Installatie & beheer Jonathan Mohnen Martijn Wolfs

Report
Installatie
&
beheer
Jonathan Mohnen
Martijn Wolfs
Inleiding
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Installatie: Waar je aan moet denken wanneer je Orbis Taskcentre gaat
installeren
• Instellingen: Basis instellingen van Orbis Taskcentre
• Overig: Starten taken, verplaatsen installatie en maintenance
01 van 10
Voorbereiding inrichting
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Software versies
• Niet alle taken / programma’s werken zonder problemen op 64-bit Taskcentre
installaties (Externe SDK’s, asimport, ODBC koppelingen)
• Download de laatste versie(s) van onze website
• Benodigde software
• Exact Globe Integration tool
• Exact client installatie
• Synergy Integration tool
• Synergy installatie
• Crystal Reports
• Microsoft Word
• ...
02 van 10
Uitvoeren installatie
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• IIS wordt gestopt
• Normaal geen reboot nodig, maar indien gevraagd wel herstarten!
• Bedenk vooraf wat de benodigheden voor de klant zijn
• Onderdelen
• Server
• Client
• MS SQL Server Trigger Agent
• SMTP Agent
• Configurator
• Server: Store type
• Resilience
• Administrator wachtwoord
• Event agents inrichten
• Tool specifieke instellingen
03 van 10
SQL Database en Internal Store
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Indien SQL store:
• Backup instellen
• Recovery mode op ‘Simple’
• Indien Internal store:
• Virusscan en backup van bestanden in map ‘\iwdb’ uitsluiten
• Eventueel job om backup te maken van ‘\iwdb\Backup’ bestanden
04 van 10
Instellingen Taskcentre algemeen
Extra
info:
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2:info
Voorbereiding
<extra
tik je hier inrichting
in dit
Sheet
3:
Uitvoeren
installatie
blok>
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Licensing
• Server
• Impersonation
• Maintenance
• Runtimes (eventueel)
• Eventlog
• Notifications
05 van 10
Users: Gebruikers instellen
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Windows account ‘Administrator’ toevoegen als administrator in Taskcentre
• Aparte gebruiker voor website/webapplicatie
• Aparte gebruiker voor SQL trigger agent
• Aparte gebruiker voor starten taken vanuit taken
06 van 10
Instellingen Tools Taskcentre / Prereq van de onderdelen
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Input: Database Query (ODBC) eventueel te vervangen door Database Query
(OLEDB) actie (voordelen: sneller, slechts een set verbindingen te onderhouden)
• Input: Call Procedure (OLEDB)
• Output: Send Message (SMTP)
• Output: File transfer (FTP)
• Output: Call Procedure (OLEDB) zie Input: Call Procedure
• Exact Globe Integration: Exact Globe Integration
• Synergy Integration: Synergy Integration
07 van 10
Taken starten
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Bij het maken van taken vastleggen hoe deze gestart worden in General ->
description (trigger met tabelnaam, schedule met tijdindicatie, handmatig door
gebruiker, website met pagina-naam, ...)
• Eventueel taak id in de naam van de taak opnemen als deze vanuit andere
taken gestart wordt
• Eventueel naamgeving taken / folders:
• Tasks\01. Algemene taken\01.01. Algemene taak 1 [Schedule, 5 min]
• Tasks\02. Debman4U\02.01. Debman4U synchronisatie [Schedule,
maandag 10.00 uur]
•…
08 van 10
Verplaatsen installatie
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Denk bij het verplaatsen van TaskCentre server naar een andere machine aan:
• ODBC: systeem DSN
• Rechten gebruiker
• Instellingen services
• Mappenstructuur voor in te lezen / weg te schrijven bestanden
• Configuratie websites die TaskCentre taken starten
• TaskCentre database kopieren en koppelen op de nieuwe server
• ...
09 van 10
Maintenance
Overzicht
Sheet 1: Inleiding
Sheet 2: Voorbereiding inrichting
Sheet 3: Uitvoeren installatie
Sheet 4: SQL / Internal store
Sheet 5: Instellingen Taskcentre
Sheet 6: Users
Sheet 7: Instellingen Tools
Sheet 8: Taken starten
Sheet 9: Verplaatsen installatie
Sheet 10: Maintenance
• Geregeld maintenance uit laten voeren (1 keer per week bij installaties met
weinig taken / niet vaak gescheduled, 1 keer per dag bij installaties met veel taken
/ vaak gescheduled)
• 1 keer per jaar nieuwe licentie inlezen
• Na update van software waar Taskcentre gebruik van maakt (bijv. Exact),
controleer alle bijbehorende taken.
10 van 10
Praktische Informatie
•
•
•
Philipszaal
-
Orbis TaskCentre in de praktijk
(11:15 - 11:45)
-
Orbis TaskCentre en Graydon
(11:50 - 12:20)
-
Portal4U, úw Portalen
(12:25 – 12:55)
Foyer Noord
-
Store4U & Offerte4U
(11:15 - 11:45)
-
Debman4U
(11:50 - 12:20)
-
TaskCentre en Exact
(12:25 – 12:55)
Grand Café
-
Nieuwe Tools in TaskCentre
(11:15 - 11:45)
-
Installatie en beheer TaskCentre
(11:50 - 12:20)
-
Tips & Tricks
(12:25 – 12:55)
13:00 – 13:55
12
Praktische Informatie
•
Philipszaal (14:00 – 15:10)
-
Solution Event – I.R.I.S. OCR
-
Highlights User en Solution Event
-
Orbis Academy + Gratis trainingsvoucher
-
Afsluiting
15:15 – 17:00
13

similar documents