Don van Sambeek - Coöperatie Zorg voor Elkaar

Report
ZORGCOÖPERATIES IN BRABANT
Een sociale infrastructuur van burgerinitiatieven
Don van Sambeek
VOORSTELLEN
Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst”
Opgericht 2 november 2005
Don van Sambeek, voorzitter


Gemeente Laarbeek 22.000 inwoners
Omvat 4 dorpen: Aarle-Rixtel, Beek en Donk,
Lieshout en Mariahout.
Centrumgemeente Helmond Peel 6.1
THE RIGHT TO CHALLENGE



Burgerinitiatieven nemen het heft in handen om
wonen,welzijn en zorg te organiseren zoals zij dat
wensen.
Niet denken vanuit systemen en procedures,maar
vanuit behoeften.
De wetgever stimuleert coöperaties in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Wat betekent dit voor het samenspel van gemeenten
en zorgcoöperaties?
WAT IS EEN COÖPERATIE ?
Een moderne ondernemingsvorm
 Brengt mensen bijeen met een
gemeenschappelijk belang
 Is gericht op samenwerking
 Betrokkenheid en solidariteit zijn belangrijke
kernwaarden

OPMARS VAN ZORGCOÖPERATIES
Aantal coöperatieve initiatieven neemt toe.
 In 2013 30 initiatieven in Nederland
 In 2014 101 initiatieven in Nederland zowel op
het platteland als in de steden.
 In Noord-Brabant: Biest-Houtakker; Esbeek; Diessen;
Berkel-Enschot; Oisterwijk; Hoogeloon; Elsendorp;
Helenaveen enz
.

WAAROM EEN COÖPERATIE ?
Het is een burgerinitiatief gericht op individueleen collectieve diensten
 Leden bepalen zelf het beleid
 Realiseren van schaalvoordelen door samen
activiteiten en diensten te organiseren
 Organiseren van groepsbelangen
 Beter aansluiten op behoeften

EEN WAAIER VAN DIENSTEN
Vervoer; klussen in huis; tuinonderhoud; huisbezoek
door vrijwilligers;
 Maaltijdverstrekking; ontmoetingsruimte; huishoudelijke hulp; dagbesteding; verzorging; verpleging.
 Men zoekt samenwerking als men zelf de diensten niet
kan leveren.

DE WAARDE VAN ZORGCOÖPERATIES
Onderlinge solidariteit en het eigenaarschap
 Verantwoordelijkheid nemen vóór en met elkaar.
 Eigen regie en samen-redzaamheid.
 Benutten van elkaars talenten en netwerken.
 Diensten zijn aanvullend op eigen mogelijkheden.

SAMENSPEL GEMEENTEN EN ZORGCOÖPERATIES
(1)
Nodig zorgcoöperaties uit bij bestuurlijk aanbesteden
 Investeer in relatie- en visievorming
 Geef ruimte aan innovatieve oplossingen
 Reserveer een deel van het budget
 Laat maatschappelijke waarden meetellen in de
waardering
 Mensen met talenten = kwaliteit

SAMENSPEL VERZEKERAAR EN ZORGCOÖPERATIES
(2)
Inkoop verpleging en verzorging
 Niet de mens maar het systeem centraal
 Zorgorganisaties versus lokaal netwerk
 Kleine coöperaties geen contract voor zorg in natura
 Koepel zorgcoöperaties opgericht: Hoogeloon,
Elsendorp, Laarbeek.

HET PERSPECTIEF
Toekomstbestendige zorg door:
 Lokale samenwerking met dorpsondersteuners en
wijkzuster
 Inzet van het sociale (buurt)netwerk
 Beroepsmatige zorg afstemmen op zorg van
mantelzorgers, familie en vrijwilligers
 Verbinden van de plaatselijke organisaties zoals
zonnebloem, seniorenvereniging
WAT MOETEN WE DOEN?
Burgers bewust maken van terugtredende overheid.
 Beroepskrachten scholen in omgaan met eigen regie
van de patiënt en de familie
 De overheid moet leren loslaten en vertrouwen geven
aan burgers
 De verzekeraars moeten coöperatieve ontwikkelingen
stimuleren

BEDANKT VOOR UW AANDACHT
DON VAN SAMBEEK

similar documents