Vejcorodi savci - Základní škola TG Masaryka Milovice

Report
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Vejcorodí savci
Anotace: Prezentace je zaměřena na charakteristické znaky, způsob života a rozmnožování vejcorodých savců, jejich přizpůsobení
danému prostředí. Materiál poslouží jako součást třífázového modelu učení: fáze Uvědomění si významu a Reflexe.
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum: 26. 09. 2011
Jazyk: čeština
Ročník: VIII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci popíšou a porovnají charakteristické znaky vejcorodých savců, vysvětlí jejich základní projevy chování a
rozmnožování v přírodě, přizpůsobení danému prostředí; zařadí vejcorodí do hlavních taxonomických skupin. se s novými povodních
ryb, vysvětlují význam
klíčových slov a
pomocí otázek systematizují získané vědomosti
Klíčová slova: vejcorodí savci, ptakopysk, ježura, samotář, kožovitá skořápka, bezzubé čelisti, mléčné políčko
Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Obr. 1 Ptakopysk podivný
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Jak třídíme vejcorodí?
řád: ptakořitní
čeleď:
ptakopyskovití
čeleď: ježurovití
ježura
australský
paježura
Bartonova
paježura
Bruijnova
paježura
Attenboroughova
ptakopysk
podivný
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Od plazů k savcům
Ptakořitní jsou velmi starobylou skupinou savců:
nesou znaky plazů a savců
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Znaky plazů
 kloaka- společný vývod několika soustav
 malá vejce s kožovitou skořápkou
 volná krční žebra, krkavčí kost
 jedová ostruha na patě zadních nohou
Znaky savců
 mléčné žlázy
 spodní čelist tvoří jediná kost
 mají bránici a úplně rozdělené srdce
 sluchový orgán obsahuje tři speciální kůstky:
kladívko, kovadlinka a třmínek
 chlupy
 teplokrevnost: teplota kolísá mezi 22-37 °
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Ježura australská
Obr. 4
Chráněný druh
Obr.3
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Kde se člověk s ježurou setká?
 na většině území Austrálie
 v nížinách Nové Guineji
 v Tasmánii
Obr. 6
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr.5
Jak vypadá ježura?
 krátké husté bodliny
 hustá srst
 délka těla- 45 cm
 trubkovitá protáhlá ústa
 dlouhý jazyk, nemá zuby
 krátké končetiny
 silné drápy
Obr. 7, 7A
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Rozmnožování a způsob života
ježury australské
 mládě dospívá v druhém roce života
 ve vaku nosí 1 vejce
 mládě je ve vaku až narostou bodliny
 aktivita navečer a v noci
 vyhrabává potravu pomocí končetin
 prostředkem k chytání kořisti je dlouhý jazyk
 potrava: mravenci, termiti a další hmyz
Obr.5
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Kdo jsem?
Obr. 9
Obr. 8
Ptakopysk
podivný
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Kde se vyskytuje podivný savec ?
V nepřístupných
krajinách
východní
Austrálie a v
Tasmánii
Obr.10
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Charakteristické znaky
 bezzubé čelisti ve tvaru kachního zobáku
 na zobáku se nachází buňky citlivé na slabé
elektrické pole - vyhledávání potravy
 délka těla- 40-60 cm, ocas- 15-16 cm
 hustá nesmáčivá srst
 ze stran „zploštělý“ ocas je pokryt
šupinami
 plovací blány mezi 5 prsty
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Ptakopysk je zvláštní tvor
Chráněný druh
Vchod do nory pod
vodní hladinou
Obr. 11
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Rozmnožování a způsob života:








měkká kožovitá skořápka
většinou 2-3 vejce zahřívá v noře 10 dnů
kojí 3-4 měsíce
podzemní hnízdo poblíž vody: vchod pod vodou
dobrý plavec a potápěč
neohrabaná chůze na souši po způsobu hadů
samotář: kromě doby páření
je masožravec: červy, drobné rybky a další vodní živočichy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Paježura Bruijnova
 výskyt: tropické deštné lesy na Nové Guinei
 váha: až 10 kg
 délka: až 80 cm
 ocas: žádný
 žije samotářsky
 kritický ohrožený
druh
Obr.12
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Poznali jste tři druhy vejcorodých
savců. Zařaďte je do systému
1.
Řád:
2.
Čeleď:
Rod, druh:
4.
3.
5.
6.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Řešení:
Řád: ptakořitní
Čeleď: ježurovití
Ježura
australský
Paježura
Bruijnova
čeleď: ptakopyskovití
Ptakopysk
podivný
Zkontrolujte své poznatky…
Pravdivá- nepravdivá tvrzení:
ANO
NE
1.
Ježura má dlouhý jazyk a malé ostré zoubky
U
K
2.
Vejcorodí savci jsou chráněné zákonem Austrálie
S
B
3.
Ptakopysk má trubkovitě protáhlá ústa
W
Y
4.
Paježura žije ve skupině po celý rok
L
P
5.
Vejcorodí mají volná krční žebra- plazí znak
O
M
6.
Mezi čtyřmi prsty má ptakopysk plovací blány
E
K
7.
Paježura Bruijnova se vyskytuje na N. Guinei v tropických lesech
A
D
8.
Samička ptakopyska zahřívá 2-3 vejce v hnízdě 10 dnů
T
G
9.
Ptakopysk má vchod do nory pod vodou
Q
P
Opiš čísla otázek a zvol správné písmeno odpovědi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Zkontrolujte odpovědi , opravte
nepravdivá tvrzení
ANO NE
1.
Ježura má dlouhý jazyk a malé ostré zoubky
U
K
2.
Vejcorodí savci jsou chráněné zákonem Austrálie
S
B
3.
Ptakopysk má trubkovitě protáhlá ústa
W
Y
4.
Paježura žije ve skupině po celý rok
L
P
5.
Vejcorodí mají volná krční žebra, je to plazí znak
O
M
6.
Mezi čtyřmi prsty má ptakopysk plovací blány
E
K
7.
Paježura Bruijnova se vyskytuje na Nové Guinei v
tropických deštných lesech
A
D
8.
Samička ptakopyska zahřívá 2-3 vejce v hnízdě 10 dnů
T
G
9.
Ptakopysk má vchod do nory v hustém křoví
Q
P
Tajenku přečti od 9. k 1.
Tajenka zní: PTAKOPYSK
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Použité zdroje
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
obr. 4: Nachoman-au. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Echidna,_Exmouth.jpg
obr. 5: Piskle. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tachyglossus_aculeatus_distribution.png
obr. 8: Dr. Philip Bethge. http://br.wikipedia.org/wiki/Restr:Ornithorhynchus.jpg
obr. 9: Stefan Kraft. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Platypus.jpg
obr. 10: User:Nil . http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Platypus_Distribution.png
obr. 12: User:Laikayiu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Long-beakedEchidna.jpg
obr. 6: Noodle snacks. (http://www.noodlesnacks.com/)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachyglossus_aculeatus_side_on.jpg
Obr. 11:Rainbow606.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:%E5%B7%A3%E7%A9%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%87%BA%E3%81%A6%E3%
81%8F%E3%82%8B%E3%82%AB%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%8F%E3%82%B7.JPG
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-26]. Dostupné jako volné dílo na www:
obr. 1: John Gould. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Platypus-sketch.jpg
obr. 7: Allan Whittome. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Echinda_burningwell.jpg
:
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-26]. Dostupné jako volné dílo na www. Wikimedia Commons:
Obr. 1A http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NIEdot340.jpg?uselang=cs
obr. 2: Ester Inbar, available from. http://commons.wikimedia.org/wiki/User:ST
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Echidna_ST_03.jpg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

similar documents