Pobierz... - Dom Pomocy Społecznej

Report
09.12.2011 r.
Impreza integracyjna z okazji
zorganizowana została
pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego,
p. Witolda Stępnia.
Prezydenta Miasta Łodzi,
p. Hanny Zdanowskiej.
Ministra Sprawiedliwości,
p. Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi,
p. Tomasza Kacprzaka
oraz
Fundacji „Anioły Filantropii”.
EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU 2011
W tym roku promowaliśmy wartości wolontariatu
i korzyści z niego płynące.
Kreowaliśmy „modę na wolontariat”
Nasze hasło przewodnie to : „Bądź wolontariuszem!
Zmieniaj świat i siebie!”
Motto ERW: „Młodzież – edukacja – mobilność”
W okresie 01.10.2010 r. – 30.09.2011 r.
zarejestrowano:
459 wolontariuszy (dziś już ponad 500!)
oraz 96 organizacji, aktywnie
współpracujących z biurem PPPW
Wolontariusze przepracowali
charytatywnie ponad 5,5 tys.
godzin i odbyli 362 dyżury
wolontarystyczne
w dowolnym charakterze,
w wybranej przez siebie
instytucji bądź organizacji.
1. Działania twórcze w Towarzystwie Aktywizacji
Muzyczno-Teatralnej „Tam-Ton”;
2. Akcje artystyczne, prezentacje i warsztaty w Klubie
Dąbrowa – filii Centrum Kultury Młodych;
3. Udzielanie korepetycji dzieciom – podopiecznym
MOPS-Śródmieście;
4. Prowadzenie zajęć plastycznych w Przedszkolu
Miejskim nr 208;
5. Pomoc w terapii zajęciowej oraz spędzanie
czasu z pensjonariuszami 5DPS;
6. Warsztaty, szkolenia, akcje i imprezy okolicznościowe.
Udało nam się zrealizować ?
•
•
•
•
Zaangażować w wolontariat osoby z różnych środowisk,
zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby chore,
niepełnosprawne, bezrobotne, 50+, o odmiennej kulturze,
wyznaniach i pochodzeniu);
Zdobyć główną nagrodę w kampanii „Pomagam Bo” dla
najaktywniejszych społeczników w Polsce, organizowanej
przez Federację Gmin i Powiatów RP;
W konkursie „Zysk z Dojrzałości” dla organizatora
wolontariatu przyjaznego osobom 50+, organizowanym przez
Akademię Filantropii w Polsce;
W konkursie „Innowacje dla Zdrowia 2011” w kategorii
„Edukacja i Aktywizacja Pacjentów”, organizowanym przez
Grupę Roboczą za rozwinięcie i rozszerzenie koncepcji PPPW
„Centerko” oraz akcji „EkoBiuro” z inicjatywy Stowarzyszenia
NEO;
•
•
•
•
•
Zorganizować imprezę integracyjną pt. „Spotkanie ze Sztuką”
oraz szereg działań na okoliczność ERW;
Reprezentować organizację podczas imprez artystycznych
w Kutnie („Złoty Środek Poezji”);
Wyjechać do Warszawy „Festiwal Wolontariatu”, „Pawilon
ERW” i „Forum Wolontariatu”;
Wziąć aktywny udział w ważnych przedsięwzięciach :
„Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”, „Festiwal Sztuk
Wszelakich”, „Uwolnić Motyla”, „Piramida Dobrej Woli”, „Dbam
o Zdrowie”, „Musicale, musicale”.
Nadal jednak mamy ogromne trudności z uzyskaniem
wsparcia finansowego na kompleksowe funkcjonowanie
biura wolontariatu!
NASZE PLANY
•
•
•
•
•
„Przetrwać” i dalej nieść pomoc potrzebującym;
promować wolontariat 50+ w związku z Europejskim
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej 2012;
Zorganizować inicjatywę lokalną w ramach Programu
„Młodzież w Działaniu”;
Stworzyć narzędzie, umożliwiające wdrożenie
profesjonalnych form wolontariatu w organizacjach;
Rozwijać i propagować idee wolontariatu!
NAJAKTYWNIEJSI WOLONTARIUSZE WOJ.
ŁÓDZKIEGO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sylwia Bednarowicz
Krzysztof Kubiak
Kamila Czerwińska
Irena Rybak
Magdalena Haładyn
Krzysztof Haładyn
Anna Zawierucha
Łukasz Ozimek i Marta Adamska
Wiesława Hildt i Paulina Kwarta
Krzysztof Jankowski i Piotr Moneta
19 września Kapituła w składzie:
•
•
•
•
Ks. Jacek Ambroszczyk – Dyrektor Caritas Archidiecezji
Łódzkiej (z upoważnieniem: p. Danuta Sażyn
i p. Agata Deszyńska, Biuro Wolontariatu Caritas);
Pani Eliza Ziółkowska-Lewandowicz – kierownik Oddziału
ds. Współpracy z Podmiotami Uprawnionymi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej);
Pani Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Urzędu Miasta Łodzi;
Zespół Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”,
Dokonała oceny wniosków nadesłanych do konkursów
„Barwy Wolontariatu” i „Organizacja Przyjazna
Wolontariuszom” 2011 na poziomie regionalnym,
organizowanych przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.
Laureaci konkursu „Barwy Wolontariatu” woj. łódzkiego:
1. Klara Bujak – Fundacja „Krwinka”.
2. Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” – OPIIS, Pabianice.
3. Wolontariusze Fundacji „Dom w Łodzi”
•
•
•
•
•
•
•
Wolontariat rodzinny – PPPW „Centerko”.
Grupa wolontariuszek „Latające Babcie” – Fundacja „Dom
w Łodzi”.
Magdalena Drzewicka – Stowarzyszenie „Razem po Zdrowie”.
Grupa wolontariuszek „Latające Babcie” – Fundacja „FERSO”.
Grupa wolontariuszek „Latające Babcie” – Szkoła Podstawowa
nr 70.
Grupa wolontariuszek „Latające Babcie” – Miejska Biblioteka
nr 17.
Grupa wolontariuszek „Latające Babcie” – Przedszkole Miejskie nr 14.
Laureaci konkursu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” woj.
łódzkiego:
•
•
Polski Czerwony Krzyż, Pabianice.
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich
Rodzin i Przyjaciół „Pomost”.
We współpracy z „Łódzkimi Przewozami
Regionalnymi” zorganizowaliśmy również
konkurs nt. wiedzy ogólnej z zakresu
Przewozów Regionalnych, w którym
zwyciężyli:
1. Aneta Grzyb
2. Honorata Jóźwiak
3. Agnieszka Grabarz
WOLONTARIUSZE W OBIEKTYWIE
ORGANIZATORZY I PARTNERZY IMPREZY
Radna PO,
Iwona Boberska
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łodzi,
Tomasz Kacprzak
Wydział Spraw
Obywatelskich UMŁ
ŚDS „PRZYSTAŃ”
Poseł na Sejm RP,
Krzysztof Kwiatkowski

similar documents