TÜRK*YE HALK SA*LI*I KURUMU BULA*ICI HASTALIKLAR DA*RE

Report
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MERS
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
CORONAVİRÜSLER
• İnsanlarda dolaşımda olan Coronavirüsler
– HCoV-229E
– HCoV-OC43
– HCoV-NL63
– HKU1-CoV
• SARS-CoV
• MERS-CoV (Yeni Coronavirüs)
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MERS-CoV
•
•
•
•
•
•
Hastalığın belirtileri.
İnsandan insana bulaşma.
Virüsün kaynağı.
Bulaş Yolu .
Kuluçka dönemi.
Bulaştırıcılık süresi.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
VAKA SAYILARI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
VAKALARIN YAŞ ve CİNSİYET ÖZELLİKLERİ
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ÜLKEMİZDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastalığın ortaya çıkışından itibaren yakından takip.
Laboratuvarda tespit kapasitesine ulaşılması.
Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Ekim 2012).
Grip Bilim Kurulu (Nisan 2013).
Grip Bilim Kurulu (Haziran 2013).
Grip Bilim Kurulu (Kasım 2013).
Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Nisan 2014).
Sağlık çalışanlarımızın bilgilendirilmeleri.
Hacılarımızın bilgilendirilmeleri, Hac dönüşü takipleri.
MERS Sürveyansı: Belirli bir algoritma üzerinden yaklaşık 500 olası vakanın
tespiti ve takibi (Pozitif vaka yoktur).
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
VAKA TANIMLARI
Olası vaka :
– “Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları olan ve vaka
görülen ülkelere son 14 gün içerisinde seyahat öyküsü bulunan ve/veya vaka
görülen ülkelere seyahat öyküsü bulunan bir kişiyle seyahat dönüşünden sonraki
14 gün içerisinde yakın temasta bulunup semptomları bu temastan sonraki 14
gün içerisinde gelişen kişiler”.
Kesin vaka
– Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle MERS-CoV
saptanan olgular .
Olası ve kesin vakalar ile karşılaşıldığında MERS-CoV vaka takip algoritması uygulanır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
OLASI VAKA TESPİT EDİLDİĞİNDE - ALGORİTMA
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
OLASI VAKA TESPİT EDİLDİĞİNDE- SAĞLIK KURUMU

Hastaya standart, temas ve damlacık önlemleri alınır.

Uygun numune alınarak uygun şartlarda saklanır.

MERS-CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formu
doldurulur.

Form
ve
numune
en
kısa
sürede
Halk
Sağlığı
Müdürlüğü’ne ulaştırılır.

İl Temas Noktası: HSM tarafından doldurulacaktır

Hastaneler 7/24 iletişim kurulabilecek sorumluların
bilgilerini Halk Sağlığı Müdürlüklerine bildirmelidir.

Kesin vaka tespit edildiğinde;
o Vakadan yeterli miktarda kan alınır ve -80 °C’de
saklanır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ÖRNEK ALIMI VE TAŞINMASI
• Alt solunum yolu örnekleri = Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj,
balgam.
– Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında
(2-8 derece arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Eğer ulaştırma süresi 72 saati geçerse, -70 derecede muhafaza edilmeli ve kuru buz ile
gönderilmelidir.
• Örnekler uygun koşullarda ve sürede ulaştırılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
• Son bildirilen vakaların %75’i sekonder vakalardır.
• Sekonder vakaların da büyük çoğunluğu sağlık çalışanlarıdır.
• Enfekte sağlık çalışanlarının büyük kısmı asemptomatiktir ya da
hafif semptomlara sahiptir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
• Hastalığın primer kaynağı: Develer?
• Orta Doğu ülkelerinde yeni vakalar?
• Orta Doğu dışındaki ülkelerde daha fazla exporte vakanın
ortaya çıkması ve buralarda yayılma olması?
• Suudi Arabistan’a gideceklerin Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını
dikkate alarak seyahat etmesinde sakınca yoktur.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
• Olası vakalardan alt solunum yolu örnekleri alınmalıdır.
• Hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemlerinin titizlikle
uygulanması çok önemlidir.
• Halkı bilgilendirmek amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Halk’a
yönelik bilgi notlarından faydalanılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Teşekkür Ederim.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

similar documents