Lišková Michala

Report
Autor prezentace: Michala
Lišková, I1.A
Spuštění tl. F5
Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto)
Mgr. M. Tunturovová (IT)
» označovaná také jako automatická převodovka s přímím řazením, pro
nový vůz ŠkodaOctavia může pracovat ve dvou provozních režimech:
• s plně automatickým řazením rychlostních stupňů
• s manuálním řazením rychlostních stupňů
» Automatická převodovka DSG zdařile spojuje výhody mechanické
převodovky s ručním řazením a klasické automatické převodovky při
současném potlačení jejich typických nedostatků.
» Řazení probíhá rychle, naprosto plynule a měkce bez jakýchkoliv
rázů.Trvá tři až čtyři sekundy. Během řazení není přerušen přenos
výkonu z motoru na kola.
» Ve sportovním režimu řazení řadí převodovka při vyšších otáčkách
a umožňuje tak plně využít výkonového potenciálu motoru. V
normálním režimu naopak řadí dříve, čímž udržuje spotřebu paliva
na nízké úrovni.
Technické znaky
» Zatímco v současné době převládá v Evropě u automobilů
používání převodovek s ručním řazením, dominují v USA a
Japonsku převodovky automatické. Oba typy převodovek mají
své přednosti i nedostatky.
Mezi přednosti MECHANICKÝCH PŘEVODOVEK patří mimo
jiné:
• vysoká účinnost
• odolnost a možnost sportovní jízdy.
Předností AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY je především:
• vysoký komfort při řazení, které probíhá bez přerušení přenosu
hnací síly.
» Automatická převodovka DSG splňuje, vzhledem ke své
konstrukci se dvěma lamelovými spojkami
a nabídkou různých automatických řadicích programů, požadavky
řidičů na vysoký komfort automatických převodovek.
» Díky možnosti řadit ručně a přitom měkce a bleskurychle, nabízí
i pravý požitek z jízdy.
» Spotřeba paliva se u vozidel s automatickou převodovkou DSG
pohybuje na úrovni spotřeby
úsporných vozů s běžnou mechanickou převodovkou.
Charakteristika
Šest dopředných rychlostních stupňů a zpátečka
– program pro normální jízdu „D“ a sportovní jízdu „S“
– přímé řazení volicí pákou – Tiptronic
– mechatronika, umístěná v převodovce,tvořena je elektronickou a
elektrohydraulickou řídicí jednotkou
– funkce hillholder
– regulace creep
– nouzový program
Volící páka
» Volicí páka se ovládá stejně jako u
běžné automatické převodovky.
Automatická převodovka DSG
umožňuje i řazení s funkcí Tiptronic.
» Volicí páka má, stejně jako u vozidel s
automatickou převodovkou, blokování
volicí páky v pozici P a N. Klíč jde
vyjmout ze spínací skříňky pouze, když
je volicí páka v poloze P.
» P – parkovací poloha .
Aby bylo možno volicí páku z této polohy uvolnit, je nutno při zapnutém zapalování sešlápnout
brzdový pedál.
Kromě toho je třeba stisknout blokovací tlačítko v hlavě volicí páky.
» N – neutrál (volnoběh) .
Pokud je volicí páka v této poloze, je převodovka ve volnoběhu. Je-li volicí páka v této poloze déle,
je nutno
sešlápnout brzdový pedál, aby se z této polohy uvolnila.
» D – trvalá poloha pro jízdu vpřed.
Je-li volicí páka v této poloze, řadí se automaticky všechny dopředné rychlostní stupně.
S – sportovní jízda
Automatické řazení rychlostních stupňů se provádí podle „sportovní“
charakteristiky, která je uložena v řídicí jednotce automatické převodovky.
R – zpětný chod
K přesunutí volicí páky do této polohy je třeba stisknout blokovací tlačítko v hlavě volicí páky
+a–
Funkce Tiptronic se realizuje v pravé dráze volby.
Konstrukce volící
páky
Řídicí jednotka senzoriky volicí páky J587
» Hallovy snímače na uchycení volicí páky snímají
její polohu a informaci o ní předávají po datovém
vedení CAN-Bus do šoupátkové skříně.
Elektromagnet pro zablokování volicí páky N110
» Volicí páka je v polohách P a N blokována
pomocí elektromagnetu. Elektromagnet je ovládán
řídicí jednotkou senzoriky volicí páky J587.
Spínač blokování volicí páky v P F319
» Nachází-li se volicí páka v poloze P, vysílá spínač
signál do řídicí jednotky elektroniky sloupku
řízení J527 – volicí páka v poloze P.
Řídicí jednotka tento signál potřebuje k ovládání
pojistky proti vytáhnutí klíče ze spínací skříňky.
Elektromagnet pro zablokování volicí páky N110
Popis činnosti:
» Volicí páka v poloze P – blokovaná
Elektromagnet pro zablokování volicí
páky N110 není napájen. Pružina
zatlačí zajišťovací kolík do otvoru pro
zajišťovací kolík v poloze P.
Volicí páka je zablokovaná.
Volicí páka v poloze P– odblokovaná
» Elektromagnet pro zablokování volicí páky
N110
je napájen řídicí jednotkou senzoriky volicí
páky J587. Zajišťovací kolík překoná sílu
pružiny a vysune se z otvoru pro
zajišťovací kolík v poloze P.
Volicí páka je odblokovaná.
Volicí páka v poloze N – blokovaná
» Jestliže je volicí páka při zapnutém
zapalování po dobu delší než 2 s v poloze N,
začne řídicí jednotka senzoriky volicí páky J587
napájet elektromagnet pro zablokování volicí
páky N110. Pojistný kolík překoná sílu
pružiny a zasune se do otvoru pro
zajišťovací kolík v poloze N.
Volicí páka je zablokovaná.
Je-li rychlost vozidla vyšší než asi 5 km/h, tak k blokování volicí páky v poloze N nedochází.
Volicí páka v poloze N – odblokovaná
» Při sešlápnutí brzdového pedálu, případně při
vypnutém zapalování není elektromagnet pro
zablokování volicí páky N110 napájen. Pružina
svým tlakem zajišťovací kolík z otvoru pro
zajišťovací kolík v poloze N vysune.
Volicí páka je odblokovaná.
Nouzové odblokování volicí páky
Po demontáži krytu konzoly je přístupný
mechanizmus
nouzového odblokování volicí páky. Tlakem
na něj překoná zajišťovací kolík sílu pružiny
a vysune se z otvoru pro zajišťovací kolík v
poloze P.
Volicí páku je možno z polohy P přesunout.
Konstrukce DSG - Základy
» Automatická převodovka DSG se v podstatě
skládá ze dvou na sobě nezávislých dílčích
převodovek.
» Každá z dílčích převodovek je konstruována
jako
mechanická převodovka. Každé dílčí převodovce
je přiřazena jedna vícelamelová spojka.
» Obě spojky pracují ve speciálním oleji pro
automatické převodovky DSG.
» Ovládány jsou z mechatroniky
a spínají a rozepínají podle toho, jaký
rychlostní stupeň má být zařazen.
Schéma
Lamelové spojky
» Točivý moment se přivádí na příslušnou spojku
prostřednictvím nosiče vnějších lamel.
Po sepnutí spojky se točivý moment přenáší na
nosič vnitřních lamel a z něj na příslušný
hnací hřídel. Sepnutá je vždy jen jedna lamelová
spojka.
Spojka K1
» je vícelamelovou spojkou. Je umístěna
jako spojka vnější a přenáší točivý moment pro
rychlostní stupně 1, 3, 5 a zpětný chod na hnací
hřídel 1.
Lamelová spojka K1
Spojka K2
Spojka K2 je vícelamelovou
spojkou. Umístěna je
jako spojka vnitřní a přenáší
točivý moment pro
rychlostní stupně 2, 4 a 6.
K sepnutí spojky dochází
zvýšením tlaku oleje
v prostoru pro tlakový olej
spojky K2.
• Hnací hřídel - Točivý moment motoru je předáván prostřednictvím
lamelové spojky K1 popřípadě K2 na příslušný
hnací hřídel.
________________________________________________
• Hnací hřídel 2 je dutý a s lamelovou spojkou K2. Je spojen
drážkováním.Na hnacím hřídeli 2 jsou umístěna ozubená kola
rychlostních stupňů 6, 4 a 2. Ozubená kola mají šikmé ozubení. Pro
6. a 4. rychlostní stupeň je použito stejné kolo.
• Hnací hřídel 1 je veden dutým hnacím hřídelem 2 a je pomocí
drážkování spojen s lamelovou spojkou K1. Na hnacím hřídeli 1 jsou
umístěna ozubená kola se šikmým ozubením pro:
– 5. rychlostní stupeň,
– 1. rychlostní stupeň a zpětný chod (společné kolo),
– 3. rychlostní stupeň.
Hnaná hřídel 1
Na hnaném hřídeli 1 jsou umístěna následující řazená kola:
– trojnásobně synchronizovaná řazená kola rychlostních stupňů 1, 2, 3
– jednonásobně synchronizované řazené
kolo 4. rychlostního
stupně
– hnané ozubené
kolo pro záběr
s diferenciálem
Hnaný hřídel je v
záběru s ozubeným
kolem rozvodovky diferenciálu.
Hnací hřídel 2
Na hnaném hřídeli 2 jsou umístěna následující řazená kola
– impulzní kolo pro snímání výstupních otáček převodovky
– řazená kola 5. a 6. rychlostního stupně a řazené kolo zpětného chodu
– hnané ozubené
kolo pro záběr
s diferenciálem
Oba hnané hřídele
přenášejí točivý
moment
Prostřednictvím příslušného hnaného ozubeného kola na diferenciál.
Hřídel zpětného chodu
- mění směr otáčení hnaného hřídele 2, a tím i ozubeného kola
rozvodovky diferenciálu. Ozubená kola hřídele zpětného chodu
zabírají s kolem 1. rychlostního stupně a zpětného chodu na hnacím
hřídeli 1 a s řazeným kolem zpětného chodu na hnaném hřídeli 2.
Diferenciál
- oba hnané hřídele jsou ve stálém záběru s hnacím kolem
diferenciálu a přenášejí na něj točivý moment z převodovky.
Diferenciál předává točivý moment na kloubové hřídele a ty jej vedou
dále až na kola. Parkovací západka
Parkovací západka
- slouží k zajištění vozidla proti pohybu při zastavení v případě, že
není zatažena ruční brzda. Parkovací západka je integrována
v diferenciálu. Součástí diferenciálu je kolo parkovací západky.
Parkovací západka
Diferenciál
Hřídel zpětného
chodu
Přenos síly v jednotlivých rychlostních stupních
Souhrn
www.skolahostivar.cz
www.skolahostivar.cz

similar documents