Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

Report
New oil frontiers:
Investors’ guide to the oil sector
in Sub-Saharan Africa
Warszawa, 18 marca 2014
Autorzy:
dr Dominik Kopiński
dr Andrzej Polus
Wojciech Tycholiz
Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych
Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych
jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w
Europie Środkowo-Wschodniej niezależnym,
pozarządowym ośrodkiem badawczym typu thinktank zajmującym się najważniejszymi
współczesnymi problemami Afryki
Subsaharyjskiej. Głównym celem Centrum jest
prowadzenie badań oraz realizowanie projektów
dotyczących tematyki afrykańskiej w obszarze
ekonomii, nauk politycznych i stosunków
międzynarodowych
Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych
ul. Latawcowa 8/23
54-130 Wrocław
www.pcsa.org.pl
[email protected]
Struktura prezentacji
1. Ropa i gaz w Afryce
2. Old-school countries, greenhorns, rookies – klasyfikacja
producentów ropy
3. Poor numbers - problemy “statystyczne” z afrykańską
ropą
4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza
5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA
6. Negatywne aspekty wydobycia ropy w Afryce
7. Profile krajów (Country profiles)
8. Konkluzje
Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa
Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa
 Dynamika wzrostu PKB 2013 w SSA (na świecie)
 2013: 5% (2,9%)
 2014: 6% (3,5%)
 Czynniki zewnętrzne mające wpływ na sytuację
w SSA
 Ceny surowców
 Płynność i przepływy kapitału
 Dynamika PKB w emerging markets (Chiny,
Indie, Brazylia, Turcja)
Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa
 Lokalne zagrożenia
 Poszczególne kraje vs. sytuacja w regionie
 Guźcie





Sudan
RŚA
Mali
DRK
(Nigeria)
 Afryka… dwóch prędkości?
Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa
Afryka Subsaharyjska: wskaźnik bilansu obrotów bieżących do PKB w latach 2000-2018
Źródło: Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: Keeping the Pace, IMF, October 2013, p. 10, 13:
1. Ropa w Afryce (w liczbach)
Złoża ropy naftowej na świecie w ujęciu regionalnym, 1992, 2012.
Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 13.
1. Ropa w Afryce (w liczbach)
Kraje posiadające największe złoża ropy naftowej w Afryce.
Źródło: New oil frontiers:
op. cit., s. 14.
1. Ropa w Afryce (w liczbach)
Najwięksi producenci ropy w Afryce, 2012.
Produkcja ropy na świecie wg regionów, 2012.
Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 15.
1. Gaz w Afryce (w liczbach)
Udokumentowane złoża gazu w Afryce wg krajów, 2012
Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 44.
2. Klasyfikacja producentów ropy w SSA
Stara gwardia
Nowicjusze
Żółtodzioby
Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide
to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 18.
3. Problemy “statystyczne”
 Hipoteza poor numbers w Afryce
 Statystyka vs. polityka
 Definicje rezerw: proven, probable, possible
Udokumentowane
(proven)
Prawdopodobne
(probable)
Możliwe
(possible)
P ≥ 90%
P ≥ 50%
P ≥ 10%
3. Problemy “statystyczne”
Rozbieżności definicyjne
4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza
Infrastruktura przesyłowa w SSA
Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 31.
4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza
Infrastruktura przetwórcza
Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 32.
5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA
Korporacje azjatyckie
CNPC, CNOOC, Sinopec, Petronas, IOCL
Pozostałe państwa BRICS
LUKOIL, Petrobras
Aktywność tzw. niezależnych korporacji w SSA
Tullow Oil, Kosmos Energy, Noble Energy, Hess,
Ophir Energy
5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA
Nowe technologie vs. cena ropy na rynkach
światowych
Maksymalna głębokość operacyjna pól naftowych typu offshore
5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA
Szacunkowy koszt wydobycia jednej baryłki ropy wg typu złoża
6. Negatywne aspekty związane z wydobyciem
ropy w SSA
 Zjawisko klątwy surowcowej
 Wymiar polityczny
 Wymiar ekonomiczny
 Konflikty
 Jezioro Malawi
 Delta Nigru
 Środowisko naturalne
 Dewastacja środowiska naturalnego
 Spalanie gazu
6. Negatywne aspekty związane z
wydobywaniem ropy w SSA – gas flaring
Spalanie gazu wg kraju, metry sześcienne.
7. Profile krajów (Country profiles)
 23 profile krajów w podziale na old school countries, rookies,
greenhorns
 Struktura country profile
 Dane podstawowe
 Lokalizacja pól naftowych
 Główni gracze
 Transport i rafinerie
 Ryzyko polityczne i biznesowe
 Regulacje prawne w sektorze naftowym
 Reżim podatkowy
 Rola państwowego operatora
 Licencje
8. Konkluzje
 Afryka staje się nowym naftowym El Dorado
 Wzrost popytu na ropę (z Azji) to większe
zapotrzebowanie na ropę z Afryki
 Wzrost znaczenia tzw. independents
 Trzy generacje państw naftowych w Afryce (Stara
gwardia, Nowicjusze, Żółtodzioby)
 Problematyczne statystyki
8. Konkluzje
 Upowszechnianie Production Sharing Contracts
 Wyzwania infrastrukturalne
 Zainteresowanie krajów BRICS afrykańską ropą
 Nowe rozwiązania technologiczne zwiększają
opłacalność wydobycia (deep, ultra-deep water)
 Ropa to także wyzwania (klątwą surowcowa, środowisko
naturalne, spalanie gazu) i potencjalne konflikty (Delta
Nigru, Jezioro Malawi)
 Rosnące znaczenie gazu (LNG, LPG)
Dziękujemy za uwagę
Polskie Centrum Studiów
Afrykanistycznych
Autorzy:
CEED Institute
dr Dominik Kopiński
dr Andrzej Polus
mgr Wojciech Tycholiz

similar documents