Schouderpijn bij bovenhoofds bewegen

Report
“Multidisciplinaire samenwerking in de
sportzorgketen regio Haarlem”
‘Schouderpijn bij bovenhoofds bewegen’
De rol van de NVFS Sportfysiotherapeut
Sharon Portegies NVFS MPt Sportfysiotherapeut,
Portegies Fysio voor Sporters
De rol van de NVFS Sportfysiotherapeut binnen
de ketenzorg verduidelijken bij behandeling van
bovenhandse sporters met subacromiale pijn.
Bij een SLAP leasie kan er sprake zijn van een
secundair subacromiaal impingement?
Aanwezigheid van een “Painful Arc” tijdens het
heffen van de arm is met name het gevolg van
inklemming van de Suprasinatus pees?
Impingement van de infraspinatus- subscapulairis
en biceps brachii (caput longum) wordt veelal
veroorzaakt door niet bovenhandse activiteiten?

SAP(S) (Subacromiale Pijn Syndroom)

> klachten voortkomend uit aandoeningen van
structuren in de subacromiale ruimte, meestal
veroorzaakt door inklemming van de
rotatorcuffpezen in de subacromiale ruimte.
(Stevenson & Troijan, 2002)

Primair impingement;
(structurele vernauwing van de subacromiale
ruimte)

Secundair impingement;
(inklemming tijdens specifieke houdingen en/of
bewegingen)
3 diagnostische groepen NHG Standaard:

1. Schouderklachten met passieve
bewegingsbeperking

2. schouderklachten zonder passieve
bewegingsbeperking en met een pijnlijk traject
in de abductie > Vermoeden SA klachten

3. Overige schouderklachten zonder passieve
bewegingsbeperking en zonder pijn in het
abductietraject.
Sub acromiale klachten:

Hawkins - Kennedy

Teken van Neer
Aandoening M. Supraspinatuspees:

Jobe / Empty Can

Drop-arm test
Ongunstige factoren:
- Langdurig bestaande klachten
- Ernstige pijn
- Geleidelijk ontstaan van klachten
- Nekpijn
- Functiestoornissen CTO
- Herhaalde repeterende bewegingen
- Psychosociale factoren (gele vlaggen)
- Glenohumerale instabiliteit
- Scapulothoracale dysfunctie
Behandeldoel:
1.
Voorlichting en Advies
2.
Oefentherapie Conservatief/ Post Operatief
Verminderen van pijn (VAS), verbeteren van
functie (SPADI) van de schoudergordel,
verbeteren van activiteiten en het opheffen van
belemmerende persoonlijke of omgevingfactoren
(PSK). SST-O bij post operatieve revalidatie.
Wanneer doorverwijzen naar Sportarts?




Moeilijk te onderzoeken schouder
Afwijkend/progressief beloop
Aanvullend onderzoek bij twijfel tav aanwezigheid
ruptuur.
Bij geen verbetering binnen 6 tot 12 weken
(VAS/PSK)
Wanneer doorverwijzen naar Sportmasseur?

Preventie van recidief

Sportfysiotherapeutische diagnose

Inzicht geven aan sporter mbt prognostisch profiel

Conservatieve behandeling

Post Operatieve behandeling

In kaart brengen herstel belemmerende factoren

Sporthervatting
! Belang sporter (A/B/HP status, wedstrijd,recreatief)
mogelijk beleid aanpassen?

KNGF Evidence Statement
http://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/evidence-statements/evidence-statementsopeningspagina/subacromiale-klachten

Artroscopische Subacromiale Decompressie
http://www.schoudernetwerk.nl/index.php?page=17&subpage=113&subsubpage=128

Open Subacromiale Decompressie
http://www.schoudernetwerk.nl/index.php?page=17&subpage=113&subsubpage=129

NOV
http://www.orthopeden.org/richtlijnen/richtlijnen/subacromiaal-pijnsyndroom-diagnostiek-enbehandeling-2013-samenvatting?objectSynopsis=#tm4s8z78dTgCQChVcRy4TQ

similar documents