AUTOMATY

Report
Bori · Brkos 2011
AUTOMATY
Formální jazyk
{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab,
aba, abb, baa, bab, bba, bbb}
nad abecedou {a, b}
Automat jako black box
Deterministický konečný automat
(DFA)
A = (Q, Σ, δ, q0 , F)
DFA – motivace
DFA – motivace
DFA – příklady
Zkonstruujte DFA nad abecedou {a, b}, který
1. akceptuje slova se stejným počtem a a b.
2. akceptuje slova, jež neobsahují babb.
3. akceptuje slova, jejichž délka je dělitelná
třemi a zároveň obsahuje sudý počet a.
4. akceptuje slova, která obsahují aa nebo
bab.
Nedeterministický konečný automat
(NFA)
Pokud existuje (nějaká) správná cesta, automat akceptuje.
NFA – motivace
NFA × DFA
NFA je konzervativní rozšíření DFA.
Existuje algoritmus převodu NFA ⟶ DFA.
NFA – příklady
Sestrojte NFA nad abecedou {b, k, o, r, s},
který
1. Akceptuje slova končící brkos.
2. Akceptuje slova, jež mají na čtvrté pozici
od konce symbol b.
3. Akceptuje slova, jež začínají a končí
stejným symbolem.
Chomského hierarchie
Regulární jazyky
Konečné automaty (FA)
Bezkontextové jazyky
Zásobníkové automaty (PDA)
Kontextové jazyky
Lineárně ohraničené automaty
(LBA)
Turingovy stroje (TM)
Jazyky třídy 0
Zásobníkový automat (PDA)
A = (Q, Σ, Γ, δ, q0 , Z0 , F)
PDA – motivace
PDA – příklady
Sestrojte PDA nad abecedou {a, b}, který
1. Akceptuje slova se stejným počtem a a b.
2. Akceptuje slova s poměrem a : b = 3 : 2.
3. Akceptuje slova, ve kterých je počet b
větší roven počtu a, zároveň je však
menší roven dvojnásobku počtu a, a dále
jsou všechna a před b
Determinismus u PDA
Deterministický PDA není jazykově
ekvivalentní nedeterministickému PDA. PDA
tedy není konzervativní rozšíření DPDA.
Turingův stroj (TM)
M = (Q, Σ, Γ, ,  , δ, q0 , qaccept, qreject)
Formalismy
•
•
•
•
•
Automaty
Gramatiky
Regulární výrazy
Množinový (intenzionální) zápis
Algoritmy
Domácí motivace
Jdem na oběd.

similar documents