Stap 1

Report
Kennismaking met de online
toetsomgeving Curios
Introductie Curios
online toetsomgeving
voor Minerva/Zephyr
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie (ICTO)
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
1
Presentielijst
• Voor vormingsdossier (DPO Vorming)
Mailinglijst?
• Info van DICT
• [email protected]
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
2
Lunch (voormiddagsessies!)
• Bon voor maaltijd of broodje in
• Resto ASTRID van 11u30 tot 14u
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
3
Cursusmateriaal op Minerva
• Log in > “Aanbod 2012- 2013 ” > “Cursus- sites”
> “Intekenen door te zoeken naar een cursus” >
Gebruik zoekwoord “DICT“ > Vink “Z000010 (A)
DICT Opleidingscursus X”) aan.
• Op “Mijn Minerva”, klik op cursus >
• Kijk bij “Documenten” en “Links”.
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
4
Kennismaking met Curios: Overzicht
• Inleiding
– Toetsafname (online-toets)
– Toepassingsmogelijkheden
– Curios als onderdeel van de elektronische leeromgeving
• Stap 1: Curios-auteursgedeelte: vragenreeksen en
vragen maken & beheren
• Stap 2: Minerva-cursus: taak maken
• Stap 3: Taak (laten) uitvoeren
• Stap 4: Taken beheren en verwerken
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
5
Toetsafname (online-toets)
•
•
•
Ga naar de opleidingscursus in Minerva en klik
op ‘Bekijken als gewone gebruiker’
Klik op het Curios-icoontje
Start de taak (= toets) die u aangeboden wordt
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
6
Toetsafname (online-toets)
Een taak uitvoeren vanuit de cursus
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
7
B
Toepassingsmogelijkheden (1)
Waarvoor kan Curios gebruikt worden?
• Zelftesten
– Directe feedback op gegeven antwoorden
– Beslissingsbomen: volgende vraag is bepaald door gegeven
antwoord
– Zelftesten in leerpaden
• Onbewaakt toetsen van deelnemers
(pretests, posttests, …)
– Deelnemer voert een vragenreeks uit
– Resultaten in rapport
• Enquêtes
– uitgebreide bevragingen opstellen
– eventueel anoniem (geen Minerva of Zephyr nodig)
– export-mogelijkheden voor de statistische verwerking
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
8
B
Toepassingsmogelijkheden (2)
Waarvoor kan Curios gebruikt worden?
• Bewaakt toetsen van deelnemers (examens, tentamens)
– Gebruik van anti-cheating mogelijkheden; zowel de vragen als
antwoordopties van een meerkeuzevraag kunnen in willekeurige
volgorde getoond worden.
– Er kan een tijdslimiet opgelegd worden per vraag en een
maximale duur voor de uitvoering van de vragenreeks.
– Er kan een speciaal hiervoor voorziene examen-platform
gebruikt worden (contacteer de Curios-helpdesk), zodat ander
Minerva- of Zephyr bronmateriaal niet kan geraadpleegd worden
tijdens de toetsing. Zie “Handleiding voor het gebruik van Curios
voor online-examens”.
• MCE: Multiple Choice Examens met papieren (optisch
leesbare) antwoordformulieren
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
9
B
Vragen: enkele voorbeelden
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
10
B
Vraagtypes
worden ingedeeld volgens het antwoordtype
– Logisch antwoordblok: deelnemer kan kiezen uit een aantal
uniek gelabelde antwoorden = Meerkeuze, MCE, Uitschuiflijst
– Tekst-antwoordblok: deelnemer moet (delen van) woorden of
zinnen invullen als antwoord = Invulveld
– Numeriek antwoordblok: deelnemer moet een getal invullen =
Invulveld
– Antwoordblok met X-Y-coördinaten: deelnemer moet punten,
zones of voorwerpen aanduiden = Aanduiden op figuur
– Combinaties van deze types; meerdere antwoordblokken per
vraag zijn mogelijk vb. Meerkeuze plus invulveld
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
11
Curios-profiel
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
12
Minerva/Zephyr en Curios
begrippen: vragenreeks - vraag - taak
Curios-module
in de cursus
Minerva (of Zephyr)
student
cursus
cursus
cursus
Taak
student
student
Curios
Omgeving
Vraag
Vragenreeks
Vraag
Vraag
Taak
student
student
Vraag
student
student
Taak
student
Taak
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
Vraag
Vragenreeks
Vraag
Vraag
13
Taken maken, laten uitvoeren en verwerken
Minerva/Zephyr
•
Curios
Stap 1: Navigeren naar het Curios
auteursgedeelte …
•
•
•
Lesgever maakt een nieuwe vragenreeks
en voegt vragen toe in die vragenreeks
Stap 2: Lesgever maakt een nieuwe taak
voor zijn/haar cursus en koppelt die aan
de vragenreeks en gebruikers en/of
groepen
Stap 3: De gebruikers starten de voor
hen geplande taak vanuit de cursus … en voeren de taak uit door
antwoorden te geven op de vragen
• Stap 4: Lesgever of gebruiker kan de
antwoorden bekijken en/of resultaten
analyseren
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
14
1
Stap 1: naar het Curios-auteursgedeelte
Minerva/Zephyr cursus
Curios-module
in de cursus
Curios
Auteursgedeelte
•
•
•
•
Ga naar uw cursus
Klik op Curios-module
Klik dan op ‘Ga naar Curiosauteursgedeelte’
Curios auteursgedeelte
verschijnt in nieuw venster
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
15
1
Stap 1: Vragenreeks maken/importeren
Curios
auteurgedeelte
•
•
Maak een nieuwe (lege) vragenreeks
Geef een titel en druk op ‘Lege vragenreeks aanmaken’
of
• Importeer een bestaande vragenreeks (zip-bestand)
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
16
1
Stap 1: Vragen maken met sjablonen
•
•
•
•
Kies een vraagtype (categorie) in de linkerkolom
Kies dan rechts één van de sjablonen voor dit vraagtype
Kies de vragenreeks
Klik dan op ‘Nieuwe vraag’ om toe te voegen of ‘Nieuwe vraag
en editeer’ om onmiddellijk de nieuwe vraag te bewerken
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
17
1
Stap 1: Snelle editeermethode
•
•
•
•
•
•
Snelle editeermethode is enkel
bruikbaar voor meerkeuzevragen en
vragen met invulvelden!
Pas de tekstvelden aan en klik op
‘Aanpassingen opslaan’
‘Materiaal vraagstelling’ = tekst in de
hoofding van de vraag
‘Materiaal’ = tekst net boven de
meerkeuze-opties
‘Mengen’ = antwoorden worden door
elkaar gemengd tijdens uitvoeren
iedere meerkeuze-optie heeft een
label (Ident), score, weergave van
het antwoord, feedback (tekst die
getoond wordt als een deelnemer
deze optie kiest), ‘Te mengen’ (deze
optie meemengen tijdens uitvoeren
als ‘Mengen’ aangevinkt is)
Voorbeeld-weergave van de vraag
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
18
1
Stap 1: Vragen bewerken
Keer terug naar het overzicht van de
vragenreeks of navigeer naar de andere
vragen in de reeks
Switch tussen beide methodes (snelle
editeermethode is enkel voor
meerkeuzevragen en invulvelden !)
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
19
1
Stap 1: Geavanceerde editeermethode
Structuur van alle
elementen in de
vraag
Structuur
van criteria
voor scoren
en feedback
Eigenschappen
van de vraag
Structuur van
feedbackelementen
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
Eventuele
naverwerking:
naar welke vraag
springen ?
20
1
Stap 1: Elementen wijzigen
Klik op een element
en wijzig de
eigenschappen
Verplaats een element
m.b.v. de pijltjes
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
21
1
Stap 1: Aanpassen van tekst
Klik op de lange balk bover het tekstvak om de lay-out van de
tekst te wijzigen of tabellen toe te voegen
Tabellen
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
Formules
22
1
Stap 1: Toevoegen van multimedia
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
23
1
Stap 1: Vragen kopiëren en plakken
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
24
1
Stap 1: Zelf vraagsjablonen maken
Bruikbaar bij het aanmaken van nieuwe vragen:
zie ‘Nieuwe vraag’, categorie ‘Mijn sjablonen’
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
25
1
Stap 1: Vragenreeksen beheren
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
26
1
Stap 1: Een vragenreeks uitproberen:
een testtaak starten
-
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
Feedback wordt getoond
indien aanwezig
Rapport wordt getoond
27
1
Stap 1: Samenwerken met anderen:
delen van vragenreeksen
Vragenreeksen
die met deze
auteur gedeeld
zijn door andere
auteurs
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
28
2
Stap 2: Een taak maken
•
•
•
Kies eerst een titel
Baseer u eventueel op een eerder
aangemaakte taak
Vul de vier vakken in: omkadering,
eigenschappen, doelgroep,
planning
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
29
2
Stap 2: Een taak maken: omkadering
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
30
2
Stap 2: Een taak maken: eigenschappen
•
•
•
Vragenreeksen met beslissingsboom hebben invloed op
keuzemogelijkheden
Revisie = volledige vragenreeks wordt nog eens doorlopen
Tijdslimiet: tijdsbalk wordt zichtbaar tijdens uitvoeren
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
31
2
Stap 2: Een taak maken: doelgroep
•
Platform (Minerva, Zephyr) en cursus worden automatisch ingevuld (indien
van uit cursus)
•
•
•
Deelnemers en beheerders op basis van cursus
‘Iedereen’ en groepen
Op ‘>>’ klikken zorgt voor selecteren
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
32
2
Stap 2: Een taak maken: planning
•
•
•
Vergeet niet op ‘Taak aanmaken’ te klikken! (boodschap!)
Vereiste velden die niet ingevuld zijn worden in een lichtrode
kleur aangegeven
Sluit dit venster na aanmaak en ververs het cursus-venster om de
taak te zien verschijnen
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
33
3
Stap 3: Taak zelf uitvoeren
ter controle
•
•
Maak een taak aan voor een vragenreeks en
voeg u zelf toe als deelnemer (zie stap 4)
Klik rechts-bovenaan op ‘Weergeven als
standaardgebruiker’
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
34
3
Stap 3: Taak aanbieden via andere modules
van een cursus
• Via het toevoegen van bijlages in andere modules
(voorbeeld: Curios als bijlage van een
aankondiging)
• Via het leerpad (identieke procedure)
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
35
4
Stap 4: Taken beheren - testtaken opruimen
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
36
4
Stap 4: Taken verwerken - antwoorden
bekijken
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
37
4
Stap 4: Overzicht individuele antwoorden
Klikken op
naam geeft
detail-rapport
van de
deelnemer
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
38
4
Stap 4: Overzicht van de scores
Semi-automatisch
scoren
Automatisch
gescoord
Manueel scoren
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
39
4
Stap 4: Beperkte itemanalyse, export, gewichten
Exporteren
Klik op de maximale score
en vervang door de
gewenste maximale score:
het gewicht van de vraag
en behaalde scores worden
automatisch aangepast.
Gemiddeldes voor de populaties :
L27: de minst scorende 27% v.d.
totale populatie
L50: de minst scorende 50%
U50: de meest scorende 50%
U27: de meest scorende 27%
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
40
Hoe verder?
Curios
• Handleidingen:
http://www.curios.be & http://icto.ugent.be/
• Helpdesk: [email protected] of tel. 09/264 85 94
Curios Hands-on workshop – versie voorjaar 2013
Directie ICT - Afdeling Onderwijstechnologie
41

similar documents