vy_32_inovace_104 - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Základní ekologické pojmy
Přírodopis
VY_32_INOVACE_104 - 6. sada, Př
ANOTACE
Materiál uvádí žáky do učiva ekologického přírodopisu podle učebnice Danuše
Kvasničkové pro 6. ročník. Seznamuje se základními pojmy (ekosystém,
společenstvo, biotop) a s obecným koloběhem živin v ekosystému. Uvádí příklady
přírodních a umělých ekosystémů.
Druh učebního materiálu
DUM
*
Očekávané výstupy
Žák si osvojí základní ekologické pojmy, správně je používá, rozliší přírodní a umělé
ekosystémy, svůj názor zdůvodní.
Pro koho je materiál určen
Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět přírodopis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
3.9.2012
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Základní
ekologické pojmy
Autorem materiálu a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika
Chudárková
 Společenstvo: všechny živé organismy
na určitém území
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
 Biotop: podmínky neživé přírody
půda,
voda,
teplota, vlhkost,
a další
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
biotop
společenstvo
ekosystém
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Potravní vztahy v ekosystému:
konzumenti
producenti
(živočichové)
(zelené rostliny)
rozkladači
(houby a bakterie)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Rozlišujeme ekosystémy
přírodní a umělé.
• Přírodní ekosystémy (les…)
vznikly bez zásahu člověka.
• Umělé ekosystémy (pole…)
člověk vytvořil a musí vynakládat
energii na jejich udržování.
Přírodní ekosystémy:
(kliknutím odstraň obrázky umělých ekosystémů)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Přírodní ekosystémy:
(kliknutím odstraň obrázky umělých ekosystémů)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Přírodní ekosystémy:
(kliknutím odstraň obrázky umělých ekosystémů)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím odstraň nepravdivá tvrzení:
Biotop nemůže
existovat nezávisle
na společenstvu.
Ekosystém je spojení
biotopu a
společenstva.
Společenstvo a
biotop se navzájem
ovlivňují.
Všechny živé
organismy tvoří
společenstvo.
Podmínky neživé
přírody (voda, půda
atd.) tvoří biotop.
Společenstvo
nemůže existovat
nezávisle na biotopu.
Základní součástí
společenstva jsou
zelené rostliny.
Slunce je nezbytnou
součástí
společenstva.
Všechny živé
organismy tvoří
biotop.
Rozkladači jsou v
ekosystému
nenahraditelní.
Umělý ekosystém
nemůže existovat
bez zásahů člověka.
Konzumenti jsou v
ekosystému
nezbytní.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Umělý nebo přírodní?
(Rozhodněte, zda je zobrazený ekosystém umělý, nebo přírodní.)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Umělý nebo přírodní?
(Rozhodněte, zda je zobrazený ekosystém umělý, nebo přírodní.)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

similar documents