Teme 2014-2015 - AHK Slowenien

Report
OBZORJE 2020
Okvirni program EU za raziskave in inovacije 2014-2020
Instrument za MSP
dr. Igor MILEK
NKT, SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ljubljana, 22.5.2014
Načrt prezentacije
• Program OBZORJE 2020 splošno
• Definicija malih in srednje velikih podjetij
(MSP)
• Sodelovanje MSP v OBZORJU 2020
• MSP instrument
– Koncept
– Tematike 2014-2015
OBZORJE 2020
Okvirni program EU za raziskave in
inovacije 2014-2020 (79,4 MRD EUR)
Trije stebri:
• Odlična znanost (24,4 MRD EUR)
• Vodilna vloga industrije (17 MRD EUR)
• Družbeni izzivi (29,7 MRD EUR)
I. Odlična znanost
Evropski raziskovalni svet
24.441
MIO EUR
13.095
Pionirske raziskave najboljših posameznih raziskovalnih
skupin
Prihodnje in nastajajoče tehnologije (FET)
2.696
Skupno raziskovanje za odkrivanje novih področij inovacij
Ukrepi programa Marie Sklodowska Curie
6.162
Priložnosti za usposabljanje in poklicni razvoj
Raziskovalne infrastrukture (vključno z einfrastrukturo)
Zagotavljanje dostopa do vrhunske raziskovalne opreme
2.488
II. Vodilna vloga industrije 17.016
MIO EUR
Vodilni položaj v tehnologijah omogočanja
in industrijskih tehnologijah (LEIT) (IKT,
13.557
nanotehnologije, materiali, biotehnologija, proizvodnja,
vesolje)
Dostop do tveganega kapitala
2.842
Spodbujanje zasebnih vlaganj in tveganega kapitala za
raziskave in inovacije
Inovativnost MSP
Spodbujanje vseh oblik inovativnosti v vseh vrstah MSP
616 +
predvidenih
20 % od
LEIT in SC
III. Družbeni izzivi (SC)
29.679
MIO EUR
Zdravje, demografske spremembe in blaginja
7.472
Varna prehrana, trajnostno kmetijstvo in bio-gospodarstvo
3.851
Varna, čista in učinkovita energija*
5.931
Pameten, okolju prijazen in celovit promet
6.339
Podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovin
3.081
Vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe
1.309
Varne družbe
1.695
Znanost z in za družbo
462
Razširjanje odličnosti in širitev udeležbe
816
Definicija MSP (SME)
(Priporočilo komisije 2003/361/EC)
V kategorijo MSP se uvršča več kot 99 % vseh podjetij
na ravni SLO in EU!
Kategorija
podjetja
Št. zaposlenih
Letni promet
Srednje veliko
< 250
<= 50 milijonov EUR
<= 43 milijonov EUR
Malo
< 50
<= 10 milijonov EUR
<= 10 milijonov EUR
Mikro
< 10
<= 2 milijona EUR
<= 2 milijona EUR
Lastniško povezana podjetja:
Partnerska (≥25 %) in povezana (>50 %) podjetja
ali
bilančna vsota
Sodelovanje MSP v
OBZORJU 2020
• Cilj OBZORJE 2020: 20 % sredstev za
„Vodilni položaj v tehnologijah omogočanja
in industrijskih tehnologijah (LEIT)“ in
„Družbeni izzivi (SC)“ v MSP kar pomeni več
kot 8,5 MRD EUR
Sodelovanje MSP v
OBZORJU 2020
• Ukrepi programa Marie Sklodowska Curie
(usposabljanje in poklicni razvoj)
• Klasični H2020 projekti (kolaborativni projekti; 13 %
sredstev za LEIT in SC)
• Poseben instrument za MSP (v okviru stebra Vodilna
vloga industrije; 7 % sredstev za LEIT in SC)
• Dostop do t.i. tveganega financiranja („Access to Risk
Finance“; povratni viri financiranja; 2,7 MRD EUR)
Instrument za MSP
SME
Instrument
Instrument za MSP
• Namenjen krepitvi vseh vrst inovacijskih aktivnosti v
vseh tipih MSP.
• Usmerjen v „for profit“ MSP, z močnimi ambicijami za
rast in internacionalizacijo.
• Ciljna skupina 1-6% vseh evropskih MSP (200.000 do
1.200.000 MSP!).
• Možnost samostojne prijave (ni potreben mednarodni
konzorcij).
Instrument za MSP
• Pristop „bottom up“ v okviru tematik, ki prihajajo iz
programov LEIT in SC.
• Aktivnosti morajo biti na ravni TRL 6 ali več.
• 7% skupnega proračuna za LEIT in SC bo podeljenih
preko MSP instrumenta (cca 3 MRD EUR).
• Delitev v 3 faze razvojnega cikla.
Instrument za MSP
Posebnosti
Kolaborativni projekti
MSP instrument
Mednarodni konzorcij (3 partnerji).
Možna samostojna prijava.
Članice EU, H2020 povezane države,
tretje države.
Članice EU, H2020 povezane države,
(ni tretjih držav).
Vse pravne oblike prijaviteljev.
Samo „for profit“ MSP.
Možne hkratne prijave.
Hkratne prijave niso dovoljene.
Ocenjevanje (odličnost, učinek
izvedba; – usklajevanje t.i. consensus
meeting).
Ocenjevanje (učinek, odličnost,
izvedba; ni usklajevanja).
Razpisi 2014-2015
Naziv razpisa
Datum objave Datum odprtja
Rok za prijavo
Obseg sredstev
H2020-SMEINST-1-2014 11.12.2013
(faza 1)
1.3.2014
18.06.2014
24.09.2014
17.12.2014
25.102.000 €
H2020-SMEINST-2-2014 11.12.2013
(faza 2)
1.3.2014
9.10.2014
17.12.2014
220.897.600 €
H2020-SMEINST-1-2015 11.12.2013
(faza 1)
1.1.2015
18.03.2015
17.06.2015
17.09.2015
16.12.2015
26.557.000 €
H2020-SMEINST-2-2015 11.12.2013
(faza 2)
1.1.2015
18.03.2015
17.06.2015
17.09.2015
16.12.2015
233.701.600 €
Teme 2014-2015
LEIT ICT
LEIT NMP
Open Disruptive Innovation (2014: 45 M€ / 2015: 45 M€)
Accelerating the uptake of nanotechnologies , advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs (21.8 M€ /23.8 M€)
LEIT Biotech
SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness
and sustainability (3.8 M€ /2.4 M€)
SME Instrument (8.5 M€ /8.75 M€)
Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
(66.1 M€ / 45M€)
Resource-efficient eco-innovative food production and processing (9 M€ /17 M€) &
Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication
of innovative solutions for blue growth (3/5 M€)
Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy
system (33.95 M€ /37.26 M€)
Small business innovation research for Transport
(35.87 M€ /38.96 M€)
Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable
supply of raw materials (17 M€ /19 M€)
Innovative mobile e-government applications by SMEs (2015: 4M€) & SME business
model innovation (2015: 11M€)
Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures (7 M€ /7.4 M€)
LEIT Space
SC1 Health
SC2 Bio-economy
SC3 Energy
SC4 Transport
SC5 Climate
SC6 IIIS
SC7 Security
Teme 2014-2015
Themes
High risk ICT innovation
Nanotech, or other advanced
tech for manufacturing and
materials
Biotechnology-based
industrial processes
Space research and
development
Diagnostics devices and
biomarkers
Sustainable food production
and processing
Seas and oceans (Blue
growth)
Call id 2014
Call id 2015
Phase 1
ICT-37-2014-1
90 projects
€4.5m
Phase 2
ICT-37-2014
~26 projects
€40m
Phase 1
ICT-37-2015-1
90 projects
€4.5m
Phase 2
ICT-37-2015
~26 projects
€40m
NMP-25-2014-1
43 projects
€2.2m
NMP-25-2014
~13 projects
€19m
NMP-25-2015-1.
47 projects
€2.4m
NMP-25-2015
14 projects
€21m
BIOTEC-5a-2014-1
8 projects
€0.4m
Space-SME-2014-1
17 projects
€0.8m
PHC-12-2014-1
132 projects
€6.6m
SFS-08-2014-1
18 projects
€0.9m
BG-12-2014-1
6 projects
€0.3m
BIOTEC-5a-2014
~2 projects
€3.3m
Space-SME-2014-2
~5 projects
€7.5m
PHC-12-2014
~38 projects
€53m
SFS-08-2014
~5 projects
€8m
BG-12-2014
1-2 projects
€2.6m
BIOTEC-5b-2015-1
5 projects
€0.2m
Space-SME-2015-1
18 projects
€0.9m
PHC-12-2015-1
90 projects
€4.5m
SFS-08-2015-1
18 projects
€1.7m
BG-12-2015-1
10 projects
€0.5m
BIOTEC-5b-2015
1 project
€2m
Space-SME-2015-2
~13 projects
€7.7m
PHC-12-2015
~26 projects
€40m
SFS-08-2015
~10 projects
€15m
BG-12-2015
2-3 projects
€4m
Teme 2014-2015
Themes
Low carbon energy systems
Greener and more integrated
transport
Eco-innovation and
sustainable raw material
supply
Call id 2014
Call id 2015
Phase 1
SIE-01-2014-1
67 projects
€3.4m
IT-1-2014-1
72 projects
€3.6m
Phase 2
SIE-01-2014
~20 projects
€29m
IT-1-2014
~21 projects
€32m
Phase 1
SIE-01-2015-1
74 projects
€3.7m
IT-1-2015-1
78 projects
€3.9m
Phase 2
SIE-01-2015
~22 projects
€31m
IT-1-2015
23 projects
€34m
SC5-20-2014-1
~34 projects
€1.7m
SC5-20-2014
~10 projects
€15m
SC5-20-2015-1
38 projects
€1.9m
SC5-20-2015
~11 projects
€17m
INSO-9-2015
~2 projects
€3.5m
INSO-10-2015
~6 projects
€9m
DRS-17-2015
~4 projects
€6.5m
~160 projects
Mobile e-government
applications
-
-
SME business model
innovation
-
-
Urban critical infrastructure
DRS-17-2014-1
14 projects
€0.7m
DRS-17-2014
4 projects
€6m
INSO-9-2015-1
8 projects
€0.4m
INSO-10-2015-1
22 projects
€1.1m
DRS-17-2015-1
14 projects
€0.7m
TOTAL
~500 projects
~145 projects
~510 projects
Dodatne informacije:
http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/easme/sme/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
Igor MILEK
NKT za Inovacije v MSP
[email protected]

similar documents