prezentace k úloze

Report
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických
dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik
Podpořeno projektem – OP VK CZ.1.07./2.2.00/15.0415
Defibrilátory
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Terminologie
• fibrilace – srdeční arytmie (340-600
stahů/min)
• defibrilace – slouží k vyrušení fibrilací
• defibrilační výboj – uměle vytvořený elektrický
výboj (pulz) o velké energii
• aplikace – fibrilace komor, flutter komor
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
2
Historie defibrilátorů
•
•
•
•
•
1967 – první koncepce přístroje
1976 – animální implantabilní defibrilátor
1980 – implantabilní defibrilátor
1988 – první programovatelný defib.
1993 – nitrosrdeční elektroda
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
3
Defibrilační pulz
• monofázický – stejnosměrný elektrický proud
pulzu teče přes srdce pouze jedním směrem
(obvykle od sterna k apexu)
• bifázický – stejnosměrný elektrický proud teče
v první fázi od sterna k apexu a v druhé fázi od
apexu ke sternu
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
4
Defibrilační proud
monofázický pulz
bifázický pulz
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
5
Defibrilační pulz
• exponenciální průběh (MTE)
• tlumený průběh (DSW)
• tlumený průběh se zpožděním (DMT)
U (kV)
U (kV)
MTE
U (kV)
DSW
t (ms)
DMT
t (ms)
t (ms)
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
6
Defibrilátor
• monofázický defibrilátor s lichoběžníkovým
(exponenciálním) defibrilačním pulzem
vysokonapěťový
transformátor RS
elektrické
vedení
pacient
1
s
v
2
3
RL
C
autotransformátor
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
7
Defibrilátor
• monofázický defibrilátor s lichoběžníkovým
(exponenciálním) defibrilačním pulzem:
– kapacita kondenzátoru desítky μF
– energie pulzu 50-400 J
– velikost proudu 1-10 A
– délka pulzu 1-10 ms
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
8
Defibrilátor – animace
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
9
Defibrilátor
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků
studentů oboru Biomedicínský technik
10

similar documents