GAZ*ANTEP HALK SA*LI*I MÜDÜRLÜ*Ü

Report
GAZİANTEP
HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Araban Toplum
Sağlığı Merkezi
Kuduz nedir ?
 Kuduz
Hastalığı, et yiyen hayvanların çok
kez tükürük bezlerinde bulunan,
çoğunlukla salyadan yaraya bulaşan ve
beyin iltihabına neden olan hastalıktır.
insanlara hayvanlardan geçen bir
hastalıktır.
Ülkemizde Kuduza Yakalanma
Olasılığı Olan Hayvan Türleri:
•
Vahşi Hayvanlar: Kurt, Kır kurdu, Tilki, Çakal,
Yaban Kedisi, Kokarca, Gelincik,Yarasa
•
Evcil Hayvanlar: Köpek, Kedi, Sığır, Koyun,
Keçi, At.
Sanıldığının aksine sincap, sıçan, fare,
hamster gibi kemirgen hayvanlar ve tavşanlar
taşıyıcı değildir ve bu hayvanlar tarafından
ısırılma bir risk oluşturmaz.
•
Hayvanlarda kuduz belirtileri







Başlangıçta hasta hayvanların huyunda değişim gözlenir.
Uysal hayvanlar huysuzlaşırken, huysuz hayvanlar
sakinleşirler.
Kuduz hayvanlarda genellikle şiddetli ısırma isteği vardır.
Bunların havayı ısırdıkları gözlenir.
Işığa ve suya karşı aşırı duyarlılık bulunur.
Yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar gibi belirtiler
gözlendikten sonra, bunlarda da felç dönemi başlar.
Bulgular görülmeye başladıktan sonra, kuduz hayvanlar
genellikle 7-10 gün içerisinde ölürler.
Kuduz Hastalığının Bulaşma Şekli






Kuduza yakalanmış bir memeli
hayvanın (özellikle köpek)
ısırması ve yaralaması ile,
Kuduz hayvanın salyasının
sıyrık veya çatlak deriye, göz
ağız veya buruna temas
etmesiyle,
Kuduz hayvanın salyası ile
bulaşık eşyanın (tasma, yular,
dizgin vb.) yaralı deri ile temas
etmesi ile,
Kuduz hayvan tarafından
tırnaklanarak meydana gelen
yaralanmalar ile, (hayvanın
tırnağı kendi salyası ile
bulaşıktır.)
Kuduz hayvanın eti ve sütünün
çiğ olarak yenmesi ile,
Kuduza yakalanmış bir insan
ile yakın temasta bulunulması
ile bulaşabilir.
Bulaşma süresi
 Köpek
ve kedilerde, belirtiler başlamadan
3-7 gün önce bulaştırıcılık başlar ve
hastalık belirtileri olduğu sürece
bulaştırıcılık devam eder.
İnsandaki belirtileri
 Kuduz
bir hayvan tarafından ısırılıp tedavi
edilmeyen bir insanda ilk belirtiler kuluçka
devrinden sonra ortaya çıkar.
İlk belirtiler








Ateş
Baş ağrısı
İştahsızlık
Bulantı
Boğaz ağrısı
Aşırı halsizlik
Isırık yerinde hassasiyet ve kaşıntı
Kuru öksürük
İleri belirtiler
 İçine
kapanma, her şeyden alınma
 Gözlerinde korku hissi, yüz mimiklerinde
değişme, hırçınlaşma,
 Beş duyuya ait hayaller, kavgacılık,
Neden sudan korkarlar ?
 Yutkunma
kaslarında şiddetli ağrı vardır.
 Salyasını yutamayan hastanın ağzı
köpürür.
KUDUZ HASTALIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE
NE OLUR?
 Tedavi
Edilmeyen Hastalar Solunum kaslarının felç
olması sebebi ile 7 gün içinde ölür.
Tedavi şartları



İnsana sebepsiz saldıran hayvanlar mümkünse
yakalanmalıdır.Yakalanan vahşi veya aşısız
evcil hayvanlar 10 gün süresince sağlıklı
şartlarda izlem altında tutulmalı,bu süre içinde
ölürse en kısa zamanda beyin dokusu bir
labaratuvara gönderilmelidir.
Sonuçta kuduz virüsü bulunmazsa saldırıya
maruz kalan kişinin tedavisi gerekmez.
Yakalanamayıp kaçan hayvanlar kuduz kabul
edilir ve tedaviyi gerektirir.
ŞÜPHELİ HAYVAN ISIRMASI HALİNDE
NE YAPMALISINIZ?




Isırık yeri bol sabunlu su ile yıkanmalı ve
durulanmalıdır.
Yara yeri tentürdiyot ile de yıkanabilir.
NOT : 1). EN KISA ZAMANDA BİR SAĞLIK
KURULUŞUNA BAŞVURUN.
Bu tedbirler ısıran ya da ısırılan hayvanların
kuduz olma ihtimaline karşı alınan tedbirlerdir.
BULAŞMA SONRASI AŞILAMA
 0….
 3….
 7….
 14…
 28…..
Günlerde
 TOPLAM 5 doz uygulanır.
KİMLERE AŞI UYGULANMAZ







Aşılı hayvan tarafından ısırılma, temas
Halen sağlam olan bir hayvan tarafından 10
günden önce ısırılmış olan
Fare gibi diğer kemiriciler tarafından ısırılan
Soğukkanlı hayvanlar tarafından ısırılan
Kuduz veya kuduz şüpheli hayvanı besleyen, kan,
idrar, dışkısı ile temas eden,etini sütünü pişirerek
yiyen
Kuduz olmayan insan ısırıkları
Kuduz hastasına rutin bakım uygulayanlar
KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?










Evcil hayvanlar kontrol altında tutulmalı.Özellikle geceleri serbest
bırakmamaya çalışın.
Evde beslediğiniz hayvanların kuduz aşılarını zamanında yaptırın.
Tanımadığınız hayvanlara yaklaşmayın ve oynamayın.
Hasta gibi görünen hayvanlara yardım etmek için dokunmayın.
Ölü hayvanlara yaklaşmayın ve dokunmayın.
Çevrede başıboş, hasta, garip davranışlar sergileyen veya ölmüş hayvan
görüldüğünde ilgili yerler haberdar edilmelidir(belediyeler, muhtarlıklar, Tarım İl
ve İlçe Müdürlükleri gibi).
Aşılı olup olmadığını bilmediğimiz hayvanlarla temasta bulunulmamalıdır.
Şüpheli ısırıklarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Evde beslenen etçil hayvanlar mutlaka aşılanmalıdır , veteriner kontrolünde
olmalıdır.
Aşılama programı aksatılmadan uygulanmalıdır.
TEŞEKKÜR
EDERİZ…

similar documents