Oplæg om PTSD til forældre (pptx 50 KB)

Report
Forældre på 5. årgang
Krigens ofre
• I første verdenskrig udgjorde de dræbte:
– 95% soldater og 5% civile
• I anden verdenskrig udgjorde de dræbte:
– 50% soldater og 50% civile
• I Vietnamkrigen udgjorde de dræbte:
– 20% soldater og 80% civile
• I Golfkrigen, krigen i Rwanda og Eks.
Joguslavien:
– 10% soldater og 90% civile
Hvad er traumatiserende
• Begivenheder, hvor man tror man skal dø eller
andre dør – eller trussel om død
PTSD
•
•
•
•
P: post (efter)
T: traumatisk (belastning)
S: stress (fysisk og psykisk reaktion)
D: disorder (forstyrrelse)
4 punkter for PTSD
1. Traumatisk(e) hændelse(r), hvor man
reagerer med frygt, hjælpeløshed og rædsel
2. Genoplevelse
3. Undgåelse
4. Øget stress
Børn af forældre med PTSD
(hvordan kan de have det?)
• Alle børn er gode til at mærke, hvordan deres
forældre har det – ligesom vi forældre kan
mærke, om vores barn er glad eller ked af det.
• Børn, hvis forældre har det svært, er tit meget
på vagt (i larm). Disse børn bliver ofte mere
følsomme og sårbare.
Børn af forældre med PTSD
Børn føler sig ofte syge, de kan have
– Ondt i maven
– Ondt i hovedet
– Svært ved at falde i søvn
Børn kan opleve kaos indeni sig selv:
– Frække og urolige i skolen, men stille og søde hjemme
– Børn kan føle sig ensomme med det, som føles svært
Forældre med PTSD, hvordan kan de
støtte deres børn?
• God idé at øve sig i at sætte ord på følelser
• Fortælle barnet man har PTSD: hvorfor man er
trist, træt, ked af det, bange…
• Mange børn tror, det er deres skyld mor eller
far er ked af det…
Forældre kan hjælpe barnet i
samarbejde med barnets skole:
• Fortælle skolen, hvis man som forældre har
det dårligt psykisk – Det giver skolen mulighed
for at støtte barnet i hverdagen.
• Fortæl skolen, hvorfor du måske har svært ved
at komme til møder.
• Vigtigt at forældre taler positivt om skolen.

similar documents