Powerpoint Beweging in Trauma

Report
Onderzoek Beweging in trauma
Een exploratief onderzoek naar het effect van psychomotorische therapie in de
stabilisatiefase van de behandeling van patiënten met complex trauma
RAAK-onderzoeksteam:
Dr. Jooske van Busschbach, lector
Drs. Mia Scheffers, hoofdonderzoeker
Dr. Janneke Hatzmann, uitvoerend onderzoeker
Krista van Berkel MSc, uitvoerend onderzoeker
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Psychomotorische therapie (PMT)
Wat is psychomotorische therapie?
Het is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van lichaamservaringen
en bewegingen; ervaringen van uzelf en ervaringen in relatie tot anderen.
Werkvormen
Tijdens psychomotorische therapie worden allerlei (spel)oefeningen gedaan.
Bijvoorbeeld wanneer iemand moeite heeft met het aanvoelen en op tijd
aangeven van zijn/haar grens, kun je door een spelvorm oefenen met het leren
herkennen van lichamelijke signalen (ademhaling, spierspanning). Hierdoor
wordt iemand zich meer bewust van zijn/haar gedrag, gevoelens en gedachten
en kan er geoefend worden met nieuw gedrag. Eerst tijdens de oefening bij
PMT, daarna ook in andere situaties bv. thuis of op het werk.
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Waarom dit onderzoek
Ongeveer de helft van de mensen met trauma wordt effectief behandeld
Behandeling van mensen met complex trauma (meervoudig, langdurig, en/of
vroegkinderlijk trauma) is minder succesvol. Zij houden veelal:
• problemen met signaleren en reguleren van emoties
• psychosomatische klachten (chronische spanningsklachten, onbegrepen
lichamelijke klachten)
Psychomotorische module ontwikkeld, gericht op emotieregulatie (via
lichaamsbewustwording, vertrouwen en controle)
Psychomotorische interventie als aanvulling op verbale interventies in de
stabilisatiefase van complex trauma
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Doel van het onderzoek
1) In kaart brengen van (het effect van) huidige behandeltrajecten binnen de
verschillende instellingen
2) Onderzoeken werkzaamheid PMT module
Dit wordt gemeten aan de hand van:
Traumagerelateerde klachten (vragenlijsten: Davidson Trauma Scale, Dissociative Expericence Scale)
Algemeen psychisch functioneren (vragenlijsten: Brief Symptom Inventory, Mastery)
Lichaamsbeleving (vragenlijsten: Dresdner Körperbild Fragebogen, Scale of Body Connection - Awareness)
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Toelichting onderzoeksopzet
Twee deelonderzoeken
Interventiestudie:
Effect reguliere
behandeling + PMT
module
Beloopstudie:
Effect reguliere
behandeling
tijd
T0 (jan-mrt)
T1 (mei-jun
start
behandeling
)
4 maanden
T2 (sep-nov)
8 maanden
T0 (apr-jul)
start
behandeling
T1 (aug-okt
)
4 maanden
Einde
module
T2 dec-feb)
(
8 maanden
5
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Welke cliënten nemen deel aan het onderzoek
Instellingen:
Centrum ‘45 (Oegstgeest, Diemen), Equator, GGZ Drenthe (Top Referent
Traumacentrum Assen en Evenaar Beilen), Altrecht (Top Referent Trauma
Centrum Zeist), PsyQ, GGZ Centraal/Transit, GGZ NHN
Deelnemers:
Alle cliënten (> 18 jaar) aangemeld voor behandeling
Inclusie:
De intaker geeft de cliënt een envelop met informatiemateriaal en vraagt aan de
cliënt diens telefoonnummer in te mogen vullen zodat de onderzoekers
telefonisch toelichting kunnen geven op het onderzoek
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Wat vragen we van de cliënten
Deelstudie A, beloop:
- Invullen digitale vragenlijsten op T0 (begin van behandeltraject)
- Invullen digitale vragenlijsten op T1 (na 4 maanden, vanaf T0)
- Invullen digitale vragenlijsten op T2 (na 8 maanden, vanaf T0)
Verder volgt iedereen de reguliere behandeling zoals ook zonder dit onderzoek had
plaatsgevonden
Deelstudie B, interventie PMT-module:
-
Invullen digitale vragenlijsten op T0 (begin van behandeltraject)
Naast reguliere behandeling ook het volgen van de PMT-module (12 x 1,5 uur
bijeenkomst in groep)
Invullen digitale vragenlijsten en 2 op papier op T1 (na afronding PMT-module)
Invullen digitale vragenlijsten op T2 (4 maanden na afronding PMT-module)
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Resultaten van het onderzoek
2015
Het jaar 2015 staat in het teken van het verzamelen van alle data (ingevulde
vragenlijsten) en het aanbieden van de PMT-module voor deelstudie B, de
interventie.
2016
De verwachting is dat begin 2016 de eerste resultaten gepresenteerd worden.
De (gepubliceerde) resultaten zijn niet te herleiden naar de namen van de
deelnemers. Alle onderzoeksgegevens worden anoniem opgeslagen en
verwerkt.
Windesheim makes knowledge work
Beweging in trauma
Contact met het onderzoeksteam
Vragen of opmerkingen over het onderzoek kunnen gemaild worden naar het
onderzoeksteam. Er is ook een website die up-to-date wordt gehouden met
informatie over het onderzoek:
E-mail naar het onderzoeksteam
[email protected]
Website met informatie over het onderzoek
www.nvmpt.eu/clienten/bewegingintrauma
Windesheim makes knowledge work

similar documents