071014Undervisning FYSMED

Report
Kortisol, sykefravær og
sammensatte lidelser
Henrik Børsting Jacobsen
Psykolog – snart doktorand
Stress og sammensatte lidelser
• På 35 minutter…
• Hva mener jeg med sammensatte lidelser?
• Hva mener jeg med stress?
• Hvordan kan vi forstå sammenhengen?
• Hvordan henger det sammen med søvn?
• Hva kan vi gjøre?
Først. Hva er sammensatt?
• Begrepet «sammensatte lidelser» omfatter tilstander med:
• Betydelige somatiske symptomer (smerte)
• Der bio-psykososiale faktorer er spesielt tett vevd sammen
• Og der ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare
symptomene
Så. Hva er stress?
Definert av Levine og Ursin (1991) i fire stadier:
1. Stress stimulus
2. Relevant erfaring
3. Den fysiologiske stressresponsen
4. Kognitiv evaluering av stressresponsen
Deretter. Hva er smerte?
IASP:
”En ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig
opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell
vevsskade, eller beskrevet i former for slik skade”
Min fortolkning i dag:
Smerte er en (lært?) atferd. Den har alltid
fysiologiske komponenter men ikke alltid
strukturelle endringer. Men, det er en type atferd
som alltid vil ha fysiologiske forløpere eller
konsekvenser
Sårbarhets-stress modellen for smerte
Hentet fra Flor, H. (2007) Diathesis-Stress Model of Chronic Pain. Encyclopedia of Pain. Springer. pp. 599-601.
Viser til ulike komplementære
forklaringsmodeller
• Basale modeller
– Sensitisering
– Kindling
• Kognitive modeller
– Grublingshypotesen
– Nettverksmodeller
Biologisk læring
Hentet fra Flor, H. (2007) Diathesis-Stress Model of Chronic Pain. Encyclopedia of Pain. Springer. pp. 599-601.
Sensistisering
Mental opptenningsved
Stressfysiologi - cortisol
• Vedvarende stress - oppregulering av CRH og sensitisering
av GC reseptorer
• Hypercorticolisme: depresjon, høyt blodtrykk og overvekt
• Hypocorticolisme: smerte, slitenhet, nedstemthet og økt
følsomhet for stress
• Kan vi forstå dette langs et kontinuum?
Kognitiv læring
Hentet fra Flor, H. (2007) Diathesis-Stress Model of Chronic Pain. Encyclopedia of Pain. Springer. pp. 599-601.
En kognitiv analog…
Hypotesen om repeterende tanker (Brosschot et al., 2006; 2010)
Maren S (2007) The threatened brain. Science 317: 1043.
Symptomer opptrer på en dimensjon
• 80 % av Nordmenn rapporterer et muskel-skjelett
symptom ila siste 14 dager
• 13 % rapporterer at dette er en plage som rammer
funksjon
• Ingen objektive funn som skiller disse fra hverandre
• Sensitisering, kindling og fortolkning som forklaring?
Hva skjer i kroppen ved langvarig belastning?
Cortisol responses
(based on Rosmond & Björntorp, 2000)
Intensive
Mild stress stress
Repeated
stress
Chronic
stress
Kognitiv aktiveringsteori (CATS)
Alarm
Load
Stress
Stressor
Stimuli
Stressrespons
Forventning
om stimuli
Trening
“Stress”
Kort effekt
Anabolsk
Vedvarende
Katabolsk
Forventet utfall
fra reaksjon
Ursin H and Eriksen HR (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology 29: 567-592.
Figure 2. Cortisol responses to a standardized psychosocial stress test (TSST-G) in participants on long-term sick
leave attending Hysnes Rehabilitation Center (n = 84) and healthy subjects (n = 34)
Jacobsen HB, Bjørngaard JH, Hara KW, Borchgrevink PC, et al. (2014) The Role of Stress in Absenteeism: Cortisol Responsiveness among Patients
on Long-Term Sick Leave. PLoS ONE 9(5): e96048. doi:10.1371/journal.pone.0096048
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0096048
Stress –> søvn -> smerte?
• Det er foreslått at søvn medierer forholdet mellom søvn og
smerte
• Laboratoriestudier på søvnrestriksjon har vist økning i både
spontan smerterapportering og økt respons på en
standardisert smertestimulus
• Selvrapportert søvnmangel er forbundet med en økt
insidens og forekomst av smerte
• Kroniske smertepasienter sover dårligere enn pasienter
med kronisk insomni
Hva er en vanlig årsak til søvnmangel?
Hva gjør vi? Stress
Hva gjør vi? Søvn
• Kognitiv atferdsterapi har best evidens
• Rettes mot opplevd søvnmangel og
søvndeprivasjon
• Kombineres med søvndagbok, kosthold, trening,
stimuluskontroll avspenning og
atferdseksperiment
• ACT regnes som transdiagnostisk…
Spørsmål?
Henrik Børsting Jacobsen
Avdeling for smertebehandling, OUS
Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte
symptomlidelser
[email protected]

similar documents