Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym

Report
Jaka jest różnica pomiędzy Lean Management a zarządzaniem za
pomocą zdrowego rozsądku?
Tomasz Król
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
• Organizacja non-profit
• Platforma wymiany wiedzy
• Kierunki działalności:
-
audyty organizacji produkcji,
badania „Najczęstsze problemy firm produkcyjnych”,
warsztaty „Jak usprawnić produkcję w prosty sposób?”,
szkolenia,
konferencje
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Co to jest Lean Management?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
5
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Proces = Wartość Dodana + Strata
SKŁADOWE PROCESU
Wartość dodana
Marnotrawstwo
Czynność konieczna
Strata
Działania nie dodające
wartości, ale konieczne
do wykonania ze względu
na wymagania procesowe
Działania nie dodające
wartości i należy je
natychmiast wyeliminować
Muda czyli 7 Strat
1
Zbędny ruch
(ruch nie dodający wartości)
2
Ludzie
Oczekiwanie
(brak aktywności między
procesami)
3
Nadprodukcja
(produkowanie za wiele, lub za
wcześnie)
4
Proces
Przetwarzanie
(nadmierne przetwazanie, dużo
niepotrzebnych kroków)
5
Braki/Defekty
(błędy, poprawki, ponowna
edycja)
Produkt
6
Magazynowanie
(przechowywanie zbędnych
materiałów)
7
Transport
(przenoszenie produktu z
miejsca na miejsce)
Papierowa dokumentacja zamiast elektronicznego transferu
Zły przepływ informacji (zbędne zatwierdzenia)
Przemieszczanie archiwów papierowych
Błędy i poprawki
Praca nie spełniająca wymagań klienta
Brakujące w informacjach
Robienie na zapas
Zbyt wiele raportów i zatwierdzania
Zbyt dużo papierowej informacji – archiwa
Emaile z CC
Zapas do przeprocesowania (backlog)
Zbędne kroki w procesie
Brak standartowych procedur
Oczekiwanie na informacje, dokumenty, zatwierdzania
Awarie systemu i urządzeń
Niska ergonomia biura i stanowiska pracy
Przekazywanie dokumentów papierowych
Uzyskiwanie potrzebnych informacji od innych
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Eliminacja Strat = Usprawnienie
Procesu
Stan obecny
Czas procesowania
Wartość dodana
Marnotrawstwo
Stan przyszły
Czas procesowania
Co generuje
WARTOŚĆ DODANĄ ?
Wszelkie działania, spełniające
wymagania stawiane przez klienta
od razu bez koniecznośći poprawek
Co generuje
STRATĘ ?
≠
Wszelkie działania, które pochłaniają
czas lub surowce, ale nie wnoszą nic
do spełniania potrzeb klienta
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Cele Lean Management
• Skrócenie czasu i kosztów procesu
• Podniesienie jakości
• Eliminacja strat (99 % czasu w
procesie to MARNOTRAWSTWO)
• Usprawnienie procesu!
L et’s
E liminate
A ll
N on value adds
„Daje możliwość, aby produkować coraz
więcej wykorzystując coraz mniej – mniej
ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i miejscaprzy jednoczesnym zbliżaniu się do osiągnięcia
celu jakim jest dostarczenie klientom
dokładnie tego czego chcą.”
James P. Womack, Daniel T. Jones
ANALIZA
DIAGNOZA
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Połączenie dwóch linii produkcyjnych : grzejnika i kotła na jednej hali produkcyjnej oraz
wdrożenie standardów pracy.
Oszczędność miejsca, energii, transportu, obsady (również nadzoru)
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Komponenty zbliżone
do stanowiska
Dedykowane pojemniki
Ergonomiczne
operacje
(pakowanie)
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Jaka jest różnica między LM a zarządzaniem zdrowym rozsądkiem?
Bądź czujny!
Dziękuję za uwagę

similar documents