Původ slova baroko

Report
BAROKO
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou
17. – 18. století
BAROKO
Původ slova baroko:
Z portugalského slova „BARROCO“ = velká perla nepravidelných
tvarů (=zakřivený, pokroucený).
Typický znak: pohyb
ruch
napětí
Dále dramatické světelné efekty, velkolepé mytologické
a alegorické výjevy, ukrutné scény mučení křesťanských světců,
vyjádření mocných duševních hnutí.
Vývojová období: 1. raný barok – počátek 17. století
2. vrcholný barok – konec 17. století –
- první polovina 18. století
3. rokoko – 1740 - 1780
Rokaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bustelli_Weihwasserbecken_BNM.jpg
Architektura
1.Dynamický barok – elipsy, křivky, složité půdorysy, malířská a
sochařská výzdoba, štuk, napětí neklid
Stavby: církevní (chrám sv.Petra a Pavla v Římě)
světské – paláce, domy, zámky, koleje, pevnosti
(Leopoldov, Terezín)
2.Klasicizující barok - geometrická podoba zahrad (Versailles,
Louvre)
Zámek ve Versailles
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jpg
Znaky architektury
Tabule historických slohů I – dr. J.Herout, akad.archit.A.Kryl, Komenium, Praha 1982
Sochařství
- dramatický vzruch, mystické vzrušení, stav extáze (utrpení)
Lorenzo Bernini - Vidění sv.Terezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ecstasy_St_Theresa_SM_della_Vittoria.jpg
Lorenzo Bernini - Socha Urbana VIII.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Urban_VIII_Bernini_Musei_Capitolini.jpg
Malířství
-Šerosvit = temnosvit
-Hlavní představitelé: Caravaggio
Velázquez
Rubens
Rembrandt
Caravaggio
Vzkříšení Lazara
Zakladatel italského barokního
Realismu, využíval světelné
kontrasty.
Stětí sv.Jana Křtitele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo_Caravaggio_006.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo_Caravaggio_021.jpg
Diego Velázquez
Oficiální malíř španělského krále ( portréty dvorních šašků,
trpaslíků, nesnažil se zakrývat degeneraci členů královského rodu).
Infantka Margarita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diego_Vel%C3%A1zquez_026.jpg
Dvorní dámy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Las_Meninas,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez,_
from_Prado_in_Google_Earth.jpg
Peter Paul Rubens
Malíř a diplomat. Obrazy žen kyprých a korpulentních postav.
Tři Grácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Three_Graces,_by_Peter_Paul_Rubens,_from_Prad
o_in_Google_Earth.jpg
Klanění tří králů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter_Paul_Rubens_-_The_Adoration_of_the_Magi__WGA20244.jpg
Rembrandt van Rijn
Využíval techniku šerosvitu, největší osobnost barokního
malířství.
Hodina anatomie doktora Tulpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Anatomy_Lesson.jpg
Saskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_087.jpg
Noční hlídka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt_van_Rijn-De_Nachtwacht-1642.jpg
Použitá literatura a zdroje:
Prokop, V. – Kapitoly z dějin výtvarného umění, Sokolov 2004
Tabule historických slohů I – dr. J.Herout, akad.archit.A.Kryl, Komenium, Praha 1982
klipart

similar documents