File - Cikgu K3 PISMP Semester 3

Report
TUGASAN TUTORIAL 12
TUGASAN TUTORIAL 12
MUHAMMAD FAIZ SARWANI
MUHAMMAD MUIZZUDIN
NERUDIN LITON
SOALAN :
Bincangkan dengan ringkas apakah yang
dimaksudkan dimaksudkan dengan Cabaran
Globalisasi dan kaitan cabaran tersebut dengan
hubungan etnik di Malaysia.
Pada pendapat anda bagaimanakah cabaran
globalisasi mampu mempengaruhi hubungan
etnik di Malaysia.
Cabaran Globalisasi
.




Proses globalisasi atau pembaratan corak hidup berasaskan
gagasan ekonomi & politik barat sejagat.
Globalisasi merupakan fenomena dunia tanpa sempadan
yang begitu membimbangkan bagi negara-negara
membangun dan belum membangun.
Berlaku kerana manusia tidak dilahirkan sama rata dari segi
kaum, warna kulit, latar belakang sosial, agama dan budaya.
Penjajahan tidak lagi diterima dlm rangka nilai & kebebasan
manusia masa kini, maka kuasa barat memperjuangkan pula
hak asasi manusia.
Pengaruh Barat dari segi ideologi, budaya
hedonisme & nilai negatif, ekonomi bebas, sains
& teknologi yg memusnahkan, serta sistem
politik yg dianggap terbaik bagi semua manusia
dieksport / dibawa masuk ke seluruh dunia.
 Malaysia tidak terkecuali drp pengaruh arus
pembaratan dan globalisasi yg mendesak.
Globalisasi menjadi faktor perubah budaya yg
amat kuat & deras, mengakibatkan lenyapnya

CABARAN GLOBALISASI HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
Proses globalisasi serta pembaratan corak
hidupberasaskan gagasan ekonomi dan politik barat
sejagat merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh
rakyat Malaysia.
 Barat membawa masuk pengaruh dari segi ideologi,
budayahedonisme dan nilai negatif, ekonomi bebas,
sains danteknologi yang memusnahkan dan sistem
politik yangdianggap terbaik bagi semua manusia.
 Mengeksport segala macam keburukan yang
merosakkan negar dan alam sekitar, budaya hiburan
dan pengekspoitasiansumber manusia dan bahan
mentah

Sebahagian dari penjajahan bentuk baru iaitu
penjajahan budaya dan pemikiran masyarakat di
negara dunia ketiga.
 Penjajahan bentuk ini akan menghalang pembinaan
jatiditi dan tamadun bangsa Malaysia.
 Mengakibatkan lenyapnya nilai luhur dan pemikiran
barat diterima secara halus ke dalam masyarakat.
 Sekiranya ia tidak dikawal maka akan
menjerumuskan satu-satu etnik kepada semangat
perkauman dan prasangka buruk terhadap etnik
lain.

IMPLIKASI CABARAN GLOBALISASI
menimbulkan prasangka stereotaip dan
mengekalkan kejahilan di dalam kalangan ahli
bagi sesualu golongan etnik terhadap golongan
etnik yang lain.
 Contoh ; kejahilan ilmu masyarakat Semanjung
Malaysia dalam memahami cara hidup
masyarakat Sabah dan Sarawak yang berbeza
dari aspek budaya keagamaan mahupun adat
resam. Berlaku jika semua etnik hanya
mengambil berat tentang etniknya yang
tersendiri sahaja

kaum Melayu yang terlibat dalam sektor
pertanian mendapat pendapatan yang sedikit
dan berkemungkinan akan menghadapi dengan
kemiskinan.
 kaum India juga jika harga getah dan kelapa sawit
adalah berlandaskan kepada keadaan ekonomi di
dunia.

SEMUA ETNIK AKAN SALING BERUSAHA UNTUK
MENGEKALKAN IDENTITI KAUMNYA SENDIRI
mereka akan cuba untuk mempertahankan agar
mereka juga mendapatkan hak yang sama rata.
 semangat taat setia pada negara Malaysia juga
tidak wujud di kalangan etnik kerana masing
masing pasti ingin menaburkan bakti pada
negara mereka sendiri.

MENGUTAMAKAN ANGGOTA DARIPADA ETNIK YANG SAMA DALAM MEMILIH
SAHABAT MENDAPATKAN PEKERJAAN
Perkara ini seolah olah sudah menjadi tegal atau
“taboo” kerana sukar untuk diubah walaupun
menggunakan ubatan atau teknologi yang moden
 Setiap etnik tidak mempunyai perasaan hormatmenghormati dengan agama dan budaya etnik-etnik
yang lain.
 Kesukaran untuk hidup dalam satu masyarakat yang
sama pasti akan menimbulkan kekecohan di
kawasan tersebut.

TAMAT

similar documents