Utvikling og utfordringer i praksis

Report
Utvikling og utfordringer i
praksis
Tenk globalt – handle lokalt
Hvis du vet løsningen –
kjenner alle utfordringen?
SIDE 2
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Kompetanser i ergoterapi
• Program (2010-14)
• Myndigheter og
befolkning
• Ergoterapeuter
• Politikk og WFOT
SIDE 3
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Samfunnet og ergoterapi
• Tenk globalt – handle lokalt
• Løsning møter problem
• Samhandlingsreformen
• Demografi
• Sosial ulikhet i helse
SIDE 4
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Velferdssamfunnets utfordringer (1)
Helseutfordringer:
• Psykisk uhelse
• Muskel- skjelett
• KOLS
• Hjerte/kar
SIDE 5
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Velferdssamfunnets utfordringer (2)
Helseutfordringer:
• Fedme, overvekt og
type 2-diabetes
• Nevrologi
• Kreft
SIDE 6
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Velferdssamfunnets utfordringer (3)
• Eldres helse og velferd
• Barns helse og
oppvekst
• Migrasjonshelse
• Sosiale ulikheter
SIDE 7
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Velferdssamfunnets utvikling (1)
• Aktuelle lover
– DTL
– Folkehelseloven
– Helse- og
omsorgstjenesteloven
SIDE 8
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
Velferdssamfunnets utvikling (2)
• Brukerdeltakelse og
borgerettigheter
• Kunnskapsbasert praksis
• Folkehelsearbeid
• Teknologisk utvikling
• Innovasjon og samhandling
SIDE 9
| 8. feb. 2012
| www.ergoterapeutene.org | Utvikling og utfordringer i praksis
http://www.netf.no/NETF/om-ergoterapi/Ergoterapeuters-kompetanse
Toril Laberg
Fagsjef
Telefon: 22 05 99 00
Mobil: 482 52 484
E-post: [email protected]

similar documents