spyko

Report
Hyppönen & Kinnari
• Ajatusten ja mielen tiede
• Kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä
• ”Suuri persoona” ”Good Cop & Bad Cop”
• Markkinoinnin A & O
• Mielikuvien myyntiä
Tiedostamaton
• Itseluottamus
• Tai sen puute
• Ennakkoluulot ja –asetelmat
•
•
•
•
Maine
Ikä
Mieliala
Seksuaalisuus
• Kulttuuri
• Eri normit ja tavat
•
•
•
•
Tietoinen
Manipulointi*
Vaatetus
Äänen käyttö
Kehon kieli
• Oman kannan
ylistäminen
• Vastaehdotusten
vähättely
• Moralisointi
• Aikapaineiden
asettaminen
• Henkilökohtaiset
hyökkäykset
• Neuvottelutilanteen
häivyttäminen
yksinpuheluun
• Puolueellinen vertailu
• Faktat kuntoon!
• Hankala kiistää
• Tunne neuvottelukumppanisi
• Ennakkoasenteet neuvottelun ulkopuolelle
• Luota itseesi
• Aina ei voi ennakoida
• Tunnista sinuun vaikuttavat psykologiset tekijät
• Hyödynnä niitä omiin tarpeisiin
• Pelisilmä harjantuu, kun kokemus karttuu!

similar documents