2014-2015 üniversite ve bölüm tanıtım sunumu

Report
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 1975 yılında Samsun’da
kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite ismini Atatürk’ün,
19 Mayıs 1919’da İstiklal Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a
çıktığı tarihten almıştır. Yaklaşık 76 ülkeden gelen 1400
uluslararası öğrencisiyle de OMÜ, uluslararası bir üniversite
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Toplamda 45.000
öğrencisi, 2.138 akademik personeli ve 3.937 çalışanı ile OMÜ
geniş ve mutlu bir ailedir.
Barınma, ulaşım, spor, çeşitli kültürel ve sosyal imkânları ileri
düzeydedir.
BARINMA
Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtları
Samsun’daki öğrenci yurtları Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından yönetilir. Samsun ve ilçelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait
4026 öğrencilik 5 yurt bulunmaktadır. Yurtlarda genel olarak masa tenisi,
basketbol, voleybol, bilardo, bilgisayar, internet, futbol, tiyatro, satranç
etkinlikleri için alanlar ve çalışma odaları bulunmaktadır. Yurtlardan birinde
ayrıca kapalı ve açık yüzme havuzu bulunmaktadır.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler arasında;
Bahar Şenliği, Spor Şenliği, OMU-TİT Tiyatro Festivali, Medya
Ödülleri Töreni, Üniversite Tanıtım Günleri Kariyer ve Meslek
Seçimi Konferansları, Film Gösterileri, yaşamı ve eserleri ile
topluma örnek olmuş, iş, sanat, akademik ve entelektüel
çevreden önemli isimlerle söyleşiler, mesleki, kültürel ve sosyal
konularda çeşitli panel, seminer ve konferanslar tertip
edilmektedir. Ayrıca personel ve öğrencilerimize yönelik olarak,
usta öğrenciler tarafından verilen “Bağlama, Karate, Tekvando,
judo, Güreş, Aerobik, Karikatür, Halk Oyunları, Türk sanat
Müziği, Türk Halk Müziği ve Tiyatro Kursları”
düzenlenmektedir.
Üniversitemizde yıl boyunca gerçekleştirilen
bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan,
her türlü teknik alt yapıya sahip Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi bulunmaktadır.
ÖĞRENCİ BUTİĞİ
Yükseköğretim Kurumları Mediko, Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri
Dairesi Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na bağlı olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek amacıyla bir öğrenci
butiği kurulmuştur. Butik bağış usulü ile çalışmaktadır. Giyim ve aksesuar sektöründe
faaliyet gösteren çeşitli firmalar ile diğer kişilerce (öğrenciler dahil) bağışlanan yeni
veya ikinci el giyim ve aksesuar malzemeleri butik görevlileri tarafından titizlikle
tasnif edilerek raflarda sergilenmektedir. Butik ürünlerinden yararlanacak öğrenciler
kimlik kartlarını göstererek beğendikleri herhangi iki ürünü (ayda) bedelsiz olarak
alabilmektedirler.
BURS OLANAKLARI
Öğrenimlerini devam ettirebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç
duyan başarılı öğrencilere çeşitli kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve
şirketler tarafından burslar verilmektedir. Bu kurumların başında
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir.
Ayrıca Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde,
gelir düzeyi düşük öğrencilere katkı amacıyla her eğitim öğretim
yılında “Yemek Bursu” verilmektedir. Yemek bursu verilecek
öğrenciler Fakülte ve Yüksekokullar tarafından alınan başvurular
sonucunda belirlenmekte ve Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına bildirilmektedir.
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde her birey engelli adayıdır düşüncesiyle
yeni yapılan eğitim alanlarının engelli öğrencilerin özelliklerine uygun
olarak projelendirilmesinin yanında, engellilere uygun olmayan alanların da
engelli bireylerin faydalanabilecekleri şekle dönüştürülmesi için gerekli
tadilatların yapılmasına öncelik verilmektedir.
Engelli öğrencilere sağlanan desteklerin bazıları şunlardır:

İhtiyaca göre gönüllü personel ya da öğrenci desteği,

Eğitim seminerleri,

Engelli öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma
kaynakları v.b.) oluşturma,

Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı,

Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı,

Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme,

Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına
yönlendirme

Burs, barınma vb. başvurularının yapılması ve sonuçlarının takibi,

Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç-gereçlerinin
ücretsiz temini.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde
donanım ve fiziki ortam itibariyle standartlara uygun bir Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi (PDR) oluşturulmuştur. PDR
biriminde iletişim ve kimlik problemleri, sınav stresi,
uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler ele
alınmakta; öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal,
eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların
çözümünde
danışmanlık
ve
rehberlik
hizmeti
verilmektedir. Bunların dışında bireysel görüşmelerin
yanında grup terapisi de yapılmaktadır. Birimde
öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu
sistemi ile yapılmaktadır.
SPORTİF ETKİNLİKLER
Üniversitemizde Spor Hizmetleri, Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Spor takımlarımızın Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu tarafından değişik üniversitelerde
organize edilen basketbol, voleybol, salon futbolu, badminton,
güreş, judo, tenis, boks, karate, tekvando, yüzme vb. spor
etkinliklerine bay ve bayan branşlarında katılımları
sağlanmakta, burada elde edilen derecelerle Üniversitemiz
ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil edilmektedir.
Ayrıca her yıl geleneksel olarak Üniversitemiz Fakülte
ve Yüksekokulları arasında spor müsabakaları düzenlenmekte
ve burada dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarla
ödüllendirilmektedir. Bunun dışında her Fakülte ve Yüksekokul
kendi bünyesinde sınıf ve bölümler arası spor müsabakaları
tertip ederek seçmeler yapmakta ve bu şekilde birimlerini
üniversite içi spor oyunlarında temsil edecek takımları
oluşturmaktadırlar.
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Üniversitemizde, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişilerarası
sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, ders dışı
zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri amacı ile kültür, sanat, spor,
düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş
69 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.
Havacılık Topluluğu
Sinema Topluluğu
Çevre mühendisliği, doğal
kaynakların kullanımı ve insan
sağlığına uygun çevre koşullarının
yaratılması ile ilgili mühendislik
dalıdır.
Doğal kaynakların en iyi biçimde
kullanılması,
doğal
çevrenin
korunması ve insan sağlığına uygun
biçimde geliştirilmesi konusunda
çalışan kişidir.

Fabrikalarda,
atıkların
arıtılması,
gerekli
tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde
bulunur ve yapılanları denetler,

Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok
edilmesi için gerekli önlemleri alır,

İçme ve kullanma
sularının arıtılması
ve su kaynaklarının
geliştirilmesi için
çalışmalar yapar,
Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava
kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için
gerekli önlemleri alır,
 Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin
alınması için öneriler geliştirir,
 Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite
sınıflamasını yapar,
 Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Yüksel Ardalı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr.N.Gamze Turan
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Arş. Gör. İlknur GÜLER
Arş. Gör. Sevde ÜSTÜN
Arş. Gör. Şeyma ATAY
Arş. Gör. Arife ŞİMŞEK
Arş. Gör. Hülya AYKAÇ
Arş. Gör. Sevda Esma AKKAYA
1980 yılında Fen Edebiyat Fakültesi
bünyesinde
açılmıştır.
1993
yılında
Mühendislik Fakültesi bünyesine geçmiştir.
Bölüm,
1992
yılında
ikinci
öğretim
programına başlamış olup halen birinci ve
ikinci öğretim olarak eğitimine devam
etmektedir.
Çevre Mühendisliği Bölümünde, temel işlemler, çevre
kimyası, içme suyu ve kullanılmış su arıtımı, mikrobiyoloji,
hava kirliliği kontrolü konularında temel laboratuvar
eğitimi vermekle birlikte, ölçme bilgisi, bilgisayar destekli
çizim, istatistik ve olasılık, mühendislik mekaniği,
mukavemet gibi temel mühendislik dersleri de
verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında
karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği
problemleriyle
ilgili
dersler
de
verilmektedir.
Bölümümüzde teorik eğitim ile beraber
laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitim de verilmektedir.
1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, lisansüstü
seviyesinde eğitim vermektedir.
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 1988 yılında
doktora programında eğitim-öğretime başlamıştır.
Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına, Doktora programları
için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli
fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları
hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az
80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına
sahip olması istenir. Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az
55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puan alması gerekir.
Erasmus programı, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile
işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.
Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata
geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için
karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
Öncelikli Başvuru Koşulları:

Bölüm Erasmus koordinatörüne başvurmak ve bölümün
üniversitelerle kurumlararası anlaşmasının olduğunu öğrenmek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olmak (önlisans, lisans veya
lisansüstü)

Üniversitedeki 1. sınıfı tamamlamış olmak

Ağırlıklı not ortalaması 2,20/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 (75/100) olmalı (lisansüstü öğrencileri)
http://erasmus.omu.edu.tr/
hangi
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı,
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki
yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim
kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini
amaçlamaktadır.
http://farabi.omu.edu.tr/



Samsun ve Bafra Atıksu Arıtma Tesisi teknik gezileri
Samsun Terfi Merkezleri teknik gezisi
Samsun katı atık düzenli depolama sahası teknik gezisi
 LÖSAM’a
destek kermesi
 Huzurevi Ziyareti
 Futbol Turnuvası
 Fidan dikme etkinliği
 Söyleşiler





İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi
projelendirilmesi ve inşaatı,
Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin
sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve
işletilmesi,
Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik
projelendirme hizmetleri,
Çevre yönetimi ve planlaması,
Gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda
çalışabilirler.

similar documents