KLIK, KLIK - Fundacja Zdrowie Dziecka

Report
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL
DZIECIECY
im. św. LUDWIKA W KRAKOWIE
OTWARCIE PAWILONU JAKUBOWSKIEGO
24 września 2010
Był rok 1864. W Krakowie przebrzmiewały już echa powstania
styczniowego i chociaż w Galicji panował stan oblężenia, a wiele rodzin
pogrążyło się w żałobie po stracie najbliższych, życie toczyło się dalej
swoim rytmem. W tym trudnym czasie 26- letni Jan Matejko kończy
swe dzieło „Kazanie Piotra Skargi”. Kiedy przed obrazem niezwykle
utalentowanego malarza gromadził się tłum ciekawych. Młody 27- letni
doktor Maciej Leon Jakubowski bronił w murach Uniwersytetu
Jagiellońskiego pracy habilitacyjnej. W mieście i okolicach szaleją
choroby zakaźne, gruźlica zbiera obfite żniwo. W takich okolicznościach
w głowie młodego naukowca i społecznika Macieja Leona
Jakubowskiego rodzi się pomysł budowy szpitala dziecięcego.
Zarys historii Szpitala Dziecięcego ś. Ludwika w Krakowie.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Początki
Doktor Jakubowski usilnie starał się pozyskać przychylność i wsparcie dla
swojego pomysłu wśród najznakomitszych obywateli Krakowa. Wysiłki te
trwały kilka lat. Szczęśliwie dzięki ogromnemu zaangażowaniu, niezwykłej
osobowości i niezłomności zgromadził wokół wspaniałej idei najbardziej
wpływowych mieszkańców. W pomysł wybitnie zaangażowali się między
innymi:
Księżna Marcelina Czartoryska
Anna Helclowa
Jan Matejko
Ksiądz prałat Albin Dunajewski
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Fundatorzy Szpitala
Księżna Marcelina Czartoryska
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Fundatorzy Szpitala
Anna Helclowa
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Fundatorzy Szpitala
Jan Matejko
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Fundatorzy Szpitala
Prałat Albin Dunajewski
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Początki
W roku 1872 profesor Leon oraz księżna Marcelina Czartoryska założyli
„Towarzystwo Opieki Szpitalnej dla dzieci w Krakowie”. „Długa lista
członków Towarzystwa obejmowała nazwiska starych rodzin krakowskich,
profesorów UJ, kupców, ludzi różnych zawodów i warstw społecznych”. Dzięki
działaniom Towarzystwa już w przeciągu dwóch lat zgromadzono środki,
które umożliwiły rozpoczęcie budowy szpitala.
Kamień węgielny został położony w lipcu 1874 roku.
Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 1-go maja 1876 roku.
Placówkę nazwano „Szpitalem św. Ludwika dla dzieci”
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Początki
Szpital św. Ludwika dla Dzieci w roku 1877
Projekt budynku wykonali: Wincenty Schell oraz Antoni Łuszczykiewicz
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Patron
Św. Ludwik IX
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Patron
Św. Ludwik IX
Żył w latach 1214- 1270.
Był królem Francji od roku 1226.
Zorganizował i uczestniczył w roku 1248 w VI, a w
1270 w VII wyprawie krzyżowej (podczas pierwszej
dostał się do niewoli, z której został wykupiony).
Był również członkiem III Zakonu św. Franciszka
z Asyżu oraz wielkim dobroczyńcą tego zgromadzenia.
Został kanonizowany w 1297.
Jest patronem Francji, Paryża, Monachium, Berlina
oraz Poissy, gdzie się urodził.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Jan Matejko, Św. Ludwik,
król francuski wybierający
się na wyprawę krzyżową,
1876 (sic.)
Najważniejsze wydarzenia
z historii szpitala
1.05.1876- otwarcie Szpitala św. Ludwika dla Dzieci
1882-
dobudowa drugiego pawilonu placówki dla dzieci zakaźnie chorych
1931-
powstanie klinicznej pracowni chemicznej- jedna z pierwszych tego typu
placówek w Polsce
Lata 30-te- Otwarcie przychodni przyszpitalnej
1957-60-
generalny remont pomieszczeń klinicznych
1956-
otwarcie szkoły specjalnej dla chorych dzieci
1966-
przeniesienie I i II kliniki Dziecięcej do nowo wybudowanego Instytutu
Pediatrii w Prokocimiu
1966-
zmiana nazwy szpitala na „Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy”
1975-
przyłączenie do szpitala oddziału neuropsychologii dziecięcej
(al. Pokoju 2a)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
„Ojciec pediatrii polskiej”
prof. Leon Maciej Jakubowski
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
„Ojciec pediatrii polskiej”
prof. Leon Maciej Jakubowski
Urodził się 2 marca 1837 roku. Z Krakowem związany był całe swoje życie. W roku 1861
uzyskał dyplom doktora medycyny na wydziale Lekarskim UJ. W roku 1864 jako pierwszy
w Polsce lekarz habilitował się z pediatrii. W tym też czasie współtworzył pierwszą w Polsce
klinikę pediatryczną (w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego). O wyjątkowości tego
wydarzenia świadczy fakt, iż była to trzecia katedra pediatrii na świecie (po Florencji- 1802
i Wiedniu- 1850). Profesorem nadzwyczajnym został w roku 1873, a zwyczajnym w 1895.
W latach 1875- 1887 pełnił funkcję radnego miasta Krakowa, był również dziekanem
wydziału lekarskiego UJ oraz rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szpitalem św. Ludwika
kierował 31 lat (1876- 1907), a kliniką dziecięca 33 lata (1874- 1907). Zmarł w roku 1907.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
„Ojciec pediatrii polskiej”
prof. Leon Maciej Jakubowski
Zasługi dla medycyny
Wprowadził szczepienia ochronne przeciw ospie.
Rozpoczął leczenie błonicy za pomocą surowicy.
Rozpoczął stosowanie w leczeniu dławca i błonicy tracheotomii.
Wprowadził
nakłucie
lędźwiowe
w
procesie
diagnostyki
zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.
Wprowadził pasteryzację mleka.
Był pionierem leczenia balneologicznego.
Prowadził badania naukowe na temat biegunki niemowlęcej,
gruźlicy oraz rozwoju psychicznego dziecka.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Wybitni lekarze Szpitala
św. Ludwika
Tadeusz Żeleński Boy
Twórca „Biura porad dla matek”
Pionier walki z umieralnością niemowląt
Autor nowatorskich prac z zakresu hematologii
dziecięcej
Wybitny tłumacz dzieł literatury francuskiej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Wybitni lekarze Szpitala
św. Ludwika
Ksawery Lewkowicz
Prymariusz (kierownik) Szpitala św. Ludwika
Kierownik Kliniki Dziecięcej na Katedrze pediatrii UJ
Więzień obozu w Sachsenhausen
Kierownik Kliniki Pediatrycznej w latach 1945-48
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Wybitni lekarze Szpitala
św. Ludwika
Władysław Bujak
Prymariusz Szpitala w latach 1920-1937
Kierownik Katedry I Kliniki Pediatrii w Wilnie
(1937-1939)
Od 1948 do 1955 kierownik połączonej Kliniki
Pediatrycznej UJ i Szpitala św. Ludwika
Pionier prac naukowych dotyczących zapalenia
opon mózgowych.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Wybitni lekarze Szpitala
św. Ludwika
Kazimierz Gajewski
Chemik, kierownik i współtwórca klinicznej pracowni
chemicznej działającej w budynku Szpitala
Oficer Armii Krajowej
Kierownik ruchu oporu w Szpitalu
Pionier chemii klinicznej na terenie Krakowa
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Wybitni lekarze Szpitala
św. Ludwika
Josef Stroder
Komisaryczny zarządca Szpitala w czasie okupacji
W tym trudnym czasie czynił wybitne wysiłki,
by zapewnić szpitalowi dobre funkcjonowanie
W roku 1978 odznaczony tytułem honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Wybitni lekarze Szpitala
św. Ludwika
Jan Gołąb
Prymariusz Szpitala w latach 1937-1939
oraz w latach 1945- 1947
Twórca poradni dla zdrowego dziecka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Obecnie w skład Szpital a wchodzą odziały:
PEDRIATRYCZNY DZIECI STARSZYCH Z PODODDZIAŁEM
ALERGOLOGII
Ordynator
Lek. med. Elżbieta Wierzchowska
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Obecnie w skład Szpital a wchodzą odziały:
DZIECI MŁODSZYCH Z PODODDZIAŁAMI OGÓLNONIEMOWLECYM,
NEUROLOGICZNYM, PULMUNOLOGICZNYM
Ordynator
Dr n. med. Silva Kosowska
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Obecnie w skład Szpital a wchodzą odziały:
DZIECI STARSZYCH Z PODODDZIAŁAMI NEUROLOGICZNYM,
REUMATOLOGICZNYM, PULMUNOLOGICZNYM, REHABILITACYJNYM
Ordynator
Dr n. med. Zbigniew Żuber
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Obecnie w skład Szpital a wchodzą odziały:
ODDZIAŁ PSYCHIATRII DZIECI, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
DZIENNEGO POBYTU
Ordynator
Lek. med. Elżbieta Pasyk
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
W ramach lecznictwa otwartego Przychodnia Przyszpitalna dysponuje
następującymi poradniami:
PULMUNOLOGICZNĄ
WAD I ZABURZEŃ ROZWOJU
ALERGOLOGICZNĄ
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NEUROLOGICZNĄ
PORADNIA REHABILITACYJNA Z GABINETEM
SZCZEPIEŃ DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO
REHABILITACJI ORAZ ODDZIAŁEM DZIENNYM
RYZYKA
PORADNIA DZIECKA ZDROWEGO
REUMATOLOGICZNĄ
PORADNIA DZIECKA CHOREGO
GASTROENTEROLOGICZNĄ
ORAZ NOWO OTWARTE PORADNIE:
NEFROLOGICZNĄ
PATOLOGII NOWORODKA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
ENDOKRYNOLOGICZNA I
KARDIOLOGICZNA
Teraźniejszość
Baza diagnostyczna Szpitala dysponuje następującymi
pracowniami:
Pracownia RTG i USG
Pracownia EEG
Pracownia EMG
Pracownia EKG
Pracownia Gastroskopii
Pracownia Testów Płucnych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Teraźniejszość
Obecnie Szpital zatrudnia 243 pracowników,
w tym 35 lekarzy oraz 25 rezydentów.
Na swoich oddziałach posiada 125 łóżek .
Rocznie udziela około
50 tysięcy świadczeń.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika systematycznie
wzbogaca zakres świadczonych usług medycznych. Niestety, stary budynek,
mający przeszło 130-letnią historię, nie zapewniał możliwości dalszego rozwoju
placówki. Problemem była przede wszystkim niewystarczająca ilość
dostępnej
przestrzeni, a także niemożliwość dostosowania pomieszczeń do aktualnych
wymogów hospitalizacyjnych. Z tego powodu aktualny dyrektor Szpitala lek. med.
Stanisław Stępniewski wyszedł z inicjatywą budowy nowego pawilonu. Pomysł
spotkał się z przychylnością władz Województwa Małopolskiego i projekt został
wpisany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego
2007-2013.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Budowa rozpoczęła się w 2008 roku.
Trwała 18 miesięcy.
Zostało zainwestowanych 23 milionów złotych
Wszystkie koszty zostały pokryte przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Projekt
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Budowa
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Efekt
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Dzięki nowemu pawilonowi stanie się możliwe poszerzenie zakresu usług
medycznych oraz udzielenie pomocy znacznie większej liczbie małych
pacjentów. Jedyny w województwie Oddział Psychiatrii Dzieci zostanie
przeniesiony do najnowocześniejszego budynku szpitalnego w Małopolsce.
Pacjentom ze schorzeniami psychiatrycznymi zapewniona będzie opieka
na
najwyższym
przeprowadzanego
poziomie
leczenia.
co
Pomogą
znacząco
w
tym
zwiększy
między
efektywność
innymi
w
pełni
wyposażone sale lekcyjne, pracownia komputerowa, świetlice, siłownia
oraz plac zabaw.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
W nowym pawilonie znajdą także miejsce poradnie szpitala. Wyposażone one
będą w nowoczesny sprzęt m.in. aparat endoskopowy, echokardiograf,
holter
EKG,
nowoczesny
holter
EEG
i
elektroniczny
holter
ciśnieniowy.
system
Zostanie
rejestracji
wprowadzony
pacjentów
oraz elektroniczne karty pacjenta.
Nowy pawilon przyczyni się również do obniżenia kosztów funkcjonowania
Szpitala, umożliwi zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
a przede wszystkim zwiększy komfort dzieci będących pod opieką lekarzy.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Pawilon Jakubowskiego
Dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 1490 m2
Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych – 2558 m2
Powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnej – 1646 m2
Parking podziemny- 48 miejsc postojowych
Wysokość budynku – 9,30 m
Szerokość budynku – 72,80 m (wraz z rampami)
3 kondygnacje
3 windy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Plany na przyszłość
W styczniu 2011 roku zostanie otwarta pracownia tomografii komputerowej.
Pracownia Tomografii Komputerowej.
Szpital pozyskał nowoczesny tomograf korzystając ze wsparcia udzielonego przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki tej inwestycji czas
potrzebny na zdiagnozowanie pacjentów ulegnie znacznemu skróceniu. Zmniejszą się
koszty ponoszone przez Szpital, zwiększy się bezpieczeństwo dzieci związane
z
przyspieszeniem
procesu
diagnostycznego
transportu do innych, znacznie oddalonych,
oraz
wyeliminowaniem
konieczności
placówek, z pomocy których do tej pory
korzystał Szpital. W razie pilnej potrzeby będzie możliwość wykonania badań niemal
błyskawicznie. To wszystko sprawi, że jakość leczenia zdecydowanie się poprawi.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Plany na przyszłość
Dogoterapia
Szpital rozpoczął współpracę z Fundacją Jak Mleczna Czekolada. Owocem
rozmów
i
wspólnych
planów
stanie
się
dogoterapii dla naszych małych pacjentów.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
uruchomienie
stałego
cyklu
Plany na przyszłość
Muzeum Pediatrii Polskiej
W
najbliższym
aczkolwiek
czasie
ciekawego
Szpital
Muzeum
planuje
Pediatrii
również
Polskiej.
stworzenie
Jego
umiejscowienie
przewidziano w jednym z pomieszczeń starego budynku Szpitala.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
niedużego,
Fundacja Zdrowie Dziecka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Fundacja Zdrowie Dziecka
Fundacja „Zdrowie Dziecka” od osiemnastu lat wspiera Szpital Dziecięcy
im. św. Ludwika w Krakowie, pomagając jego małym pacjentom jak
najszybciej wracać do pełni zdrowia.
Zależy nam na tym, by czas hospitalizacji upływał dzieciom szybko,
w radosnej atmosferze i w jak najlepszych warunkach. Wspólnymi siłami
wraz z Dyrekcją Szpitala organizujemy akcje społeczne, imprezy i inicjatywy,
z
których
wszystkie
zgromadzone
na potrzeby Szpitala św. Ludwika.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
środki
są
przeznaczane
wyłącznie
Fundacja Zdrowie Dziecka
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego co daje jej
prawo
do
otrzymywania
odpisów
1%
podatku.
W roku 2009 dzięki zebranym środkom Fundacja zakupiła dla Szpitala
nowoczesny defibrylator, pompy strzykawkowe oraz kardiomonitory.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.
św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
Dziękujemy za uwagę.
Autor prezentacji:
Tomasz Stoch

similar documents