PowerPoint presentasjon fra innlegget som Per Ola Wold

Report
Aktive tiltak for mestring av
Parkinsons sykdom
……… veiledning for Parkinsonister og pårørende
samt terapeuter og helsepersonell
Fysioterapeut
Per Ola Wold-Olsen
[email protected]
Fysioterapeutiske retningslinjer
 De europeiske fysioterapiretningslinjene
for Parkinsons sykdom - 2013.
 www.parkinsonnet.info

FRAM-modellen: «Aktive tiltak for best mulig mestring av
Parkinsons sykdom» Veiledning for Parkinsonister, pårørende og
terapeuter/helsepersonell.
 www.framhelse.no
[email protected]
The Merck Manual
 Maximizing activity is a goal:
Patients should do daily activities
to the greatest extent possible.
If they cannot:
physical or occupational therapy which may involve a regular
exercise program, may help condition them physically.
 Kort og generell, men en god indikator i hvordan en bør
forholde seg til PS og aktivitet.
[email protected]
Verdien av trening
 Nevrologisk:
Nevroprotektive faktorer og nevroplastisitet
 Fysiologisk:
Sykdommen hemmer bevegelsesapparat mens trening styrker
 Mentalt:
Treningens effekt på mental helse.
 Annet:
Fordøyelse og medisinopptak. Søvn.
Forebygge livsstilssykdommer. Ingen bivirkninger?
[email protected]
Den beste medisin
Nye studier viser at trening og aktive tiltak er viktigere enn tidligere antatt
for PMP. Studier utført på dyr viser at nerveceller kan beskytte, og
omdanne seg når de aktiveres og blir stimulert gjennom trening og
aktivitet. Ved PS er det visse nerveceller som dør fortere enn de skal, uten
at vi forstår helt klart hvorfor. Fysisk aktivitet har trolig en direkte
innvirkning på denne celledød via:
 Neurotrofiske faktorer: relatert til vekst og ernæring av nervevev.
 Neuroplastisitet: nervecellers evne til å tilpasse og omorganisere seg.
Begge disse prosessene stimuleres via trening. Vi ser at fysisk trening gjør
kroppen sterkere og bedre rustet, og forskningen viser at trening gjør det
samme med hodet og nervecellene. Siden trening er biologisk beskyttende
for degenerative prosesser, er det sannsynlig at trening senker farten på
celledød hos PMP.
[email protected]
Disease Modification
Dr. J. Eric Ahlskog, Department of Neurology,
Mayo Clinic, Rochester, MN
? Does vigorous exercise have a neuroprotective
effect in Parkinson disease?
Neurology July 19, 2011:
vol. 77 no. 3 288-294s
[email protected]
Treningslære
 Styrke – Større motstand en ved daglig aktivitet. Holdning, pust,
bevegelsen og tempo.
 Utholdenhet – Aktivitet hvor det er vanskelig å snakke samtidig.




Hjerte/lunge system.
Bevegelighet – Ledds evne til bevegelsesutslag. ROM. Forebygge og
vedlikeholde.
Stabilitet - Evnen til å holde og kontrollere stillinger, og styre og
kontrollere bevegelser.
Avspenning - Strukturert slappe av, fysisk og mentalt. Redusere og
mestre stress.
Spesifisitet - En blir kun flink til det en trener på. Trene «antiparkinsonistisk» - dvs: Use it, dont lose it.
[email protected]
Treningsprogram - Metoder & Teknikker
 LSVT Big, PWR4life, Delay the disease, MediYoga for PD, TaiChi
for PD, Rytmisk Auditiv Stimulering, Rock Steady boxing osv.
Disse programmene trener ofte på å gjøre det motsatte av hva
sykdommen gjør med kroppen, med en trenings-veiledning eller
pedagogikk som egner seg for PMP».
 Queing & strategier - Ekstern stimuli for fremme motorikken. Se,
høre eller føle noe som skal hjelpe for å få til en bevegelse.
 Rytme & dans - En slags bevegelsesrespons stimulert av noe en
hører som starter bevegelsesprogrammer en har i kroppen fra
tidligere.
[email protected]
Use it, don't lose it!
[email protected]

similar documents