Prezentace pro střední školy

Report
http://popularizacevedy.slu.cz/
Facebook: Popularizace vědy
Volný čas v Československu
v 50. a 60. letech 20. století
Přednáškový cyklus na Slezské
univerzitě v Opavě
• Čeští filatelisté po roce 1945 – doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
• Gastronomie jako volnočasová aktivita v 60. – 80. letech – doc. PhDr.
Martin Franc, Ph.D.
• Hudební alternativa v Československu po roce 1956 – Mgr. Petra
Schindler-Wisten, Ph.D.
• Chataření a chalupaření – Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
• Kulturní trávení volného času – doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
• Letní čas dětí a dospělých – PhDr. Alžbeta Čornejová
• Pionýrské tábory v letech 1955 – 1968 – PhDr. Alžběta Čornejová
• Společenské aspekty volného času – doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
• Tzv. mimoškolní výchova jako součást volného času dětí v 50. a 60. letech
– doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
• „Volný čas“ žen: dvojí role zaměstnaných žen po roce 1945 – Mgr. Petra
Schindler-Wisten, Ph.D.
Teorie volného času
• 19. století označováno jako „století práce“
• 20. století označováno jako „století volného
času“
• Na obou stranách „železné opony“ se v 50. a
60. letech živě diskutovalo o otázce „co to
vlastně volný čas je“
Kapitalistické státy
Joffre Dumazedier (1915-2002):
„Volný čas je souhrn činností,
které může člověk
provozovat s plnou libovůlí,
buď aby si odpočinul, nebo
aby se pobavil, nebo přispěl
ke svému osobnímu rozvoji
poté, když se uvolnil od
svých závazků pracovních,
rodinných a společenských.“
Socialistické státy
Karl Marx (1818-1883):
„Měřítkem bohatství budoucí
komunistické společnosti
nebude délka pracovní doby,
ale právě volný čas.“
Vladimír Iljič Uljanov (1870-1924):
„Volný čas má sloužit k
oddechu, k vlastnímu rozvoji
osobnosti a k využití práv
jednotlivce jako člověka, člena
rodiny a občana.“
Teorie volného času v Československu
Představitelé:
• Antonín Červinka
• Blanka Filipcová
• Radoslav Selucký
Volný čas v Československu v letech
1945-1956
• Tzv. Budovatelské období
• Obnova republiky zničené válkou
• Po roce 1948 důraz na „budování“ socialismu
a kolektivní formy trávení volného času
• Akcentován přínos budovatelské práce i ve
volném čase
• Delší pracovní týden oproti dnešku
Volný čas v Československu po roce
1956
• Postupné snižování pracovní doby
• Vzestup volného času napomáhá i rozvoji
nejrůznějších volnočasových aktivit:
- modelářství, filatelie, filumenie, chataření,
chalupaření, zahrádkaření, kutilství apod.
• Uvolnění napětí mezi západním a východním
blokem umožnilo i větší rozvoj cestování
Rozsah pracovní doby
• Osmihodinové pracovní podmínky uzákonilo
Československo 19. prosince 1918 zákonem číslo
91, který platil až do roku 1956.
• 1956 – snížení pracovní doby ze 48 na 46 hodin
týdně
• 1960 – mělo dojít k dalšímu snížení ze 46 na 42
hodin týdně
• 1966 a 1968 – vyhlášky o zkrácení pracovní doby
na 41,5 hodiny týdně
vytvořen pětidenní
pracovní týden
Hlavní organizace zajišťující možnosti
trávení volného času
• Československý svaz mládeže (1949-1968)
• Socialistický svaz mládeže (1970-1989)
• Svaz pro spolupráci s armádou – tzv. Svazarm
(1951-1989)
• Revoluční odborové hnutí

similar documents