x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Mnohočleny a rovnice
EU080129
Slovní úlohy řešené rovnicemi
Mgr. Ludmila Lorencová
4. V
30 minut
Stručná anotace
Prezentace slouží k osvojení a procvičení jednoduchých slovních úloh, které se dají řešit
lineární rovnicí.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
SLOVNÍ ÚLOHY
ŘEŠENÉ ROVNICEMI
Rovnice s jednou
neznámou
JAK PŘI ŘEŠENÍ ROVNIC POSTUPOVAT?
Pozorně přečteme zadání úlohy
 Zařadíme k vhodnému typu slovní úlohy
 Označíme (rozpoznáme) neznámou
 Podmínky úlohy vyjádříme pomocí neznámé
 Sestavíme rovnici
 Vyřešíme rovnici
 Výsledek můžeme ověřit zkouškou
 Zapíšeme slovní odpověď

1.
Trojnásobek neznámého čísla zvětšený o 200 a
dvojnásobek téhož čísla jsou v poměru 7: 4. Urči
neznámé číslo.
neznámé číslo……………………………………. x
trojnásobek zvětšený o 200……. 3x + 200
dvojnásobek……………………………………. 2x
3 x  200
2x

7
/ 4 x
4
6 x  400  7 x
400  7 x  6 x
x  400
Neznámé číslo je 400.
Součet druhých mocnin dvou po sobě jdoucích celých
čísel je 85. Urči tato čísla.
1. číslo……………………….. X
2. číslo……………………….. X + 1
x² + (x + 1)² = 85
x² + x² + 2x + 1 = 85
2x² + 2x – 84 = 0
x² + x - 42 = 0
(x – 6) (x + 7) = 0
x₁ = 6 x₂ = - 7
Daná čísla jsou 6 a 7, nebo čísla – 7 a – 6 .

Vyřeš:
1.
Součin dvou celých čísel, z nichž jedno je o 19 větší
než druhé, je roven číslu 416. Urči obě čísla.
2.
Součet dvou čísel je 63. Dělíme- li větší menším,
dostaneme neúplný podíl 3 a zbytek také 3. Urči obě
čísla.
5
3.
Je dán zlomek, jehož základní tvar je 3 . Odečtemeli od jeho čitatele i od jeho jmenovatele číslo 6, vyjde
zlomek, který je roven číslu 3. Urči původní zlomek.
Výpočet:
1.
Součin dvou celých čísel, z nichž jedno je o 19 větší než
druhé, je roven číslu 416. Urči obě čísla.
x . (x + 19) = 416
čísla: 13 a 32 nebo - 13 a – 32
2.
Součet dvou čísel je 63. Dělíme- li větší menším,
dostaneme neúplný podíl 3 a zbytek také 3. Urči obě čísla.
3x + 3 + x = 63
x = 15
3.
5
Je dán zlomek, jehož základní tvar je
. Odečteme-li od
3
jeho čitatele i od jeho jmenovatele číslo 6, vyjde zlomek,
který je roven číslu 3. Urči původní zlomek.
5x  6
3x  6
číslo je 3.
3
ZDROJE:
Herman,
Chrápalová, Jančovičová, Šimša: Matematika
pro nižší ročníky víceletých gymnázií ; Rovnice a jejich
soustavy
Herman, Chrápalová, Jančovičová, Šimša: Matematika
pro nižší ročníky víceletých gymnázií ; Výrazy 2

Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus
Praha 2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
https://khanovaskola.cz/

similar documents