Savait* visa Lietuva skaito vaikams *Boru**li** grup*s tema: *Mes

Report
Grupės auklėtojos: Dainora Strumylienė
Redana Šeputienė
Priekulė, 2014 m.
Tikslas: klausytis skaitomų pasakų, pasakojimų,
eilėraščių, vaidinti.
Uždaviniai:
 kalbėtis ir klausytis apie ką knygos pasakoja;
 domėtis knygutėmis ir jas saugoti;
 dalyvauti grupės tėveliams akcijoje;
 pasiskirstyti vaidmenimis ir vaidinti.
Gimtadienio knygutė
Vaikai pasakoja apie savo
knygutes
Vaidiname ir kuriame pasaką
“Puodas ir puodienė”
Seka pasakas vaikams Dovydo mamytė
ir sesė Milėja
O, spalvotoji knygele, vesk
mane į savo šalį
Muzikinį kūrinį dovanoja buvusi
auklėtinė, Dovydo sesė Milėja
Vaidiname pasaką
“Pagrandukas”
Koks gražus ir skanus
pagrandukas
“Liežuvėlio pasakėlė”,
vaikai mankština
liežuvėlį
Logopedė Kristina seka
pasaką vaikams

“Visa Lietuva skaito vaikams” – projektas, skirtas
visos Lietuvos žmonėms, besirūpinantiems mūsų
šalies ateitimi. „Boružėlių“ grupėje buvo organizuota
savaitė „Mes kartu su knygele“, kurios metu vaikai
pasakojo apie savo knygas, vaidino. Šios savaitės
metu daug kiekvieną dieną skaitėme balsu vaikams,
kartu aptarėme kūrinėlius. Labiausiai vaikams
įsiminė žinomos pasakos: “Pagrandukas”, “Puodas ir
puodienė”, “Ežio namas”, “Trys paršiukai” ir kt.
vaikai mokėsi užjausti, bendrauti;
 labiau suprasti tekstus, saugoti ir mylėti
knygutes;
 lavinamas vaikų gebėjimas sutelkti dėmesį,
atmintį;
 skatinama vaikų vaizduotė, padedama vaikams
nusiraminti;
 skatinami vaikų tarpusavio santykiai;
 balsu skaitant užmezgamas ryšys su vaikais;
 aktyvus tėvelių dalyvavimas skaitymo savaitėje.

Ačiū už dėmesį

similar documents