Komposisi dalam Seni Foto

Report
•Fotografi ialah:
Lukisan menggunakan
cahaya
Gambar bercerita
Pastikan
objek yang
hendak
dirakam jelas
Jangan
terpotong
beberapa
bahagian
penting
Penuhkan
keseluruhan
objek
Pilih aksi yang
menarik
perhatian
penatap
gambar
Pilih aksi
terbaik untuk
menjadikan
gambar itu
hidup
Kesabaran
perlu ada
sewaktu
merakam
gambar
Hidupkan
gambar
dengan warna
yang bermutu
• Komposisi adalah cara
mengatur/menyusun bahagianbahagian dalam gambar
(misalnya garis-garis, bentuk,
ruang bebas, bayangan, warna,
tekstur, dan lain-lain) agar
gambar lebih menarik dan mudah
difahami. "Perlihatkan apa yang
ingin anda ingin perlihatkan",
merupakan salah satu prinsip
yang baik.
Sifat berita dengan 5-W dan 1H
Who? Siapa sasaran kerja kita
What? Apa yang hendak dirakamkan
When? Bila kejadian berlaku
Where? Di mana gambar itu di rakam
Why? Kenapa kejadian itu berlaku
dan
How? Bagaimana kejadian berlaku
Tampilkan subjek utama dalam
gambar. Buangkan bahagianbahagian lain atau pisahkan hal-hal
yang tidak perlu ada dalam foto.





Penempatan subjek utama
Titik pandang
Latar belakang
Latar depan
Sediakan lebih banyak ruang
untuk garis pandang dan garis
gerak.
 Cahaya dan bayangan.
Pastikan
subjek utama
jelas.
•Frame.
•Latar Depan & Latar Belakang
•Bayang (shadow).
•Panning.
•Rule Of Third.
•Point of Intrest
•Pengukuran (skill).
•Garisan.
•Perspektif
•Texture
MENGHIDUPKAN GAMBAR
•Walaupun fotografi still (Pegun),
gambar yang dirakam masih boleh
menghasilkan penceritaan (story)
•Dalam foto kewartawanan.
•Kerja-kerja fotografi sains.
•Karya-karya untuk pengiklanan.
•Karya-karya foto modeling.
FRAME
•Hasilkan gambar yang terdapat
frame yang boleh digubah menerusi
gabungan pokok, tembok, tingkap,
pintu.
•Karya begini menceritakan tempat,
ukuran dan suasana lokasi.
LATAR DEPAN & BELAKANG
•Hasilkan gambar yang mempunyai
latar depan dan belakang agar
gambar tersebut memberikan kesan
penceritaan.
Latar belakang
memberikan
makna jelas
pada gambar
BAYANG (SHADOW)
•Bayang adalah unsur seni yang
menghidupkan karya foto.
•Menghidupkan foto modeling
•Pengiklanan
Bayang
•Membentuk gambar yang terdapat
unsur-unsur garisan akan
menunjukkan pemisahan gambar.
•Contoh, menentukan sempadan
angit dan bumi, pantai dan laut.
PANNING
•Hidupkan gambar dengan teknik
panning yang memberikan kesan
pergerakkan pada gambar.
RULE OF THIRD.
•Permukaan gambar umpama
kanvas lukisan.
•Jangan biarkan ianya kosong
dengan gambar tanpa isi.
Point of Intrest
Jangan terlalu banyak subjek
dalam gambar anda. Pilih dan
atur subjek agar tidak nampak
berserabut dan boleh
menyesakkan mata
memandang
Pengukuran
•Untuk menentukan saiz objek
•Dalam kerja-kerja penyelidikan
saintifik, geologi, geografi
Perspektif
•Wujudkan gambar yang mempunyai
permulaan dan penghujung. Dengan
cara begini gambar seolah-olah hidup
di mata penilai.
Texture & Warna
•Timbulkan texture objek yang
dirakam.
•Kesannya membolehkan penatap
gambar dapat meneliti mutu bahan
tersebut.
•Spesimen-Kain,buah-buahan dsb
Timbulkan texture….
Gunakan Aperture yang kecil agar gambar
menjadi tajam
Warna memainkan
peranan untuk
memisahkan sesuatu
objek
Warna dan texture
penting untuk
menimbulkan kesan
kepada penatap
gambar kita
Warna membantu
menghasilkan mood
action
Sekian….selamat mencuba
•
•
•
•
http://www.ukm.my/raai
http://raaiosman.blogspot.com
http://www.ukm.my/jurufoto
FaceBook ID: Abd Raai Osman

similar documents