Document

Report
EDU 3101
MURID DAN ALAM BELAJAR
ALAM BELAJAR
KALAISELVAN A/L PATCHEYAPAN
KONSEP ALAM BELAJAR
•Konsep: Persekitaran yang menggalakkan dan
mempercepat perkembangan, keupayaan,
kebolehan menguasai sesuatu yang pada
akhirnya membawa kepada perubahan tingkah
laku.
•Persekitaran tersebut termasuk yang berikut:
•Psikososial (keselamatan, kesihatanm,
kebersihan, perapatan/kemesraan)
•Fizikal (keadaan fizikal bilik darjah, bahan-bahan
bantu belajar, persekitaran)
KONSEP ALAM BELAJAR
• Alam Fizikal: Susunan bilik darjah: gaya
auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set,
gaya seminar dan gaya kluster.
• Psikososial: Nada suara yang sesuai, saling
berbudi bahasa, tingkahlaku yang diterima
dan suasana yang kndusif.
KOMUNITI PEMBELAJARAN
• Konsep : persekitaran yang melibatkan
hubungan kerjasama antara manusia yang
memungkinan berlakunya perubahan tingkah
laku.
• Melibatkan unsur kerjasama, bantu
membantu, perkngsian alat/idea, perasaan
saling bantu, persaingan yang sihat dsb.
KOMUNITI PEMBELAJARAN
• Komuniti pembelajaran (Teori Ekologi
Bronfenbrenner)
1. Mikrosistem : persekitaran yang tersekat dengan
kanak (ibu-bapa, adik beradik, rakan-rakan, jiran
dan guru).
2. Mesosistem : Perhubungan antara mikrosistem
(rumah-sekolah, rumah-jiran, sekolah- jiran).
3. Ekosistem : pengalaman dengan persekitaran
(sekolah, pasar raya, kaedah pengurusan,
kemudahan dan peraturan).
KOMUNITI PEMBELAJARAN
• Komuniti pembelajaran (Teori Ekologi
Bronfenbrenner)
4. Makrosistem : perkembangan individu
dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai dan
amalan masyarakat (keutamaan diberi kepada
kaum lelaki).
5. Kronosistem : Perubahan keadaan dalam sesuatu
tempat masa(kanak-kanak berfokus kepada
permainan komputer).
KONSEP DAN PERANAN MAIN
• Konsep : Main adalah proses dimana
pembelajaran berlaku. Ia merupakan satu alat
untuk belajar.
• Tujuan Bermain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Belajar konsep
Membentuk kemahiran sosial
Membentuk kemahiran fizikal
Menguasai situasi kehidupan harian
Membentuk kemahiran literasi
Persediaan untuk kehidupan & peranan alam
dewasa.
KONSEP DAN PERANAN MAIN
• Kepentingan Bermain:
1. Perkembangan intelek: kembang kebolehan
kognitif spt mengenal pasti, mengkategori,
membuat urutan, memerhati, membezakan,
meramal dsb.
2. Perkembangan sosoiemosi: belajar berinteraksi,
keluar drp pola egosentrik, mengambil kira
pandangan rakan, menghormati hak orang lain
dsb.
3. Perkembangan fizikal : Menguasai kawalan motor
halus dan motor kasar spt fungsi anggota badan.
JENIS MAIN
1. MAIN SOSIAL : Bermain bersama dalam
kumpulan.
i.
JENIS MAIN SOSIAL : Unoccupied Play, Main
pemerhati, Main Solitari, Main Selari, main
Gabungan, Main Koperatif.
JENIS MAIN
2. MAIN KOGNITIF: Guna bahan konkrit melibat
kognitif, psikomotor, sosioemosi dan
kreativiti.
i.
JENIS MAIN KOGNITIF: Main Fungsian, main
Fantasi, Main Berperaturan, Main Konstruktif,
main Dramatik.
CIRI-CIRI MAIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Motivasi Intrinsik
Bebas untuk memilih
Proses penyesuaian yang menyeronokkan
Penglibatan Aktif
Penerokaan
Simulasi
TERIMA KASIH

similar documents