Toplantıda gerçekleştirilen Sunum İçin Tıklayınız

Report
Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme
Soğutma
(EHİS)
Kümesi Örneği
27 Nisan 2012 – Çukurova Kalkınma Ajansı
Aylin GEL - Genel Sekreter – Endüstri Müh. (Uluslar arası İşletme Y.Lisans)
1
Küme?
Rekabet eden, birbirini
tamamlayan ve
birbirine bağlı olan
firma ve kuruluşların
bölgesel
yoğunlaşmaları
2
EHİS Olgun Küme
•
Dünya EHİS Pazarının Büyüklüğü 260 Milyar USD (2011)
•
Ticari EHİS sektörü ise 103 milyar USD ile toplam pazarın %40’ını içermektedir.
•
Türkiye’nin Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Makineleri
ihracatı son 5 yıl içerisinde 7 kat büyümüştür.
•
Türkiye Pazarı , 3,8 milyar USD ile küresel pazarın %1,5’unu oluşturmaktadır.
•
Sektördeki ihracatın %20’den fazlası İzmir ve Ege Bölgesindeki firmalar
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesindeki firmaların %69’u ise
İzmir’dedir.
Kaynaklar: OAIB, ITC, UNCOMTRADE
3
Ticari EHİS Sanayisi
TÜRKİYE DIŞ TİCARET DENGESİ (x 1.000 USD)
GTİP
İhracat
İthalat
Fark
2010
841581
14.778
103.806
-89.028
841582
22.913
65.649
-42.736
841583
16.385
13.732
2.653
841590
26.667
101.469
-74.802
841810
274.055
37.241
236.814
841830
62.004
38.875
23.129
841840
154.709
8.913
145.796
841850
197.555
30.163
167.392
841861
590
17.628
-17.038
841869
35.992
109.939
-73.947
841899
113.607
71.680
41.927
TOPLAM
919.255
599.095
320.160
Kaynak:Zobu Danışmanlık
Türkiye EHİS Sanayi
Yoğun Bölge Dağılımı
5
Kaynak:Zobu Danışmanlık
6
FAALİYETLERİMİZ
Kümelenme Çalışmalarımız
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme
ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası (Mavi Kitap)



İZKA tarafından yapılan saha çalışması
neticesinde sektörümüz kümelenme
potansiyeli %97 endeks değeri ile en yüksek
puan alan sektör olarak belirlendi.
3 çalıştay yapıldı.
Yol haritası belirlendi. Mavi kitap hazırlandı.
7
FAALİYETLERİMİZ
Kümelenme Çalışmalarımız
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme
ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası



Aylık E-Bülten : üyelere - güncel çalışmalar
hakkında bilgi
Sosyal paylaşım siteleri: Facebook ve twitter
hesapları oluşturuldu.
İzmirkumelenme.org websitesinde EHİS kümesi
ile ilgili detaylı bilgiler mevcut.
8
EHİS KÜMESİ :
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
•
Kuruluş Tarihi: 1990
•
Üye Sayısı: 103
•
ISO 9001:2000 Belgeli Kalite Yönetim
Sistemi (2004)
1990
EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ
VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ESSİAD Kurumsallaşıyor
1990’da kurulan derneğimizde köklü değişimler başladı.


Tüzük revizyonu
 Tüzel üyelik tanımı
 Ciro bazında temsilci
Genel Sekreterlik
Genel Kurulumuz – Ocak 2011
10
Vizyon, Misyon ve Hedefler Çalıştayı
ESSİAD'ın Vizyonu
Enerjiyi verimli kullanan, çevreci,
teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir
yapıda tasarlayan, geliştiren, üreten,
sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir
küme olarak ulusal ve uluslararası
pazarlarda söz sahibi olmak.
ESSİAD'ın Misyonu
Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik
ve ekonomik platformlar oluşturarak
rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya
pazar paylarını artırmak amacıyla ilgili
otoriteler ile işbirliği yapmak.
11
Kurumsal Yapı
12
Küme Dinamiği
Haritası
13
FAALİYETLERİMİZ
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu



13-16 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen 10.Tesisat Mühendisliği
Kongresi (TESKON) bünyesinde yapıldı.
29 bildiri sunuldu.
ESSİAD Bilim Kurulu koordinasyonunda düzenlendi.
14
FAALİYETLERİMİZ
ÖTV’nin Kaldırılması



Bakanlık nezdinde girişimler
Ege Bölgesi Sanayi Odası meslek komiteleri ve danışmanları ile
çalışmalar
İzmir Ticaret Odası nezdinde girişimler
15
FAALİYETLERİMİZ
Üye Profil Kataloğu





Türkçe ve İngilizce
Tüm üye bilgilerinin yer aldığı katalog
Mostra Convegno’da dağıtıldı.
Sodex’te dağıtılacak.
Yurtdışı ticari ateşeliklerimize gönderilecek.
16
FAALİYETLERİMİZ
EHİS Kümesi Faaliyet Raporu
EHİS Kümesi faaliyet raporunu
hazırladık.
17
FAALİYETLERİMİZ
UNIDO ile ÇALIŞMALAR

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Toplanması

Gaz Dönüşümlerinin Sağlanması.
18
FAALİYETLERİMİZ
Endüstriyel Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma
Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin
Geliştirilmesi Projesi
Üyelerimizden 54 firma projeye katıldı.
Proje Süresi: 3 yıl
Eğitim Danışmanlık ve İhtiyaç Analizi yapıldı.
Proje Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandı.
Analize Göre :
Üretim, pazarlama, e-ticaret ve stratejik yetkinliklerin
geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık programları
Alım ve ticaret heyetleri
19
FAALİYETLERİMİZ
Endüstriyel Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım
Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlı
k
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen
Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal
Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı
(USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince
(Maks. 36 Ay)
5 Adet
20
FAALİYETLERİMİZ
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Projesi 3 yıllık Çalışma Planı
21
FAALİYETLERİMİZ
EHİS Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi (DTM Projesi)
Projenin Amaçları :
EHİS Kümesi yol haritası
İhracat pazar payları
Uluslararası işbirliği imkanları
Alım ve ticaret heyetleri
Ortak yurtdışı tanıtım çalışmaları
 İnovasyon ve markalaşma süreçleri
22
FAALİYETLERİMİZ
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Projenin Genel Hedefleri:
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörünün
rekabet gücünün arttırılması
Ürünleri oluşturan ekipman ve parçaların standartlara uygunluklarının
doğrulanması
Yurtdışı kaynaklı ürünlerin sağlıklı kontrollerinin sağlanması
Haksız rekabetin önlenmesi / Piyasa denetim mekanizmasına destek
sağlanması
Ürün kalite ve performans testlerinin yapılması
İhraç pazarlarının kalite, performans, test ve analiz beklentilerinin
karşılanması
Yurtdışına kaybedilen sertifikasyon bedellerinin ülke ekonomisine
kazandırılması
Sektörde ulusal standartların oluşturularak uluslararası kabullerinin
sağlanması
23
FAALİYETLERİMİZ
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
Proje Kapsamında yapılanlar :
Yurt dışından uzman desteğiyle fizibilite etüdü hazırlandı.
Teknik ve Mali gereksinimler raporu hazırlandı
Akreditasyon gereksinimi belirlendi.
Maliyet analizi hazırlandı.
İşletme analizi yapıldı.
www.hvaclabturkey.org adlı websitesi oluşturuldu.
241990
EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ
VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
FAALİYETLERİMİZ
Laboratuvar Taslak Yerleşim Planı
25
FAALİYETLERİMİZ
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
Laboratuvarda yer alması planlanan modüller:
• Fan-coil test ünitesi
• Klima santrali test ünitesi
• Soğuk oda cihazı ve split klima test ünitesi
• Şişe soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları test ünitesi
• Gürültü test ünitesi
• Elektrik test ünitesi
• EMC (elektromanyetik uyumluluk) test ünitesi
• Çevre elemanları (tesisat vb.)
26
FAALİYETLERİMİZ
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı İlk Eskiz
Çizimleri
27
FAALİYETLERİMİZ
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi - Avrupa
Birliği Mesleki Eğitim Programı
• Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Projesi Buca
Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Lisesi:
Binaların Mekanik İklimlendirme Tesisatlarının İncelenmesi Projesi
•
Proje kapsamında ülkelerdeki gelişmeler yerinde incelendi.
13 Kasım – 26 Kasım 2011
27 Kasım – 10 Aralık 2011
5 Mart – 19 Mart 2012
Toplam Hibe: 47,460.- € ‘dur.
İspanya
Hollanda
Almanya
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
29
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
30
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
31
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
32
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
33
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
34
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
35
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
36
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
37
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
38
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
39
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
40
EHİS KÜMESİ YOL HARİTAMIZ
41
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
42

similar documents