ME-LM-Framework-for-SIF - הפורום האקדמי ליזמות חברתית

Report
‫תכנון מוכוון תוצאות‬
‫עבודה עם המודל הלוגי‬
‫יהונתן אלמוג‬
‫מנהל תכנון מוכוון תוצאות ומדידה משותפת‬
‫מוצג לפורום האקדמי ליזמות חברתית‪ ,‬ספטמבר‪2014‬‬
‫מבוסס על‪ :‬אלסטר‪ ,‬ס‪ ;.‬חביב‪ ,‬ג‪ ;.‬צבע‪ ,‬י‪ .2010 .‬פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות‬
‫במערכות שירות‪ .‬מ‪ ,10-129 -‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫המודל הלוגי‬
‫המודל הלוגי הוא כלי מובנה לייצוג חזותי של‬
‫תכנית עבודה מתוכננת והאסטרטגיה שבבסיסה‬
‫תשומות‬
‫תפוקות‬
‫פעילויות‬
‫‪2‬‬
‫משתתפים‬
‫תוצאות‬
‫המודל הלוגי‪ :‬מושגים מרכזיים‬
‫צרכים‬
‫תשומות‬
‫תפוקות‬
‫תוצאות‬
‫‪3‬‬
‫צרכים‬
‫החסרים‪ ,‬הקשיים והבעיות בקרב אוכלוסיית היעד‬
‫חשוב להגדיר היטב את אוכלוסיית היעד‬
‫יש להבחין בין מאפייני האוכלוסייה לבין הצרכים שלה‬
‫• דוגמאות‪ :‬מסורתיות היא מאפיין של האוכלוסייה החרדית‬
‫ואי‪-‬דיווח על מקרי התעללות היא בעיה או קושי של‬
‫האוכלוסייה‬
‫‪4‬‬
‫תשומות‬
‫המשאבים המושקעים בתכנית או בשירות‬
‫• דוגמאות‪ :‬עובדים; מתנדבים; שעות עבודה; תקציב; ציוד;‬
‫מבנים; ידע ייחודי‬
‫‪5‬‬
‫תפוקות‬
‫תפוקות הן הפעילויות המכוונות להשגת התוצאות‬
‫וסוג המשתתפים באותן הפעילויות‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪ ‬פעילויות‪ :‬קורס; התייעצות; אירוע; הפצת מידע; מנגנונים‬
‫ופורומים‬
‫‪ ‬משתתפים‪ :‬ילדים בסיכון; הורים; אנשים עם מוגבלות‬
‫‪6‬‬
‫תוצאות‬
‫תוצאות הן התועלות‪ ,‬השינויים והשיפורים שהתכנית‬
‫מבקשת או צפויה לחולל‬
‫‪ ‬שינוי בעמדה‪/‬דעה‪/‬שאיפה‪/‬מוטיבציה – שיפור המוטיבציה‬
‫ליצור קשרים חברתיים; חיזוק השאיפה להתקדם בעבודה וכו'‬
‫‪ ‬רכישת ידע או מיומנות – פיתוח כישורים רכים; רכישת‬
‫מיומנות למידה וכו'‬
‫‪ ‬שינוי בהתנהגות – להתחיל להתעמל; ללמוד באופן סדיר וכו'‬
‫‪ ‬שינוי במצב או במעמד – צמצום העוני; הגדלת שיעור‬
‫ההשתתפות בשוק העבודה וכו'‬
‫‪7‬‬
‫תהליך החשיבה על המודל הלוגי‬
‫צרכים‬
‫תשומות‬
‫תפוקות‬
‫תוצאות‬
‫דימוי עצמי נמוך‬
‫‪ 10,000‬ש"ח; רכז;‬
‫מתנדבים; הסעות‬
‫ליווי על‪-‬ידי חונך אישי‬
‫חיזוק הדימוי העצמי‬
‫סדר כרונולוגי‬
‫‪8‬‬
‫המודל הלוגי‪ :‬שימושים מרכזיים‬
‫‪9‬‬
‫המודל הלוגי‪ :‬סוגים של תוצאות‬
‫תוצאות לטווח קצר וטווח ארוך יותר‬
‫תוצאות ביניים ותוצאות סופיות‬
‫תוצאות ברמת הלקוח ותוצאות ברמת הארגון‬
‫‪10‬‬
‫תוצאות לטווח קצר וארוך יותר‬
‫לעיתים מועיל להתייחס למשך הזמן הדרוש להשגת‬
‫התוצאות‬
‫המשמעות המוקנית לטווח הזמן (טווח קצר וארוך יותר)‬
‫עשויה להשתנות מתכנית לתכנית‬
‫‪11‬‬
‫תוצאות ביניים ותוצאות סופיות‬
‫תוצאות סופיות (‪ )Final‬חשובות בפני עצמן ולא רק כמובילות‬
‫לדבר אחר‪.‬‬
‫תוצאות ביניים (‪ )Intermediate‬הן שינויים המהווים אבני דרך‬
‫חשובות לקראת השגת תוצאה סופית‪ ,‬אך אינן מספקות בפני‬
‫עצמן‪.‬‬
‫• דוגמה‪:‬‬
‫הגברת המודעות של הורים לחשיבות ההימצאות בסביבה חיובית‬
‫לאחר ביה"ס לעומת הפחתת ונדליזם‪ ,‬הפחתת אלימות וכו'‬
‫‪12‬‬
‫תוצאות ביניים ברמת המשתתף‬
‫וברמת הארגון\המערכת‬
‫תוצאות ביניים ברמת המשתתף יתייחסו בדרך כלל ל‪:‬‬
‫‪ ‬שינוי בעמדה‪/‬דעה‪/‬שאיפה‪/‬מוטיבציה‬
‫‪ ‬ידע‪/‬מיומנות משופרים או חדשים‬
‫תוצאות ביניים ברמת הארגון\המערכת יתייחסו בדרך כלל ל‪:‬‬
‫‪ ‬שיפור מיומנויות ויכולות הצוות‬
‫‪ ‬שינוי במבנה ובתפיסה הארגונית‬
‫‪ ‬שיפור בתיאום ובשיתוף פעולה‬
‫‪13‬‬
‫גורמים חיצוניים‬
‫תנאים בסביבה הרחבה הנמצאים לגמרי מעבר לשליטה‬
‫של התכנית‪ ,‬אך משפיעים על המידה שבה היא משיגה את‬
‫תוצאותיה‬
‫• דוגמאות‪ :‬המצב הכלכלי הכללי; תכניות אחרות הפועלות בקרב‬
‫אותה האוכלוסייה או באותו האזור‬
‫‪14‬‬
‫תיאוריית השינוי והנחות יסוד‬
‫• המודל הלוגי מתאר באופן חזותי את תיאוריית השינוי‬
‫(‪ )theory of change‬שעליה מבוססת התכנית‬
‫• המודל הלוגי מבוסס על הנחות יסוד בנוגע לסביבה בה‬
‫תופעל התכנית‪ ,‬האוכלוסייה וכו'‬
‫• ניתן ולעיתים רצוי לפרט על תיאוריית השינוי ועל הנחות‬
‫היסוד הללו במסמך נפרד המלווה את המודל‬
‫‪15‬‬
‫דוגמה‪ :‬מודל לוגי סופי‬
‫אוכלוסיית\יות היעד‪ :‬ילדים הסובלים מהתעללות‬
‫מטרות מרכזיות‪ :‬הפחתת מקרי ההתעללות בילדים‬
‫תשומות‬
‫תפוקות‬
‫פעילויות‬
‫תקציב‬
‫תוצאות‬
‫קמפיין תקשורתי‬
‫משתתפים‬
‫הציבור הרחב‬
‫ביניים‬
‫העלאת המודעות הציבורית‬
‫למקרי התעללות‬
‫סופיות‬
‫הפחתה במספר מקרי‬
‫ההתעללות בילדים‬
‫כוח אדם‬
‫קורס הכשרה‬
‫אנשי מקצוע בבתי‬
‫הספר ובקהילה‬
‫חיזוק המיומנות של אנשי‬
‫מקצוע בזיהוי התעללות‬
‫חיזוק המיומנות של אנשי‬
‫מקצוע בטיפול בהתעללות‬
‫‪16‬‬
‫שיפור במצבם הנפשי של‬
‫ילדים שסבלו מהתעללות‬
‫שאלות‬
‫לקריאה נוספת‪:‬‬
‫אלסטר‪ ,‬ס‪ ;.‬חביב‪ ,‬ג‪ ;.‬צבע‪ ,‬י‪ .2010 .‬פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות‬
‫במערכות שירות‪ .‬מ‪ ,10-129 -‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫אלמוג‪ ,‬י‪ ;.‬חביב‪ ,‬ג‪ .2013 .‬מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי‪ :‬סקירת הספרות‪,‬‬
‫המשגה ופיתוח קונספטואלי‪ .‬דמ‪ ,13-646-‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מה למדוד?‬
‫שני סוגים עיקריים של שיקולים‪:‬‬
‫• חשיבות‪ :‬עד כמה התוצאה משקפת את מה שברצונך להשיג?‬
‫עד כמה היא מרכזית?‬
‫• ישימות‪ :‬עד כמה ניתן למדוד את התוצאה בתנאים הקיימים?‬
‫(עלות‪ ,‬זמינות המידע‪ ,‬זמן‪ ,‬פרטיות וכו')‬
‫‪18‬‬
‫תכנית מדידה‬
‫תכנית מדידה היא כלי להצגה שיטתית של‬
‫מערך המדידה המתוכנן‬
‫תוצאה*‬
‫מדד תוצאה‬
‫מקור המידע‬
‫* ניתן להתייחס גם לתשומות ולתפוקות באותה המידה‬
‫‪19‬‬
‫שיטת איסוף‬
‫המידע‬
‫תכנית מדידה‪ :‬מושגים מרכזיים‬
‫מדד תוצאה‬
‫מקור המידע‬
‫שיטת איסוף המידע‬
‫‪20‬‬
‫מדד תוצאה‬
‫הגדרה אופרציונלית של התוצאה על מנת שניתן‬
‫יהיה לבחון את מידת השגתה‬
‫• דוגמה‪ :‬שיעור הקשישים המדווחים שוויתרו על חימום או‬
‫קירור הדירה בשל מצבם הכספי כמדד לעוני בקרב קשישים‬
‫‪21‬‬
‫מקור המידע‬
‫המקור למידע על כל אחד ממדדי התוצאה‬
‫שהוגדרו‬
‫• דוגמאות‪ :‬המשתתפים; אנשי הצוות; בני המשפחה וכו'‬
‫‪22‬‬
‫שיטת איסוף המידע‬
‫השיטה שבאמצעותה נאסוף את המידע ממקור‬
‫המידע‬
‫• דוגמאות‪ :‬תיעוד פנימי; ראיונות עומק; שאלונים למילוי‬
‫עצמי; מבחני הישגים וכו'‬
‫‪23‬‬
‫תכנית מדידה‪ :‬דוגמה‬
‫תוצאה‬
‫מדד תוצאה‬
‫‪ %‬שוויתרו על‬
‫חימום או קירור‬
‫צמצום העוני בקרב‬
‫קשישים‬
‫‪24‬‬
‫‪ %‬שהכנסתם‬
‫מתחת לקו העוני‬
‫מקור המידע שיטת איסוף‬
‫המידע‬
‫הקשיש‬
‫ביטוח לאומי‬
‫ראיון טלפוני‬
‫דוח מנהלי‬
‫תכנית מדידה‪ :‬מושגים נוספים‬
‫יעד תוצאה‬
‫‪25‬‬
‫יעד תוצאה‬
‫יעד מספרי המגדיר את הרמה הרצויה או השינוי‬
‫הצפוי במדד התוצאה‬
‫• דוגמאות‪:‬‬
‫‪ ‬שיעור הקשישים העניים לא יעלה על ‪ 30%‬ב‪2014-‬‬
‫‪ ‬שיעור הקשישים העניים יפחת ב‪ 15%-‬בתוך שנה‬
‫‪26‬‬
‫תכנית מדידה‪ :‬דוגמה מלאה‬
‫תוצאה‬
‫הפחתת העוני בקרב‬
‫קשישים‬
‫‪27‬‬
‫מדד תוצאה‬
‫יעד תוצאה‬
‫(‪)2014‬‬
‫מקור‬
‫המידע‬
‫שיטת איסוף‬
‫המידע‬
‫תזמון ותדירות‬
‫איסוף המידע‬
‫‪ %‬שוויתרו על חימום או‬
‫קירור‬
‫‪-15%‬‬
‫קשישים‬
‫סקר טלפוני‬
‫לפני ואחרי התכנית‬
‫‪ %‬שהכנסתם פחות מקו‬
‫העוני‬
‫פחות מ‪ 30%-‬ביטוח לאומי‬
‫דוחות מנהליים‬
‫בכל רבעון‬
‫שאלות‬
‫לקריאה נוספת‪:‬‬
‫אלסטר‪ ,‬ס‪ ;.‬חביב‪ ,‬ג‪ ;.‬צבע‪ ,‬י‪ .2010 .‬פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות‬
‫במערכות שירות‪ .‬מ‪ ,10-129 -‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫אלמוג‪ ,‬י‪ ;.‬חביב‪ ,‬ג‪ .2013 .‬מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי‪ :‬סקירת הספרות‪,‬‬
‫המשגה ופיתוח קונספטואלי‪ .‬דמ‪ ,13-646-‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪28‬‬

similar documents