Prezentacja Pustkowa

Report
Pustków-Osiedle
do 2000 r. należał do wsi Pustków. Zajmuje powierzchnię 1,5 km², teren ten zamieszkuje 2610 osób.
Charakteryzuje się on zabudową blokową, położony w zalesionej okolicy z bardzo dobra infrastrukturą
drogową i połączeniami komunikacyjnymi
Powstały w 1936r. w Polsce Okręg Przemysłowy objął swoim zasięgiem Pustków-Osiedle.
Wybudowano tu fabrykę tworzyw sztucznych „Lignoza”, gdzie produkowano materiały wybuchowe,
która spowodowała dynamiczny rozwój gospodarczy tego terenu. Wokół zakładu powstało osiedle
mieszkaniowe.
Obecne fabryki działające na terenie Pustkowa - Osiedla
Kaplica parafialna
Z okresu działalności COP w Pustkowie zachował się jedyny zbudowany na Podkarpaciu w tym
okresie kościół, służący dziś jako kaplica. Niestety tereny te stały się w okresie okupacji miejscem
poligonu SS Truppenubungsplatz „Dębica”, na którym testowano broń rakietową V-1 i V-2., a wokół
Lignozy utworzono obóz wojskowy SS. Budynki obozowe umieszczono wokół 4 okręgów zwanych
ringami
Zabytkowa kaplica
Jeden z 4 zachowanych do dziś ringów
Przy drodze na Kochanówkę w pobliżu „LERG” znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich. W
walkach o wyzwolenie Pustkowa i Ostrowa w lipcu i sierpniu 1944r. poległo około 500 żołnierzy
60 Armii I Frontu Ukraińskiego. Pochowano ich w 12 zbiorowych mogiłach. Pośrodku cmentarza
znajduje się pomnik, na którym umieszczono napis „ Wieczna Chwała i pamięć żołnierzom Armii
Radzieckiej poległym w walkach o wyzwolenie Ziemi Dębickiej
Siedziby jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Dębicy działające na
terenie Pustkowa Osiedla
Centrum Kultury i Bibliotek
prowadzi różnorodną działalność kulturalna, organizuje szereg imprez kulturalnych, sprawuje nadzór
nad 5 Domami Kultury,12 Bibliotekami Publicznymi i 9 Remizami Strażackimi, prowadzi kursy, zajęcia
zespołowe i indywidualne majace na celu aktywowanie społeczeństwa. Przy CKiB funkcjonuje
Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej z Reyów, działaczki
społecznej, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej na obszarze
dębickim, wspomagającej w okresie okupacji hitlerowskiej lokalną społeczność żydowską, a także
więźniów obozów pracy przymusowej w Pustkowie.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej w oparciu o przekazane w trwały zarząd mienie
komunalne, zlokalizowane na terenie gminy Dębica, w skład, którego wchodzą: basen kryty, basen
otwarty, boiska LKS, boiska wielofunkcyjne, Orliki 2012, stok narciarski „Pegaz” oraz Centrum
Aktywności Gospodarczej i Społecznej.
Kompleks Rekreacyjno Turystyczny „Olimp”
główną atrakcją miejscowości która przyciąga mieszkańców Gminy i Miasta Dębica jest
kompleks rekreacyjno – sportowy „Olimp” na jego terenie znajduje się: Kompleks Basenów
„NEMO”, Orlik 2012, stadion wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz Ośrodek Zdrowia.
Imprezy cykliczne
Na terenie Pustkowa - Osiedla organizowane są przez GOSiR, CkiB, Sołectwo i Organizacje Pozarządowe imprez
kulturalnych i sportowych, w których mieszkańcy chętnie biorą udział, wśród nich możemy znaleźć akcje takie jak:
zbiórki pieniędzy, licytacje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, coroczny piknik rodzinny z programem
artystycznym i atrakcjami dla najmłodszych, „Bieg Wiosny” czy „Polska Biega”. W tym roku Pustków-Osiedle jest
gospodarzem „Mistrzostw Europy w Lotce Kopanej”
Mistrzostwa Europy w Lotce Kopanej
Turniej Gminnej Ligii Amatorskiej Piłki
Siatkowej
Polska biega
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Przekształcono były ośrodek zdrowia w centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej, który służy
organizacjom społecznym i stowarzyszeniom
Obecny Ośrodek Zdrowia
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Pustkowie Osiedlu
Zabytkowy kościół w Pustkowie-Osiedlu
Modernizacja drogi i chodnika
W projekt Rewitalizacji zostały włączone drogi i chodniki. Program Rewitalizacji Obszaru
Przemysłowego Pustkowa-Osiedla to jeden z największych projektów w Województwie
Podkarpackim obejmujący tereny wiejskie.
Zespół Willi
Murowane, powstały w latach 1938 – 1939, zostały wzniesione dla pracowników Fabryki Chemicznej w
ramach COP-u. Wraz z fabryką budowano osiedle nazywane „Kolonią”. DO września 1939 r. powstała willa dla
dyrektora fabryki, 6 wilii jednorodzinnych dla administracji i kadry inżynierskiej, 7 willi dwurodzinnych dla
administracji. Towarzyszą im budynki gospodarcze zlokalizowane na tyłach parcel. Zabudowa o wyrównanej linii,
odsunięta od ulic, oddzielona żywopłotami bądź ogrodzeniami

similar documents