FDF i samarbejde

Report
FDF I SAMARBEJDE
FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker,
skoler og kommuner
•
•
•
Kirken skal holde fokus på børn og unge
FDF skal nå udsatte børn og unge
FDF skal være i kirkens bevidsthed
•
•
•
FDF skal bruge skolereformens muligheder
FDF skal være en tydelig stemme
FDF skal være synlig på skolerne
•
•
FDF-kredse skal være en synlig lokal partner
FDF skal styrke relationen til DUF
SPØRGSMÅL TIL DEBAT
Kirke
• Hvorfor er et samarbejde med jeres kirke vigtigt for
FDF?
• Hvordan kan I konkret styrke samarbejdet med
jeres lokale præst og kirke? Hvad kan I bidrage
med, og hvad kan I få ud af det?
• Hvordan kan kirken være med til at sikre flere
medlemmer og ledere i kredsen?
SPØRGSMÅL TIL DEBAT
Skole
• Hvad kunne målet være med et samarbejde
mellem jeres kreds og den lokale skole?
• Hvad har I af styrker og konkrete tilbud at
fremhæve over for skolen?
• Hvordan kan et samarbejde med skolen bygges
op, og hvordan kan I bruge hinanden som
netværk?
• Hvad er FDFs vigtigste budskab i den offentlige
debat om balancen mellem børns skole- og
fritidsliv?
SPØRGSMÅL TIL DEBAT
Kommune
• Hvilke områder kan I som lokal kreds se en fordel i
at have større indflydelse på lokalpolitisk?
• Hvad kan I som kreds gøre for at få mere
indflydelse lokalt, og hvordan kan I bruge hinanden
som netværk?
• Hvordan kan kredsen være med til at sikre lokale
politikere, der kender til værdien af idebestemte
foreninger og deres bidrag til demokratiet og
sammenhængskraften i lokalområdet?

similar documents