
…








Universele taal
Externaliseert
Visualiseert tegelijk de interne dialoog, de
relatie en de verschillende generaties
Dynamisch
Samen kijken, samen overleggen
Ruimte voor ≠ beelden naast elkaar
Structuur in gesprek
Stimuleert meerzijdige partijdigheid


Doel: stellen van vragen demonstreren.
In het begin van een begeleiding is er vaak
nog geen vertrouwen vanuit het gezin naar de
thuisbegeleidingsdienst. In deze fase worden
de duplo’s dan ook vaak gebruikt om de
posities uit te zetten. Zo wordt het voor het
gezin en de thuisbegeleiding duidelijker hoe
de verschillende partijen zich verhouden.
Denk aan een stage (of werk) die je liep.
Wat was jouw positie in het team? Hoe heb je
dit ervaren?

Leren over leven:

IPSOC:

De Kontekst (NL):
www.lerenoverleven.org/aanbod/workshopsen-trainingen/workshops-voor-hulpverleners-met-contextuelebasiskennis/een-taal-erbij.html
www.ipsocbijscholing.be/cursusaanbod/detail/cursus-14-vanverhalen-en-poppen
http://www.dekontekst.nl/index.php?pagina=workshop

similar documents