2.1 GIS Kennisplatform Leiedal - V-ict-or

Report
Gemeentelijk GIS in de
regio Kortrijk
Samenwerken is ook een strategie
Intercommunale Leiedal
Filip Meuris
Inspecteur De Cock
en het geheim van
de Verdwenen
Letter
Geografische Informatie
Informatiesysteem
Wikipedia (NL)
Een informatiesysteem is een systeem
waarmee informatie over objecten of personen beheerd verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en
gepresenteerd - kan worden.
Tot een informatiesysteem worden naast de data en de
technieken en faciliteiten om data te ordenen en te
interpreteren ook de ermee verbonden organisatie,
personen en procedures gerekend.
Geografische Informatie
Informatiesysteem
Wikipedia (EN)
Is any combination of information technology and people's
activities that support operations, management and decision
making.
In a very broad sense, the term information system is
frequently used to refer to the interaction between
people, processes, data and technology.
In this sense, the term is used to refer not only to
the information and communication technology (ICT) that an
organization uses, but also to the way in which people
interact with this technology in support of business
processes.
Focus op Technologie
GIS in de jaren ‘90
GIS gedroeg zich als een koning
1. Specifieke/dure hardware
2. Dure software
3. Moeilijk te gebruiken
4. Specifieke dataformaten
5. Specifiek datamanagement
6. Integratie in GIS
maar niet van GIS
GIS in de jaren ‘90
Maar het koninkrijk was klein
•
Documentatie van netwerken
•
Kadastrale informatie
•
…
Wat GIS met vallen en opstaan leerde
•
Interoperabiliteit, standaarden, open
architectuur
•
Meer, betere, goedkopere geodata
•
Nieuwe domeinen
van toepassen
•
Businessmarkt,
consumermarkt
•
Aanpassen aan
nieuwe technologie
Wat dit voor gemeenten betekent?
• GIS-wereld evolueert heel snel > software,
hardware, data, (externe) procedures kennen
enorme evolutie
• Noden (en middelen) van gemeenten
verschillen en evolueren
• Opdracht: Slimme keuzes maken, bouwen op
wat je doet, zelden clean sheet, fouten
verleden neem je mee
GIS-werking regio Kortrijk
13
verschillende
gemeenten
Ondersteuning naar gemeenten
Leiedal:
Sinds 1995 actief in GIS
De ondersteuning naar de gemeenten heeft een
evolutie gekend, er kunnen 5 fasen
onderscheiden worden:
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
Evolutie
GIS binnen de gemeente
(1995-1998)
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
1. Opstarten van GIS binnen de gemeente

Eerste projecten in GIS

Eerste projecten waar GIS-data wordt aangemaakt

Proeven, toesten, meerwaarde, begrijpen dat het een
informatiesysteem is
Evolutie
GIS binnen de gemeente
(1995-1998)
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
En meteen ook de keuze van een Model:
•
•
Niet: concentratie van kennis binnen Leiedal
Wel: kennis, instrumenten en data doorgeven
aan gemeenten

Via Intergemeentelijk overleg, workshops, gezamenlijke
gisprojecten,…

Boodschap aan gemeenten: investeer in mensen
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Bouwstenen
(1998-2001)
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
2. De bouwstenen

Opstellen van GIS-plan

Oprichten GIS-cel binnen gemeente

Standaardiseren software

Gemeentelijke basiskaart (percelen,
gebouwen) = afspraak rond procedures en
standaarden

Adressenkaart
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
(2001-2006)
e-Government
Back to Basics
3. GIS wordt IT
 Gegevens bijhouden in databanken
 Benutten kracht IT voor GIS
 GIS openstellen naar andere gebruikers
•
Gemeenten : intranet
•
Vlaanderen, Provincie, Leiedal : internet (services)
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
(2001-2006)
e-Government
Back to Basics
3. GIS wordt IT
 Leiedal : Opzetten en gebruik maken van
gedeelde infrastructuur
=> GOVMAPS : gemeenschappelijke
infrastructuur om gemeentelijke data
EXTERN beschikbaar te stellen
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Bouwstenen
IT binnen GIS
(2001-2006)
e-Government
Back to Basics
Gebruikersslaag
GIS Clients
HTML Clients
WMS / WFS
SAP/CRM/ERP
Serverlaag
sdi.suite
ArcGIS Server Spatial Direct
Datalaag
Gebruikersdata
Informatie
Ruimtelijke
Data
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
(2001-2006)
e-Government
Back to Basics
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
(2006-2011)
Back to Basics
4. GIS wordt e-Government
 Integreren van ICT binnen de gemeente om
dienstverlening naar burgers te verbeteren
-> sterkere integratie van GIS in
administratieve processen
 Elektronisch verspreiden van gegevens naar
de burger
GIS : onderdeel van e-Government
Evolutie
Gis binnen de gemeente
Basics right
Voorbeeld:
Bedrijvengids
Integratie KBO en
authentieke bron
van gemeentelijke
adressen
IT binnen GIS
e-Government
(2006-2011)
Back to Basics
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
Voorbeeld:
BegraafplaatsToepassing
IT binnen GIS
e-Government
(2006-2011)
Back to Basics
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
Voorbeeld: BISY
BI = Bedrijven Informatie
 Bedrijvendatabank
 Webapplicatie
SY = Signalisatie sYsteem
 Infozuilen
 Bebording
IT binnen GIS
e-Government
(2006-2011)
Back to Basics
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Voorbeeld:
Websites
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
(2006-2011)
Back to Basics
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
(2012 - ,,,)
5. Back to basics
 Grote externe wijzigingen rond Procedures:
GRB, CRAB, MRB…
 gebruik van authentieke bronnen moet
vertaald worden in gemeentelijke processen
Evolutie
GIS binnen de gemeente
Basics right
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
(2012 - ,,,)
Uitdagingen voor gemeente:
1. Implementeren van CRAB en GRB decreet
2. Bijstellen interne procedures
3. Opleiding medewerkers gemeente (en
bepalen wie dit zijn)
4. Slim aanpakken ‘missing links’ (XGRAB)
5. Geen excuses: GIS moet renderen
EVOLUTIE 1996-2012
GIS binnen de gemeente
Bouwstenen
juistzetten
IT binnen GIS
e-Government
Back to Basics
Geo laten
renderen
Rekening
houden met
externe
ontwikkeling
ADVIES AAN GEMEENTE
Inzien van belang
van GIS voor lokale
overheid
Bouwen op
wat gebeurt
Meer GIS in
je gemeente
Slechts één principe
Inzien van belang
van GIS voor lokale
overheid
Bouwen op
wat gebeurt
Meer GIS in
je gemeente
Geo laten
renderen
INVESTEREN
Opleiding
& DELEN
Software
Hardware
Data
Procedures
Rekening
houden met
externe
ontwikkeling
Slechts één principe
1. Investeren in de verschillende aspecten van
een InformatieSysteem
•
Software
•
Hardware
•
Procedures
•
Opleiding
•
Data
(shared services, DRK…)
(rioleringen, adressen,…)
(govmaps, egov-academy,…)
(GDI, GISWEST, Eigen Data, Gemeenten)
2. Delen: Intergemeentelijke werkgroep GeoInformatie (IGGI): problemen, analyses,
kennis, oplossingen, kosten
Elke gemeente is uniek
Elke gemeente is uiteindelijk uniek
Roundup GIS bij gemeenten regio Kortrijk
Samenvatting - Uitdagingen van de
gemeenten:
1. Delen van geodata
2. Openstellen naar
buitenwereld
3. Interne processen
4. Integreren van GRB
7. Beleidsvoorbereidende
Geo-analyses
8. Koppelingen tussen
geodata en backoffice
9. Verbeteren van
uitwisseling met
andere overheden
5. Ondersteunen van
intergemeentelijke en 10. GIS-plan updaten
regionale diensten
6. Verbeteren van
visibiliteit
Filip Meuris
[email protected]
Inge Wydhooge
[email protected]

similar documents