TRANSFORMÁTOR - Základní škola Petra Bezruče Frýdek

Report
Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník
Transformátor (9.06)
Zpracováno v rámci projektu
FM – Education
CZ.1.07/1.1.07/11.0162
Statutární město Frýdek-Místek
Zpracovatel:
Mgr. Lada Kročková
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,
tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek
30. 6. 2010
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
TRANSFORMÁTOR
9.06
Učivo: Transformátor
Transformátor
se skládá
- ze dvou cívek
s různým počtem závitů ….. N2 , N1
- z paramagnetického jádra
do primárního obvodu je přiváděno
vstupní napětí….. U1
ze sekundárního obvodu je odváděno
výstupní napětí….. U2
Transformátor
Schéma
N1 …počet závitů
primární cívky
N2…počet závitů
sekundární cívky
U1 …vstupní napětí (V)
U2…výstupní napětí (V)
Transformátor
je zařízení, které na principu
elektromagnetické indukce mění
hodnotu napětí.
Transformační poměr je číslo, které udává,
jak se změní hodnota napětí
…označení….p
Transformační poměr
p
N2
N1

U2
U1
N1 …počet závitů primární cívky
N2…počet závitů sekundární cívky
U1 …vstupní napětí…V
U2…výstupní napětí…V
Může nastat
TRANFORMACE NAHORU
N2 > N1
U2 > U1
p>1
- například: N2 = 600
N1 = 300
TRANSFORMACE DOLŮ
N2 < N1
U2 < U1
p<1
- například: N2 = 500
N1 = 1 500
Závěr
Pro transformaci napětí platí
p
N
2
N1

U
2
U1
Tento vztah se používá pro výpočet vstupního
nebo výstupního napětí, pro výpočet počtu
závitů cívek.
Zopakuj si:
• K čemu se používá transformátor?
• Z jakých součástek sestavíš transformátor?
• Nakresli značku transformátoru a zapojení
transformátoru.
• Co udává transformační poměr?
• Co je transformace nahoru a transformace
dolů?
Zdroje informací
• Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll,
CSc., doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc., doc. RNDr Marek Wolf, CSc. Fyzika pro
9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002.
ISBN 80 – 7196 – 193 – 0.
• Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll,
CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1996.
ISBN 80 – 7196 -032 - 2
• Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty
československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88.
• Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr.
Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89.
• www.google.cz

similar documents